Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Владимир Панков
Председател на сдружението "РАДКО"
Галичица 47 2/4
6000 Охрид
Тел./Факс: (046) 231.530
e-mail: vpankov@mt.net.mk
 

СЛАВЯАНСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми приятели,
Благодаря за указаната помощ, съдействие и контакт за публикуване на книгата ми: ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА ЗА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА СЛАВЯНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.
Надявам се в бъдеще нашите контакти да продолжът и да се задлабочявът.

1.02. 2005 г.

Многу поздрави от Охрид

Охрид

Владимир Панков