Macedonobulgarian Scientific Institute

ST.CLEMENT OF OHRID

25043 Lyncastle Lane

РНОNЕ: (313)478-4125

Farmington Hills.Michigan 48018 U.S.A.

20 Юли,1987 год. С.А.Щ.

До другаря

Тодор Живков, генерален секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на Народна Република Българиня. София.

Другарю Живков,

Самото обръщение ме връща поне с тридесет години назад иавтоматически в съзнанието ми възникват спомени от България,от ученическите и студентските ми години Колкото и невероятно да е,Вашето име е свързано с България и с живота на цяло едно поколение*

От 2 Юли,1968 година се намирам в чужбина. От 20 Декември, 1968 година живея в САЩ.Станах американски гражданин през 1974 год.Ожених се за момиче,родено тук но по родители от гр,Охрид. Имаме си пет дела,които носят чисти български имена -Катерина, Илия,Христо,Тодор и Мария. Съдбата бе повелила да прекарам живота си на Запад, Станах първият българин ветеринарен лекар,дипломиран в северна Америка.

Подробности за мен и семейството ми,могат да Ви бъдат дадени от Йордан Величков .- бивш политически съветник на българския посланик във .Вашингтон, а понастоящем генерален консул в гр,Торонто, Канада,.Евгений Кирилов ,- бивш секретар по културата при българското посолство във Вашингтон, понастоящем служител в комитета по Култура в София.' .Никола Вапцаров - бивш генерален секретар при комитета за българите в чужбина, понастоящем консул в гр.Торонто, Канада. Мария Йорданова , специалист в комитета за българите в чужбина в София и съпруга на председателя на комитета по Култура в София. Всички тези лица са гостували при мене и познават семейството мм и мене лично.

Другарю Живков, като американски поданик през изминалите 20 години,съм имал възможността да наблюдавам и участвувам в живота на българската емиграция в северна Америка, живял съм с мечтите и стремежите на"емиграцията ни за обединение и подпомагането на Родината ни и националните ни български интереси тук. Аз съм роден в Пиринския край- гр.Неврокоп преди 60 години. Баща ми е бил учител в родния ми край и активен участник в македо-освободителните борби на хората в Македония, Негови близки приятели бяха изпратени от ВМРО в северна Америка да организират и помогнат на българската емиграция тук в стремежа им да видят Македония освободена от гръцко и сръбско поробване. Когато аз пристигнах в Детройт,хората,които ме посгрешаха и приютиха бяха приятелите на баща ми -Петър Георгиев Ацев-дългогодишен председател на Македонските Патриотически Организации в САЩ и Канада свещеника Гошо Николов, войводата Добри Бумбалов и пр

Те ме въведоха в "тайните" на емиграцията и чрез тях аз станах активист в живота на емиграцията. Избран бях за председател на МПО "Татковина" в гр.Детройт* Станах секретар на ЦК на МНО за САЩ и Канада. Понастоящем съм председател на МПО "Петър Ацев" в гр.Фармингтон Хилс, където живея със семейството си. Участвал съм и съм наблюдавал възхода,както и упадъка на нашата емиграция.Сравнявал съм успехите на другите национални групировки,както и упадъка на някои от тях и съм се опитвал да правя сравнения,както и изводи,които да ни помогнат в намиране на най-правилния път за постигане на най-добри резултати.

Другарю Живков, искам да Ви уверя,че в българската емиграция има по-добри българи и патриоти в сравнение с онези,които дивеят в България. Сиянието на Родината не може да се види от България,Човек трябва да гледа към Родината ни от поне няколко хиляди километра за да има истинска представа,какво Родината означава за отделният българин.

Българската емиграция започна още от преди Х900 година Хората, които дойдоха и които продължават да идват не сториха това по прищявка/а по сериозни икономически или политически причини, Известно е привързаността на българина към дом и семейство.Онези които напуснаха Родината си имаха сериозни причини за това. Абсолютна лъжа е да се смятат българските емигранти за "Изменници на Родината" Има много българи в България,които са продавали или продават интересите на Родината си. Те го правят тихо и мълком. За някои от тях ще се спра в настоящето си писмо.

Българската емиграция в северна Америка е един голям златен залеж,който не е бил разработен и използван от българските правителства от преди или след 9.9.1944 год,

Устройството на американската държава,конституцията на страната и самият начин на живот поощряват различните национални групировки да запазват националния си характер и обичаи. Поощряват се запазването на националните традиции, имена,вяра и религия. Тук в Детройт всяко лято се првеждат "Тържества на нациите". До една седмица всяка национална група от хора,живееща в нашия щат изнасят представления с игри,хора,песни,танци и предлагане на публиката национални ястия,десерти и напитки. Българската колония редовно участвува в тези тържества, Всекидневно в пресата,по радиото и телевизията е-е предават новини засягащи различните национални групировки в САЩ, Най-активни са Еврейските организации,гръцките,хърватските,северно-Ирландците,японци,мексиканци и пр. и пр. Може да се каже със съжаление, че ние българите сме най-изостаналите, но за това има причини, за които ще Ви спомена.

Нестабилното положение на българската емиграция сравнена със списъка на най-активните и напреднали национални групи ме накараха през 1976 година да започна едно сериозно,задълбочено из" следване в историята на българската емиграция в северна Америка както и в историята на българските черкви тук и причините за кризите в тях. От тогава се изминаха десет години. Събраха се ценни материали,които сега малко по-малко се обработват за да се издадат и по този начин научнообосновано да се даде преценка за това,какво сме били,какво сме и какво можем да бъдем,като национална група в САЩ.

Успях да проведа стотици часове в разговори,които са записани на лента със стари наши емигранти,много от които след това заминаха във вечноста. Основах и Македонобългарския Научен Институт "Св.Климент Охридски" и се свързах с некои университети,които показаха интерес към Балканистиката и към историята на източна Европа. Започна се интересна научна дейност в защита на българските интереси в Македония,както и пред очите на американската научна и политическа общественост

Като основна причина за създадени дългогодишни дразги и противоречия помежду отделните политичесгси групировки сред българската емиграция тук се Яказа по признания на старите емигрантски активисти и водачи - групата на Георги Зайков"Пирински. За това лице искам да отделя малко време и Ви дам сведения^какво е нап^ равило и какви са последствията от неговата дейност.

Георги Зайков е роден на 5 Август,1901 год. в гр.Банско в бъл" гарско семейство. Дошъл е в САЩ,като емигрант на 2 Август,1923 год.Преди септемврийското въстание от тази година,а не след него. Развил левосектанска комунистическа дейност в САЩ, той бива разследван от властите,осъден за противоамериканска дейност и депортиран за България на 2.Август,1951 год. Това лице е родено с името Георги Зайков.. Фамилното име обикновено е гордост за бъгарина,който се стреми да го запази и продължи, Никой не е в състояние да ме накара мене лично да променя моето фамилно име. Затова и децата ми носят имената на баща ми,на майка ми,на дядовци и баби. Положението е било по-различ-но за Георги Зайков,който се е страмувал от фамилното си име и сравнението му със зайците,които са познати със страхливостта си. Затова той решил и от Зайков се преименувал с името на гордата планина в нашият край - Пирин. Станал Пирински,за да се сравнява с гордата планина. Аз говорих тук с един световно известен български психолог, защо някои от нашите хора в САЩ променят имената си и от Илиев стават на Луис. От Шамандуров се пре' връщат в Стивенс. От Иванов стават Джонс и пр. Говорих и за случая с името на Пирински. Отговорено и обяснено ми бе,че това се случва. но-често с хора,които са психически нестабилни и които считат,че с промяната на името ще настъпят промяни в положителна форма и в тяхната психология. Някои се наричат Наполеон Бонапарт,други твърдят,че са Александър -Велики и пр. Новопокръстения Зайков -Пирински е бил един от тази група оългари. И ако имате време и желание да прочетете некои от приложените материали тук писани и публикувани от Георги Пирински ще видите,че и стила и езика му е по-различен от този на другите приложени материали писани от други членове на нашата емиграция. В неговата терминология много често се срещат следните думи : Инквизиции, катакомби на Хитлер,Погнуса от дейноста на Ацев,морфиниста Геор-инг,главореза Цанков,бандата на Михайлов,фашизирано секстанско лидерство, бесен фашизъм,главорези на МПО,кръволоци на ЗМРО.Шо-винистическа клика, разкапваща се ЖЮ,дребнобуржуазен инат и върховистки бълнувания,фашистка реакция, изринете ги от №0, и пр. и пр. Този език и нестабилната психология на Георги Пирински заедно с писанията му за македонски език.македонска нация,които е публикувал в САЩ до Х951 година са навлекли умразата на болшинството на емиграцията ни,която все още го помни с този образ.'

Когато Георги Пирински пристигна в САЩ той се свърза с хора като

Смиле Войданов,Никола Ковачев, М.Б.Марков, К.Д.Мишев, Александър Каменов, Виктор Шаренков, Бочо Мирчев и пр. Тези хора бяха с лява ориентировка,които се бяха ориентиралите към дейност в помощ на българските интереси,но към световна революция. Организираха се славянски дружеств^македонски съюз,но не и български такива.Те и специално Пирински иКовачев бяха проповедниците за Македонски Език и македонска Нация. Ковачев публикува книга за "Балканската Федерация" виж стр. 206. Пирински публикува книга "За свободна Македония" виж стр. 352. Той също така организира отпечатването на книга от Стоян Христов озаглавена "Нова Македония" стр. 375, .която е пълна с противобългар" ски проповеди. Пирински и ортаците му бяха заети с престрояването на Югославия виж стр. 389,

Политическия отчет на Македонския Народен Съюз написан от Георги Пирински е пълен с противобългарски лозунги. В него той нашироко обяснява,че езика на. хората в Македония не е български,а Македонски. Македонския език е различен от българския виж стр.284. Защо има македонска Нация виж стр.28Х. Апогея на политическата си заблуда и нестабилност обаче Георги Пирински постигна през края на м.Октомври,1947 година,когато Димитър Влахов пристигна на обиколка на САЩ. Този противобългарин бе пострешнат шумно от Смиле Войданов и Георги Пирински,които бяха председател и скретар на Македонския Народен Съюз в САЩ, Те гощаваха Влахов и хората дошли с него от Скопие. Уреждаха събрания на които Влахов проповядваше македонски език,македонска нация и изливаше противобългарска отрова в душите и в съзнанието на нашите емигранти.,Георги Пирински отпечата книгата на Димитър Влахов виж стр. 396. "Формирането на Македонската Нация и

Македонския език",която бе разпространена с хиляди екземпляра от името на Македонския Народен Съюз да заблуждава и смущава емиграцията ни.

Другарю Живков, тази упорита дейност на Реорги Пирински и ортаци" те му разделиха за дълги години емиграцията,която и до ден днешен е смутена от факта,че същият този Титов и Влахов Агент е държан на отговорни постове в България,които по един или друг начи го поставят във връзка с наши емигранти идващи в България на гости или посещения.

За да може правилно да разберете отношението на болшинството на нашите емигранти ще Ви дам следния пример : Птзез есента на Г975 година нашият патриот и добър българин Петър Ацев реши^да посети сестра си в София с която не се беше виждал над 50 години.' По покана на тогавашният секретар на славянския Комитет -Никола Спиров той е трябвал да посети комитета,като почетен гост. Но Петър Ацев отказал. Никола Спиров настоявал за идването на Ацев в Комитета и понеже на Петър Ацев му било неудобно да откаже на пълно,той се .съгласил но при едно условие. Когато дойда в Славянския комитет,казал той на Спиров,аз неискам да видя там физиономията на Георги Пирински. Аз немога да направя компромис със съвеста си и да се намеря в една зала или стая с този политически авантюрист,нанесъл толкова много злини на нашата емиграция с про Титовата н про Югославска пропаганда. Никола Спиров разбрал чувствата на Ацев и се съгласил на условието му. На Пирински било заявено да не се явява в комитета докато Петър Ацев е там.

Другарю Живков, В северна Америка има над 100,000 българи,много от които заемат голями и отговорни постове в американската научна или политическа система. Те се като представители на Родината в САЩ и Канада. Много от тях с удоволствие биха помогнали лично или чрез заеманите от тях постове на Родината ни. Това,което ги смущава обаче са плевелите,като Пирински,Бочо Мирчев и пр. които все още смучат почвата на народната нива,в която случайно са попаднали Пирински публикува много книги през последните десетина години в които използвйки типичния си речник и терминология напада САЩ и все още пише за Пол Робсон и други комунисти имената на които тук са отдавана заоравени. В тези негови публикации обаче нема нито ред писан да обясни събранията и митингите устройвани от него на които Димитър Влахов,Стоян Христов и пр. са говорили против България. Тази България,която вече десетилетия плаща тлъстата заплата на Пирински и подсигурява неговия охолен живот. Тази България,против която той работеше така усърдно през годините прекарани в САЩ. Тези факти смущават нашата емиграция и все още правят невъзможно цялостното й. Обединение.

Другарю Живков, Когато започнах своите изследвания за историята

на българите в северна Америка и се натъкнах на противобългарската дейност на Георги Пирински,аз отделих повече време да намеря по архивите материали за неговата дейност,които напълно да разкрият образа му. Снахата па стария войвода от Охрид -Смиле Войданов -Карамфила Войданова е баба на моята съпруга, чрез нея аз. се сдобих с пълния архив на Смиле Войданов. Нещо повече,през Февруари 1986 година въз основа на закона за свободна информация в САЩ аз писах на Американското министерство за правосъдие, да разреши на ФБР да ми даде копие от досието на Георги Пирински. Това стана възможно през Юни,1986 год Досието на Георги Пирински с над 1100 страници е мое притежание. То разкрива образа на един Титов Агент и привърженик на интегрална Югославия, която е трябвало да погълне България. Разкрива се неморалния образ на един левосектант,който не е обичал както Америка,така и България. Аз прилагам неколко страници от това обемисто дяло за да видите как се е наричал този Титов агент тук виж стр. 163 _.до стр.196. Това ще е достатъчно да свали маската,която е стояла на лицето на Георги Пирински почти половин столетие. Крайно време е този Югославски агент да получи заслуженото си. До нас тук достигат сведения,че все още Георги Пирински и генерал Крум Радонов от гр.Банско се правили изявления на събрания на които се е разисквал македонския въпрос,че те са все още за Балканска Федерация и против нападки към Тито и Югославия.

Другарю Живков, два месеца преди неочакваната потресяваща смърт на Вашата дъщеря аз бях започнал да приготвям материал,който да изпратя за нея във връзка с македонския въпрос. Нейната неочаквана смърт потресе и онази част от нашата емиграция,която най-искрено и въодущевлено отреагира на нейната реч произнесена в Благоевград на 31 Януари,1975 год. Нейната реч в подкрепа на българите дивеещи в Македония повдигна нашите духове и прикова нашето внимание към нея с очакване на нещо по-голямо. С тъга обаче трябва да спомена,че Вашата реч пак в Благоевград, на 15 Юни,1978 год. пък попари нашите надежди Ние от тук неможахме да. разберем политическите причини накарали Ви да заявите, че НРБ няма териториални претенции към Югославия.? Ако това е окончателното становище на Вас и на българското правителство тогава Св.Климент Охридски е учил Българите на чужда територия.Гоце Делчев,Даме Груев,Сандански и стотиците като тях са се борили за чужди територии и чужди интереси Българската гимназия в Солун е била на чужда територия и синия Охрид не е бил никога Български,щом не влиза в българските претенции за българска територия* Романите на Димитър Талев са излишни и Имената на Спартак,Крали Марко и другите герои за които говореше Вашата дъщеря на 31 Януари 1975 година ще трябва да се забравят от идващите поколения,понеже те ще събуждат интерес към събития ставали на територии от които България доброволно се е отказала.

Политиката има странни пътища и логика. Но логиката и мнението на нашата емиграция е много проста. Ние сме родени,като българи в Македония, Кичево и Дебър,Костур и Драма,Солун и Охрид,Преспа-Прилеп са наши родни български територии и нито Вие/нито който и да е бил може да заявява от наше име,че ние сме се отказали от родните си места.' Машите деди и прадеди са родени и расли там българска кръв и пот е била поливана от почвата там и затова тези български земи са свещенни и никой, нема моралното право да ги отстъпва на онези,които са клали и измъчвали народа ни там,борещ се за признанието на българския им произход,

Аз незнам кои са причините накарали Ви да направите тази декларация,но от това само сме загубили не само пред гърците и сърбите, но и пред западната общественост,която ние се мъчим да спечелим именно за тези наши интереси в Македония.

Другарю Живков, Сматяте ли ;Вие,че македонския въпрос е решен.? Нека Ви дам неколко примера за това : - В Солун от около 30 години е основан научен Институт за македонски изследвания. Този институт координира научната работа на много гръцки учени. Този институт издава месечни списания,весници и периодически издава научна литература на гръцки,френски,немски както и на английски език. Аз притежавам изданията на английски. Те всички се стремят да докажат гръцкия произход на хората живущи в Македония Ако гърците смятаха,че македонския въпрос е решен,те немаше да организират емиграцията тук в Панмакедонски съюз виж стр.530 и стр.531. Тяхни политици и учени постоянно кръстосват САЩ и се опитват да организират емиграцията в тяхна полза,

Югославските консули пък се представят за най-добрите наши приятели о Скопие е заляла емиграцията с безплатни книги,списания и вестници. Постоянно ни посещават певци,артисти и писатели. Ако те смятаха,че македонския въпрос е разрешен,немаше да се построят ..от 1963 година до сега 16 нови македонски черкви в САЩ и Канада

виж стр.529. Свещеници и владици шетът из северна Америка,именно поради факта,че македонския въпрос не е решен и всеки заинтересован от него се стреми да обработва западното обществено мнение в лична полза. Даже Румънската академия на науките навлезе в тази сцена с научно списание да доказва ролята на власите в Македония и интереса на държавата към тези власи там. Най малък е интереса показан от страна на България И като се има изпредвид пакостите причинени от Георги Пирински тук,емиграцията ни е смутена от активноста на сърби,гърци и румънци,както и от пасивноста на българите.

Аз съм говорил с некои от хората за които споменах в началото на

писмото ми,че са били мои гости. Те всички са проявявали интерес и готовност да докладват в България нашите разговори. Но резултат досега нема. Може би в ЦК има доста хора от рода на Пирински,които мечтаят за Балканска Федерация. Може ой нашите препоръки от тук изобщо не са достигнали до Вас. Ето защо изпуснал възможноста да разисквам тези въпроси с Вашата дъщеря,аз се осмелих да Ви напиша открито и честно мнението на болшенството от българската емиграция и да изпратя това писмо и приложените 535 страници чрез Никола Вапцаров,името на който е обичано и уважавано в редовете на сто-хилядната ни емиграция. Нека той устно се опита да Ви докладва,колко важно за България е да се използва това златно българско съкровище изоставено до сега от българските правителства да лежи покрито от годините в северна Америка Недей да изпращате при нао хора от рода на Георги Пирински,Стоян Жулев или Марин Бангиев. Те само отблъскват емиграцията и методите им са погрешни. Пращайте хора при нас от рода на Й.Величков, Никола Вапцаров., Евгени Кирилов и пр. Те трябва да заместят приключващият мисията си тук Стоян Жулев. Името на Вапцаров може да обединява българите от Македония. Името на Георги Пирински ги е разделило и все още разделя.

Връзката с Родината трябва да се засилва днес повече от когато й да било,понеже Скопие почна публикации,че емиграцията ни е не българска но македонска. Моят архив и библиотека са отворени за българските учени. Моля пратете некои от тях да работят в тази насока. Филми могат да се направят за българския характер на нашата емиграция.Да се изпревари Скопие в тази насока. И ако моите и нашите препоръки не са достигали до Вас, то защо да изпратите сигурен пратеник тук -Вашият Владимир. Навремето владетелите на стара България са пращали синовете си в протвниковият лагер.като израз на доверие и разбиране на преговорите водени от тях. Владо може да гостува на нашият институт тук неофициално. Но той ще види и ще Ви докладва истината. Само така бихте могли да почувствате пулса на емиграцията и запишете в историята си името на държавник допринесъл, най-много за величието на България.

Другарю Живков, настоящето писмо и приложените 535 страници са написани поверително до Вас. Само аз и Никола Вапцаров знаеме за естеството на материала и предложението о Надявам се,че това ще бъде запазено поверително и от българска среда.

В интерес на Родината ни е да продължим разискването на повдигнатите тук въпроси. Ще бъда признателен,ако получа отговор от Вас.

 

С най"добри-пожелания и с уважение към Вас,

Др. Иван Ил.Гаджев