Македонска  Трибуна

Macedonian Tribune

Issue 9 june 2004    Брой 9  Юнии 2004г.

http://www.virtualmall.co.nz/

Писма до редакцията   mailto:George.Mladenoff@sympatico.ca
Published by MPO Luben Dimintroff

 

 

 Споменитѣ на Яни Сандански  записани презъ 1904 година отъ Пр. Л.Милетичъ и публикувани 1927 година отъ Македонския Наученъ Институтъ въ София.

Обречено родолюбие  ВМРО въ ПИРИНСКО  1919-1934 година отъ Пр.Димитъръ Тюлековъ.Научна публикация

Войната се връща отъ АНРИ ПОЗИ

Книга на Кирилъ Пърличевъ/ сина на Григоръ Пърличевъ/ за сръбските зверстава въ Вардарска Македония

The treaty of 1919 and the Macedonian question by Harold Nicolson

Македония презъ 2003 година . Илинденско въстание или Кръсте Мисирковъ отъ Гнъ. Мариновъ

Македония презъ 2003 година  отъ и онова което мислятъ албанците отъ Г-жа Желязкова

Киро Глигоровъ признава ¸ че Македония дефакто е разделена. Сказка въ Университета на градъ  Торонто.

Тукъ на тази снимка са: Георги Младеновъ редакторъ на Македонска Трибуна и Гнъ. Сорой редакторъ на албанския вестникъ  КОХА ДИТОРЕ отъ Приштина Косово . Снимката е правена на 13 май 2004 г. въ источно Европейския департаментъ на Торонтовския Университетъ. Разговора между двамата редактори¸ бе на български езикъ.

Редактора на Коха ДИТОРЕ признава¸ че въ  Косово нищо не върви.

 Bulgarian legend ¸from Jana Mladenova.

Disclosure 1960 .MPO and the Macedonian question

Интервю на Георги Младеновъ предъ списание БЪЛГАРИЯ МАКЕДОНИЯ брой 1 2004 година

Избори въ Македония за президентъ .

Dr.H.Kissinger says it as it is.

Годишнинатa отъ съможертвата на Мара Бунева отъ Пр. Божидаръ Димитровъ.

На Пиротска 5 пакъ скандали

Кореспонденция съ учители въ БЮР Македония.

Разговоръ съ Иванъ Михайловъ 1990 година въ градъ Римъ Италия

Спомените на Пандо Младеновъ отъ село Търлисъ Драмско

Иванъ Михайловъ

" Македония безъ българи, огинъ да  я изгори".

 Ние смѣ българи и всѣкога работимъ и ще работимъ за обединението  на  българкия народъ. Мислихмѣ да сѫздадемъ организация по образеца на революционната организация въ България преди освобождението,да действаме по примера на Ботевъ,Левски, Бенковкси и др.

Дамянъ Груевъ, 1905 година

"Азъ съмъ оръдие само на идеята за освобождението на Македония и обединението на българския народъ"" Това съмъ го доказълъ съ цѣлия си животъ,като съмъ пожертвалъ за тази идея всичко освенъ живота ми,който слъчайно е оцѣлялъ".

Тодоръ Александровъ.3 априлъ 1917 година.

The sruggle for mastery of Europe1848-1918

by A.J.P.Taylor Fellow of magdalen college

Oxford at the clarendon press.

Now there is Macedonian nationality;historicaly  Macedonian is simply a Bulgarian who was put under Turkish rule in 1878.

If the treaty of San Stefano had been maitained, the Ottoman empire and Austro-Hungary might have  survived to the present day.

When the Serbs lose their southern flank,(Macedonia) that territory will be divided between Bulgaria and Albania.

 

Климент и Наум са синове на наши боили

Появата на Климент и Наум в България обикновено се представя като щастлива случайност. Според житието им след арестуването на близо двестате Кирило-Методиеви ученици (те са продадени в робство) във Великоморавия от немците само те и Ангеларий били извадени от затвора, доведени до Дунав (тогава граница с България) срещу Белград (тогава български областен град) и изоставени. Те се прехвърлили в България със сал, а областният управител ги изпратил в Плиска при Борис I. Той се зарадвал (оставя се впечатлението, че за първи път ги вижда) и след няколко месеца почивка изпраща двамата с парични суми (равняващи се днес на десетки милиони левове) и подчинени на тях (обикновените монаси) областни управители да строят манастири - школи и скриптории (места за писане на книги).
Това не е нормално дори за средните векове. Такова доверие не се оказва на до вчера непознати хора. Но въпреки това в науката преобладаващото мнение за народността на Климент и Наум е, че са славяни от Византия, гърци, добре научили славянски език, или великоморавци. За т. нар. македонци Климент и Наум, разбира се, са македонци.
Всъщност спорът е излишен. В житието на Климент и Наум се казва, че те са от Мизия и са синове на благородни родители. Иначе казано, те са от български аристократичен произход, т. е. синове на боили. От определена възраст те са част от гвардията на кана и от този корпус млади благородници (наричани "хранени хора") са хората, изпълняващи важни държавни мисии. В този смисъл появата на Климент, Наум и Ангеларий в кръга на учениците във Великоморавия едва ли е случайно. Те са били изпратени там от Борис I, за да изучат добре новата азбука - българският цар добре е разбирал, че Кирил и Методий могат и да бъдат елиминирани от враговете си, както и става. Странното освобождаване от затвора, довеждането им до българската граница (когато другите 200 ученици са продадени в робство) също намира своето логично обяснение - те са освободени като поданици на българската държава навярно по лично искане на цар Борис I пред немския крал - негов съюзник по това време.
Огромното доверие нелогично за доскоро непознати хора също отива на мястото си, ако Климент и Наум са хора на Борис I, членове на управляващата страната аристократична класа.
Че Климент и Наум наистина са български благородници, си личи от факта, че през 916 г. вече болния и изнемощял епископ Климент подава оставката си не на прекия си началник (архиепископа на България), а на цар Симеон Велики. Това е в съгласие не с църковния закон (архиепископството е до смърт на титуляра), а съгласно кодекса на честта на българската служебна аристокрация, подчинена само и единствено на царя. Взето отъ Стандартъ 24.05.2004 безъ разрешение

Буквите на траките и готите не се утвърждават, зад тях не застава държава

Цар Борис налага азбуката

Той се среща тайно с учениците на Кирил и Методий много преди 886 г.

В деня на свети Кирил и Методий се пише, разбира се, за тяхното велико дело. То наистина е велико и тогава, в IХ век, и днес. Създаването на азбука на говоримия език на славяните, заемащи както тогава, така и днес половината от територията и населението на Европа, вкарва въпросните славянски народи и територии в най-висшето звено на спиралата на цивилизациите. Но прославата на двамата братя от Солун по наш стар, български обичай води до пълно затъмнение на други личности, благодарение на чиито усилия азбуката е успяла да се наложи - отначало в България, после в цяла Източна Европа (Сърбия, Румъния, Украйна, Русия, Молдова, Беларус, Черна гора, Македония).

Упоменаване на Климент Охридски в евангелски месецослов

Проф. д-р Божидар ДИМИТРОВ

Кои са тези личности, благодарение на които азбуката ни се утвърждава?
На първо място българският държавник цар Борис I (852-889 г.). Публична тайна е, че една писменост може да се утвърди само ако зад нея застане с цялата си политическа воля и финансова мощ една държава. Кой знае, че още две писмености са създадени в българските земи (на траките от Никита Ремесиански и на готите от Вулфила), но не са се утвърдили поради това, че зад тях не застава държава. Писмеността в тази епоха е свързана главно с църквата. А за да заработят църквите в средновековна България на роден език, са необходими около 200 000 богослужебни книги. Книгите в тази епоха се правят от пергамент (специално обработени агнешки кожи). За 200 000 книги са необходими 20 000 000 агнешки кожи. Освен това за 10 000-те църкви (най-вероятно са повече) са необходими 10 000 обучени на новата писменост свещеници. Могат ли Кирил и Методий или учениците им Климент и Наум да платят 20 милиона агнешки кожи и да обучат 10 000 свещеници. Естествено не - разходи и организационни усилия в такива мащаби може да предприеме само държава, ръководена от държавник със съответната политическа воля. Цар Борис I е застанал зад това дело с цялата мощ на Българската държава. И, изглежда, много по-рано от 886 г., когато приема и дава на Климент и Наум съответните правомощия, пари и хора, за да извършат великото дело на разпространението на писмеността по цялата българска земя. Контактът, изглежда, е станал при мисията на двамата братя в днешните македонски земи и е бил личен. Бреганишката легенда дори твърди, че това е станало в град Равен (днес развалини край Щип) и там е договорено създаването на старобългарската азбука. А по въпроса защо Кирил и Методий не са продължили мисията си в България отговорът е прост. Азбуката не е имала канонично признание от тогавашните авторитети по въпроса - Константинополската патриаршия и Папството. Да не забравяме, че тогава в сила е триезичната догма. Задача на Кирил и Методий е била да постигнат каноничното й признание, но това е могло да стане само ако останат византийски държавни и църковни служители. Останали в България, и те, и Борис I, и азбуката несъмнено щяха да бъдат обявени за еретически.
Следващите позабравени са Климент и Наум. Да не се заблуждаваме. Делото на Кирил и Методий във Великоморавия рухва окончателно и без остатък в 886 г. То никога нямаше да се възроди и щеше да остане един екзотичен исторически щрих като делото на Никита Ремесиански и Вулфила, ако Климент и Наум не бяха се добрали до България. И ако освен талантливи духовници не бяха и супермениджъри. За да подготвиш десетина хиляди свещеници и да препишеш 200 000 книги, настина се изисква огромен организационен талант. Иначе волята, парите и усилията на Българската държава щяха да отидат нахалост. Нима и днес поради липсата на организаторски способности не се прахосват без видим резултат милиони левове от държавни, а и от частни мениджъри. Знаехме как го е направил Климент в Охридския книжовен център. Дейността на Наум между 886-893 г. в Плиска оставаше в сянка. Днес благодарение на българските археолози, открили книжовните средища в Голямата базилика в Плиска, Черноглавци Равна, Варна, Мурфатлар, знаем, че мащабите на дейността му са същите като на Климент. В тези средища се правят книги, подготвят се свещеници, като завършилите курса веднага сядат на преписват нови книги и т. н. А технитари (занаятчии - б. а.) под ръководството на областния управител (в Охрид той се казва Домета, а в Плиска вероятно под прекия контрол на цар Борис I) обработват милиони агнешки кожи, за да има листи за книгите.
Е, не бива да забравяме и цар Симеон Велики, който продължава в тази област делото на баща си. Можеше и да откаже като новия великоморавски княз и да върне гръцкия език - и без това претендира за трона на византийския Василевс. И на цар Петър (927-942), осигурил 42 мирни години, за да се затвърди докрай делото.
На всички тях вечна им памет и вечна признателност.

Взето отъ Стандартъ на 24 май 2004 безъ разрешение.

Нова Македония и списание Вардаръ

 Букви за българскитѣ текстове   Cyrillic fonts

 Links to the bulgarian web pages around the world Българскитѣ страници по свѣта

http://www.ncf.ca/bg-ottawa/

http://www.8ung.at/vpankov/

http://www.vladimir.de.tt/

http://www.kanal8bg.tv/

http://www.vladimripankov.2xt.de/

Македоно-Български прегледъ MacedonoBulgarianreview.com

Links to the bulgarian web pages around the world Българскитѣ страници по свѣта

Публикувани Броеве  Published Issues

http://www.virtualmall.co.nz/

 

Acrobat  Reader