Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 98 - 2011 г.

Issue 98 - Year 2011

 

 

 
 

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на новиятъ Президентъ на Република България г-нъ Росенъ Плевнелиевъ и Вице Президентката г-жа Маргарита Попова

Macedonian Patriotic Organization
Luben Dimitroff
17 Regent Street city of Toronto Ont. Canada

 Отворено писмо до Президента на Република България г-нъ Росенъ Плевнелиевъ

Драги Гн. Плевналиевъ едва ли знаете, каква радость изпитвам съ избора Ви за ПРЕЗИДЕНТЪ на Р. България. Ние Македонските българи, които сме подъ сърбо-македонистко робство разчитам на Васъ, че Вие като българинъ отъ Пиринскиятъ край на Майка България, знаете нашето българско минало и нашита трагедия. За Васъ сърбо-македонизмът не е чуждъ! Ние вярваме ,че вие сте слушали какъ българските сърбо- комунисти, искаха отъ насъ да направятъ “македонци“ и после сърби! На Васъ ние нямаме намерение да четемъ лекций! . Ние Македонските българи живеещи въвъ Вардарска Македония искаме отъ Васъ, да поясните на останалиятъ български народъ ,какъ се стигна до сръбската измислица , че ние сме “македонци“ отъ югославянки пртоизходъ!
Вие сами ни писахте, че не се плашите отъ никого и, че Вие ще се застъпите за нашит човешки права въвъ Варварска Македония. Ние само Ви припомняме, за онова което сърбо-македонистите въ Повардарието правятъ съ насъ . Те сърбо-македонистите на сърбина Стоянъ Новаковикъ, ежедневно се гаврятъ съ насъ и са ни лишили отъ всичко българско.
Ние днесь отъ Васъ искаме, да поставите въпроса за свободата на поробените българи тамъ въ Повардарието “където плачатъ и се молятъ все на български езикъ“ (Отъ Стиховете на Иванъ Вазовъ). Ние Ви молимъ, да искате отъ днешните сръбски управници на сегашната сръбска република Македония, да отворятъ българските училища и черкви, които сърбите затвориха следъ като загубихме войната отъ 1913 година.
Ако това не го направятъ, ние искаме да имъ кажете ясно и разбрано, че Вие като президентъ на всички българи на Балканскиятъ полу-островъ, няма да позволите на тази сръбска република да влиза въ Европейскиятъ съюзъ, съ тяхните сърбо- комунистически нагласи.
Заевете имъ го това публично, защото до сега нашит български управници, само се огъватъ и мълчатъ понеже сърбите, щели да ги натопятъ предъ руснаците да ги изгонятъ отъ работата която не заслужаватъ!
Вие ни писахте, че не се страхувате.
На Васъ и вицепрезидентката, ние македонските българи ви пожелаваме, нашето българско на добъръ пъть.
МПО Любенъ Димитровъ отъ градъ Торонто Канада
Г.Младеновъ 31.10.2011г.

Open Letter to the Chairman of the European Parliement - Mr. Jerzy Buzek
from ZDRAVKO Zdraveski

дата: 22 Ноември 2011г., автор: Здравко Здравески
Transleted from Bulgaromacedonian into English by George Genov - PhD

Open Letter
To the chairman of the European Parliament Mr. Jerzy Buzek
To the European Parliament
To the European Commission of Human Rights

Dear Mr. Chairman, dear Members of Parliament,
I am writing this letter with deep respect for the Members of the European Parliament, appreciating all the conventions and resolutions regarding human rights adopted by the European Parliament and the EU member states, signed by the state of Macedonia which I am going to talk about but which does not honour them. The republic of Macedonia not only fails to honour human rights but continuously violates them.
Before I inform you further about this, I would like to introduce myself.
My name is Zdravko Zdraveski, born on 26.01.1964 in the town of Prilep, Macedonia, but at present I live in Bourgas, Bulgaria. Repressed and offended due to my Bulgarian nationality I’ve been forced to emigrate. I’m writing to you in fear for the safety of my children as well as my own, but I hope that this question will be raised in your Parliament and for the benefit of not only myself but also the whole Bulgarian people living in Macedonia.
To be clear, let me begin by quoting one of the preambules of the Constitution of the Republic of Macedonia.
Taking as the points of departure the historical, cultural, spiritual and statehood heritage of the Macedonian people and their struggle over centuries for national and social freedom as well as for the creation of their own state, and particularly the traditions of statehood and legality of the Krushevo Republic and the historic decisions of the Anti-Fascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia, together with the constitutional and legal continuity of the Macedonian state as a sovereign republic within Federal Yugoslavia and the freely manifested will of the citizens of the Republic of Macedonia in the referendum of September 8th, 1991, as well as the historical fact that Macedonia is established as a national state of the Macedonian people, in which full equality as citizens and permanent co-existence with the Macedonian people is provided for Albanians, Turks, Vlachs, Romanies and other nationalities living in the Republic of Macedonia, and intent on:
the establishment of the Republic of Macedonia as a sovereign and independent state, as well as a civil and democratic one;
- the establishment and consolidation of the rule of law as a fundamental system of government;
- the guaranteeing of human rights, citizens, freedoms and ethnic equality;
- the provision of peace and a common home for the Macedonian people with the nationalities living in the Republic of Macedonia;
- the provision of social justice, economic wellbeing and prosperity in the life of the individual and the community,
The Assembly of the Republic of Macedonia adopts THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
This is the introduction to the Constitution of the Republic of Macedonia, which is not respected by Macedonia itself. As it is obvious, Bulgarians who live in Macedonia do not figure in the abovementioned group of countries and nationalities. Should we believe such a state? A state that does not honor its own laws?
Article 2 of the Constitution of the Republic of Macedonia contains the following:
Article 2
- Sovereignty in the Republic of Macedonia derives from the citizens and belongs to the citizens.
- The citizens of the Republic of Macedonia exercise their authority through democratically elected Representatives, through referendum and through other forms of direct expression. 
We, Bulgarians in Macedonia, are citizens, too; however, we have been denied the right of having a representative.
We Bulgarians are not allowed to call for referendum regarding important issues of national interest. Is this not discrimination?
Article 8
The fundamental values of the constitutional order of the Republic of Macedonia are:
- the basic freedoms and rights of the individual and citizen, recognized in international law and set down in the Constitution;
- the free expression of national identity;
- the rule of law;
- the division of state powers into legislative, executive and judicial;
- political pluralism and free, direct and democratic elections;
- the legal protection of property;
- the freedom of the market and entrepreneurship;
- humanism, social justice and solidarity;
- local self-government;
- proper urban and rural planning to promote a congenial human environment, as well as ecological protection and development; and
- respect for the generally accepted norms of international law.
Anything that is not prohibited by the Constitution of by law is permitted in the Republic of Macedonia.
What fundamental values does this article discuss?
What human freedoms and rights recognized in international law?
What free expression of national identity?
Personally, I do not understand and I do not believe. On the occasions when I, Zdravko Zdraveski, my mother, father, and my friends have identified ourselves as Bulgarians, we have been arrested, harassed, beaten and even killed, only for stating our Bulgarian nationality.
Is this not genocide, dear ladies and gentlemen? Is it not assimilation, discrimination and psychological pressure? Not to mention, after an individual identifies him/herself as Bulgarian, this is followed by fixed, unfair trials.
II. BASIC FREEDOMS AND RIGHTS OF THE INDIVIDUAL AND CITIZEN
1. Civil and political freedoms and rights
Article 9
Citizens of the Republic of Macedonia are equal in their freedoms and rights, regardless of sex, race, colour of skin, national and social origin, political and religious beliefs, property and social status.
All citizens are equal before the Constitution and law. 
What equality are we talking about?
Not only does the government of Macedonia refuse to listen to us Bulgarians, but it also incites hatred towards us by means of movies, written media and Internet sites. The most recent example of hate-mongering is the film titled "Third Halftime".
Article 10
The human right to life is irrevocable. The death penalty shall not be imposed on any grounds whatsoever in the Republic of Macedonia. 
This article concerns the human right to life.
I want to ask then who ordered to kill me. I know the answer and I am going to talk about it in front of the European Parliament, as far as you dear ladies and gentlemen allow me to. But I am not going to mention names in this text. I will not talk only about myself but about many lives that have been taken as well. I ask you, in the name of truth, to give me the opportunity to speak in front of the European Parliament.
Article 11
The human right to physical and moral dignity is irrevocable. Any form of torture, or inhuman or humiliating conduct or punishment, is prohibited. Forced labour is prohibited. 
This article is about physical and moral integrity and about every act of torture, humiliation and inhumane attitude being forbidden.
In practice, it is not forbidden; on the contrary, it is allowed by the Macedonian authorities. Honourable ladies and gentlemen, honourable Mr. Chairman of the European Parliament, not only is it not forbidden but there are new methods of psychological and physical torture and inhumane attitude inflicted on people. I will now present several arguments regarding the things inflicted on me and my family.
In 2003 when I was working as a policeman for the Ministry of Interior of the Republic of Macedonia, a minister of that government was personally present as my wife and children were beaten and humiliated, an act personally overseen by a high-level officer of the Ministry of the Interior (whose names I shall not mention in this letter). On their orders my wife was insulted, beaten and humiliated in our own house in front of our four young children.
In 2009 while I was serving my sentence in the prison of Prilep, the prison wardens pulled my teeth out with a pair of pliers and without anesthesia. The whole day afterwards I was kept tied up in the toilets, forced to inhale hydrochloric acid, and at the same time the beasts who tortured me spat on me, cussed at me, called me "a Bulgarian dog" and even urinated over me. All this - just because I called myself a Bulgarian.
As for the other acts of torture and humiliation I will talk about in front of all of you, ladies and gentlemen.
Article 12
The human right to freedom is irrevocable. No person’s freedom can be restricted except by a court decision or in cases and procedures determined by law. Persons summoned, apprehended or detained shall immediately be informed of the reasons for the summons, apprehension or detention and on their rights. They shall not be forced to make a statement. A person has a right to an attorney in police and court procedure. Persons detained shall be brought before a court as soon as possible, within a maximum period of 24 hours from the moment of detention, and the legality of their detention shall there be decided upon without delay. Detention may last, by court decision, for a maximum period of 90 days from the day of detention. Persons detained may, under the conditions determined by law, be released from custody to conduct their defence. 
Article 13
A person indicted for an offence shall be considered innocent until his/her guilt is established by a legally valid court verdict. A person unlawfully detained, apprehended or convicted has a right to legal redress and other rights determined by law. 
In my case, as well as in others, the Ministry of Interior proclaimed me guilty publicly, with no prior police investigation. No court procedure was carried out and up until my appearance in court I was not informed about either the charges against me or the reasons why I was being held in custody; without any proof presented, I was quickly given a two-year sentence whose term I served doubled. The time I had spent arrested and imprisoned prior to the court decision was not subtracted from my sentence as it should have been according to law.
Article 20
Citizens are guaranteed freedom of association to exercise and protect their political, economic, social, cultural and other rights and convictions. Citizens may freely establish associations of citizens and political parties, join them or resign from them. The programmes and activities of political parties and other associations of citizens may not be directed at the violent destruction of the constitutional order of the Republic, or at encouragement or incitement to military aggression or ethnic, racial or religious hatred or intolerance. Military or paramilitary associations which do not belong to the Armed Forces of the Republic of Macedonia are prohibited. 
As we all know, in the Republic of Macedonia there are a number of political parties of Albanians, Roma, Serbs, Turks, Bosnians as well as their citizens’ associations. The political agendas of some of them call for the disruption of order and encourage hatred; still, they are allowed.
Only we Bulgarians in Macedonia are not allowed to form political parties and citizen associations of our own, we are sometimes even banned from commemoration services.
Article 25
Each citizen is guaranteed the respect and protection of the privacy of his/her personal and family life and of his/her dignity and repute.
I have already explained how none of these rights have been granted to me or to anyone calling themselves Bulgarian in the Republic of Macedonia.
Article 44
Everyone has a right to education.
Education is accessible to everyone under equal conditions.
Primary education is compulsory and free.
In Macedonia all nationalities have the right to be educated in their native language, for example Albanians, the Roma, Serbians, Turks have their own primary, secondary and higher education institutions where children are taught in their mother tongue.
Where do we Bulgarians figure here?
Not only is it forbidden to educate our children in their native Bulgarian language but they are also expelled and thrown out if the educational system when stating their Bulgarian nationality in front of the school principals. Not only is this right taken away from us but in 1944 the alphabet of our grandparents was changed. Why don’t we Bulgarians in Macedonia have the same right of education as the other nationalities living in the republic? Are we ever going to attain this right?
I, Zdravko Zdraveski, and my family can remain silent no longer. So we ask you, honourable ladies and gentlemen, in the name of truth, in the name of Europe, in the name of democracy to let us tell the truth to the Members of the European Parliament, to let us look the Macedonian members in the eye and in front of all of you to tell the truth about their lies and about the discrimination, assimilation and genocide that they commit on us Bulgarians who live in Macedonia. Let us talk about the state that claims itself democratic and at the same time uses methods of torture from the 18th century, let us talk about the country that does not honour its own laws.
Once and for all, to tell the truth straight from the heart.
Dear ladies and gentlemen, dear Mr Chairman, there is no way I can tolerate the forced assimilation and antiquisation that is being carried out by the present power in order to quietly assimilate the Bulgarians in Macedonia.
I, Zdravko, refuse to be called an antique Hunza simply because of the pressure of the state. I, Zdravko, and my family remain Bulgarians by nationality and nobody has the right to take away what they have not given to me.
Honourable ladies and gentlemen, let the truth see the light of day. The present government in the Republic of Macedonia carries out secret genocide, torture and discrimination against a whole Bulgarian diaspora living there. The fact that in the 21st century there is a country in the heart of Europe which encourages destabilization is unacceptable. It’s impermissible that a state and a government in the heart of Europe incite hatred towards the Bulgarians wherever they may reside. The state and the government which I am speaking of are called Macedonia.
I believe that, in your fair judgement, you will allow us to tell the truth in front of the European Parliament and the European citizens.
The truth and nothing but the truth.
Respectfully,
Zdravko Zdraveski

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ КМЕТОВЕТЕ ОТ ГЕРБ НА БУРГАС И НЕСЕБЪР
ОТ МАКЕДОНО-ОДРИНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ

дата: 07 Ноември 2011г., автор: Георги Генов

ОФИЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ ДО КМЕТОВЕТЕ НА БУРГАС И НЕСЕБЪР
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ

Македонски и тракийски българи възстановиха ВМОРО
Историческата организация възкръсва с оригиналните си Устав и Програма
от Инициативен комитет

Малко преди изборите за местна власт между ВМОРО и Г-н Николов, който спечели с главозамайващия резултат от 65 % пред опонентите си, с него бе проведена официална среща с НОВООСНОВАТАТА ВМОРО, на която присъствува и кмета на Несебър. От страна на наследниците на македонските българи бе обещана подкрепа за техните кандидатури, които по груби изчизсления възлизат на около четвърт милион ОСЪЗНАТИ, ПАТРИОТИЧНИ БЪЛГАРИ.
В резултат на това споменатите двама политици от ГЕРБ получиха пълнопревъзходство в изборната битка.
Но още ПО-РАДОСТЕН ФАКТ Е, че Г-н Николов се ангажира и в бъдеще да помага на мнозина бегълци от Македония и Тракия, като всеизвестният в района ПРИЛЕПСКИ ГЕРОЙ – ЗДРАВКО ЗДРАВЕСКИ. От друга страна, двамата политици обещаха на своите верни гласоподаватели ДА НАПРАВЯТ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ОФИЦИАЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА АСОЦИЯЦИЯТА НА ВАРДАРСКИТЕ БЪЛГАРИ – „РАДКО„ , нещо което не е правено от никой български политик така открито. Те гарантираха, че ще продължат да помагат и на новопристигащите в градовете Бургас и Несебър бежанци от Македония и Одринско.Типичен пример е даването на жилище на многобройната челяд на ЗДРАВКО ЗДРАВЕСКИ и приемането на българския патриот от Македония – ДРАГАН ПОПОВ, за когото ще бъдат положени особени медицински грижи и ще бъде осигурено жилище в кратки срокове.
Редакцията на „В А Р Д А Р„ , списвана от български патриоти, потърсили убежище от съседните държави чак зад Океана, ИЗКАЗВАТ ГОРЕЩА БЛАГОДАРНОСТ НА БУРГАСКИЯ И НЕСЕБЪРСКИЯ КМЕТ И ОБЕЩАВАТ ДА РАБОТЯТ ЗА ДОБРОВУНЕТО НА ТОЗИ ПРЕКРАСЕН БЪЛГАРСКИ КРАЙ.
ХВАЛА НА НАРОД, КОЙТО ИМА ТАКИВА ПОЛИТИЦИ!!! И в бъдеще ще стане ясно, че тази част от нашите прокуденици са важна част в електоралната борба .
Днес, когато обществото ни се разкъсва от безпътица, безпереспективност, отчаяние, егоизъм, консуматорство, чалга, корупция, престъпност, политически измами и нищета, македонски и тракийски българи започнаха възстановяването на историческата Вътрешна Македоно – Одринска Революционна Организация /ВМОРО/. Инициативата е възникнала заради нуждата от възкресяване на изконните национални идеали, които да бъдат морален и духовен коректив на българите в началото на 21 век. Идеалите за национално, териториално и културно обединение на българския народ, които бяха проиграни от т.нар. Велики сили и претърпяха крушение след Берлинския диктат 1878 г., са живи и ще останат вечно валидни в съзнанието на поколенията, заявяват реставраторите на ВМОРО. Договорът, сключен в Берлин преди 133 г., с който България бе разпокъсана цинично на 5 части, е една огромна грешка и единствената причина за всички последвали войни, кръвопролития и конфликти на Балканите и в Европа, чак до наши дни.
Завръщането към основата на съществуването ни са особено необходими днес, когато нацията е изпаднала в тежка и дълбока криза на ценностната система, демографското си оцеляване и без дългосрочна цел на развитие. Българската революционна организация за поправяне на историческата несправедливост на Берлинския диктат, все още не е изпълнила своята историческа мисия. Нейното естествено развитие бе насилствено прекъснато от комунистическия режим в Източна Европа и тази приемственост не е възстановена до днес. Появилите се политически партии в пост-комунистическите Р.Македония и Р.България не възстановяват оригиналните цели, идентичност, програма и дух на оригиналната ВМОРО. За съжаление, се наблюдават точно обратните процеси – на фалшифициране и недопустима, престъпна подмяна на историческите факти, извори и процеси – особено в политическата система на Р.Македония, където извращенията от юго-комунистическото минало са деволюирали в държавна идеология. Репресиите, терорът, грубото нарушаване на елементарни човешки права, дискриминацията, апартейдът и геноцидът над всеки, който дръзне да изяви българското си самосъзнание в тази държава са ежедневие, а всеки надигнал се глас за протест бива задушаван с кръв. Насилственото обезбългаряване на хилядолетни български земи /вкл. и самата територия на днешна България/ следва прогресивна последователност и странно защо не се санкционира от международните организации и институции, призвани да спазват хартата за правата на човека на ООН, Хелзинкския договор и европейските норми. Това положение, продължаващо десетилетия, не може повече да се понася от българския народ, който за последните 100 г. се е свил няколкократно, за сметка на своите съседи, в резултат на принудителни действия на външни сили и наложени принудително политически модели и диктатури.
Изправени пред точката на своя екзистенц-минимум и пред въпроса за физическото си оцеляване, българите са длъжни да положат всички усилия и да заявят ясно пред света, че са жертва на едни от най-големите политически престъпления на човечеството през последните 150 г. Тъй като това не се прави публично от нито едно българско правителство и нито една организация в България и зад граница, възкресената ВМОРО ще се заеме с тази нелека, но свята мисия.
В навечерието на 108 г. от избухването на Илинденско-Преображенското възстание на българите в Македония и Одринска Тракия, техни потомци се събраха в Странджа планина и положиха началото по възстановяването на организацията-майка. ВМОРО ще се ръководи от официално обнародваните първоначален Устав и Програма на Българските Македоно-Одрински Революционни комитети /БМОРК/, основани в гр. Ресен /дн. Р.Македония/. Тези правила се възприемат без никаква редакционна намеса, поради факта, че създадената тогава революционна организация не е изпълнила до сега предназначението, заради което е възникнала и следователно не е изчерпала нуждата от своето създаване и съществуване.
За да се предотвратят спекулациите, фалшификациите и подмяната на истинската идеологията за извоюване независимостта и свободата на насилствено отнетите български земи и население, потомци на българи от откъснатите предели на България, възстановяват днес оригиналната организация на своите деди.
Лице на възстановената ВМОРО, както и неин официален говорител ще бъде Здравко Здравески от гр. Прилеп, Р.Македония, който понастоящем живее в гр. Бургас. Здравески е един от основателите на ВМРО в Македония след 1990 г. и е бил Председател на задграничните структури. Бил е близък с последния неоспорим Председател на организацията – Иван Михайлов, с когото се е съветвал в Рим. Съпругата му, Добрила, е роднина на съпругата на Михайлов и голяма революционерка - Менча Кърничева и е внучка на геройски загиналия през 1903 г. Крушевски войвода Георги Стоянов. От няколко месеца семейството, заедно с 3 от децата си, е потърсило убежище в България. Причината са тежки репресии наложени над тях и техните близки, заради българското им самосъзнание. Здравески е бивш командир на подразделение на Спец.частите за бързо реагиране в Македония – т.нар. „Лъвове” и „тигри”, с чин „капитан”. Здравко Здравески е в ръководството на българската организация РАДКО в Македония. В България семейството бе топло посрещнато и подпомогнато от Македонското културно братство „Тодор Александров” в Несебър и Община Бургас. Около българското семейство бързо се заформя широк кръг от македонски българи, които изповядват принципите на несъгласие с диктаторския режим на Никола Груевски и които ратуват за обединение на народите от двете страни на изкуствената граница.
В структурите на ВМОРО, заедно с македонските си братя, са се включили активно и тракийски българи, потомствено от Източна и Западна Тракия, споделящи единната историческа цел на организацията. Тяхното общо верую са предсмъртните думи на легендарния Странджански войвода от ВМОРО Георги Кондолов: „Дѣлото е свѣто! Проклети бѫдете, ако не продължите борбата..”
Реставраторите на ВМОРО заявяват, че има заявки за включване и на сънародници от Западните български покрайнини, предадени несправедливо на Сърбия след 1919 г. Организацията ще бъде ангажирана не само с неосъществените национални стремления за Македония и Беломорска Тракия, но и с каузата на всички българи в диаспора – Румъния, Бесарабия, Украйна, Русия, Банат, Албания, Косово и др., за да бъде техен застъпник за извоюване на основни права за самоизява, образование, език, религиозна независимост и културна идентичност. Личностите, които стоят в основата на инициативата, не желаят да разкриват самоличността си за сега. Ръководството декларира, че ВМОРО ще спазва Конституцията и законите на Р. България, но няма намерение да прави съдебна регистрация. Организацията ще се стреми да се придържа максимално близо до добродетелите, методите и начина на съществуване на своя исторически първообраз, който е наследник на мрежата, създадена от Апостола на Българската Свобода Васил Левски, благодарение на която бе възкресена от небитието Третата Българска Държава. Девизът на нововъзстановеното ВМОРО ще бъде историческото: „Свобода или Смъртъ”, като членовете възприемат и оригиналната клетва за посвещение, в нейния буквален вариант.
Заявки за членство могат да се отправят на e-mail: bmork.vmoro@gmail.com , като трябва да съдържат подробна автобиография, 1 цветна снимка, мотивационно писмо за членство и декларация, че кандидатът е запознат с Устава, Програмата и Клетвата на организацията. Последните могат да бъдат намерени от архив в библиотеките, или Интернет.

ЕДНО ПРЕКРАСНО ПИСМО НА БОЙКО БОРИСОВ ДО
МАКЕДОНОБЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В АМЕРИКА

Translated from English into Bulgarian by Dr. G. Genov
Република България
Министър-председател

София, 4-ти септември 2011
Дами и господа,
Скъпи приятели от МПО,
Преди деветдесет години няколко български емигранти от Македония основават Македонска патриотична организация, която е най-старата и, по-всяка вероятност, най-известната българска емигрантска организация.
Струва си да се отбележи, че МПО се е зародила в Америка, в страната на свободните и дома на храбрите, която се е превърнала във втора родина за милиони смели и предприемчиви мъже и жени от целия свят, а в това число и прародителите ви.
Родена от надеждите и идеалите за свободна Македония, вашата организация се превърна в един от символите на съхранените национални дух, култура и идентичност. Дори в най-тежките години на война и конфликти вие не пестихте сили, средства и енергия, за да подкрепите каузата на основателите си и тази на великите български революционери от Македония, сред които са Гоце Делчев, Даме Груев, Тодор Александров, както и много други национални герои, чиито имена помним или които са останали анонимни, но са дали живота си в битка или в заточение в името на свободата.
Днес, в ерата на глобализация и евроатлантическа интеграция на Балканите, МПО продължава да служи като пример за това как да пазим и ценим спомена за това от къде идваме, кои сме ние и къде отиваме. Аз съм убеден, че вашата роля сега е по-значима от всякога! Вие сте мост между поколенията, истинска презокеанска връзка между хората разделени от дистанцията и от повратностите на времето.
Скъпи приятели, най-сърдечно ви поздравявам за деветдесетата годишнина от откриването на вашата Македонска патриотична организация!
Бойко Борисов

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
”Американската Православна Църква на българите”

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 – 347
Част втора: 348 – 587
Част трета: 588 – 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей “Класика” – 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune