Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 96 - 2011 г.

Issue 96 - Year 2011

 

 

 
 

St. Climent church in Ohrid

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на 50.000 хиляди българи въвъ Вардарска Македония, които дадоха живота си за Свободна и Независима Македония. Тѣзи дни ще се празнува годишнината отъ някаква си Слободна и Независна Македония (8 сеп. 1991г). МАКЕДОНИЯ КОЯТО НА ГОРНАТА ДАТА ГЛАСУВА ДА БѪДЕ ЧАСТЪ ОТЪ УТРЕШНАТА ЮГОСЛАВИЯ. Сѣга ще празнуватъ сърбо-македонцитѣ, на сърбина Стоянъ Новаковикъ, който е идеолога на днешниятъ сърбо-македонизъмъ? Въ тази Македония, за която петдесетъ хиляди българи дадоха живота си (Чети вестникъ Нова Македония отъ 25.09.2009г) за тяхъ и тяхнитѣ деца няма место. За потомцитѣ на българскитѣ възрожденци, няма место, а има место само за онези сърбо-македонци, които се бореха да върнатъ Вардарска Македония въ пазвитѣ на сърбитѣ. Днесь по страницитѣ на сръбскитѣ вестници въ градъ Скопие цинично ни се представятъ за интелектуалци и герой, онези родоостѫпници като Лазаръ Мойсовъ, които цялъ животъ сѫ работели като сръбски агенти. Керимъ Ефенди отъ Вардарска Македония по страницитѣ на вестникъ www.utrinski.com.mk 29.08.2011 ни пише, колко много е направилъ Лазаръ Мойсовъ! Керимъ Ефенди не написа нито единъ редъ отъ онова което написа единъ френски вестникъ, когато Лазаръ Мойсовъ бѣ външенъ минситъръ на Керимовата Югославия. Вестника писа, че Лазаръ Мойсовъ е билъ българинъ и презъ войната е билъ степендиятъ на Царъ Борисъ трети. Този сѫщия герой на Керимъ Ефенди е между първитѣ сръбски сѫдии които сѫдеха гражданитѣ на Вардарска Македония като българи. Керимъ Ефенди се е оплашилъ да напише, че фамозниятъ Лазаръ Мойсовъ усѫди първиятъ председателъ на сръбската република Македония на 11 години затворъ, понеже не искалъ Вардарска Македония да бѫде въ сръбскиятъ кюпъ наричанъ Югославия. Керимъ Ефенди признава, че наистина Лазаръ Мойсовъ е сръбски герой понеже на 26.08.2011 година билъ погребан въ Белгардъ на гробищата, кѫдето сѫ погребани сръбскитѣ Великани. Колко много е направилъ Лазаръ Мойсовъ за сърбитѣ за да бѫде погребанъ въ алеята на сръбскитѣ великани. Двамата български стипендианти на царъ Борисъ трети (1941-1944г) сѫ българитѣ отъ Вардарска Македония за които има место между сръбскитѣ Великани! Това бѣ Благой Коневъ познатъ като Блаже Конески и Лазаръ Мойсовъ. На тяхъ сърбитѣ няма какъ да имъ се отплътятъ, освенъ да имъ сѫздаватъ институти, че наистина сѫ най-голямитѣ фалшификатори на българската история въвъ Вардарска Македония.
Половината отъ българитѣ сѫ забравили за хилядитѣ българи които загубиха живота си за българската национална кауза. Нашитѣ братя и сестри българи отъ България не знаятъ Кѫде е България? Тѣзи наши братя не знаятъ, че България е тамъ дето Вардаръ се вълнува дето плачатъ и се молятъ все на български езикъ. О българино скрий се и кажи, че си Португалецъ въ твойта най-българска земя Македония. Няма го дядо Вазовъ, да довърши свойтѣ български стихове като стихотворението ПА ШТА СИ ТИ (е запиталъ сръбскиятъ Кралъ Александъръ презъ 1913година едно малко момиче, БЪЛГАРКА МУ ОТГОВОРИЛА МАЛКОТО МОМИЧЕ НА ИМЕ ЗОРКА, и той е плясналъ единъ шамаръ!
На насъ българитѣ въвъ Вардарска Македония врѣмето идва. Поробениятъ българинъ въ Вардарска Македония се е скрилъ отъ сръбскитѣ удбаши, които сѫ окупирали Македония и чака по-добри врѣмена.
Европа презъ 2005 година имъ го написа, много ясно на сръбскитѣ удбаши, които сѫ окупирали Македония, че езика на Макеодния е български, както е и историята ни българска.
Ние чакаме кантонизирането на тази сръбска република която е въ ходъ и тогава ще искаме българскиятъ Кантонъ да бѫде прикаченъ къмъ България.
Г.Младеновъ 31.08.2011г.

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА РАДКО

С появата на асоциацията РАДКО за първи път след обявяване на самостоятелността на Р. Македония се институционализира група от македонски граждани, които не само че открито декларират собствената си българска духовно културна идентичност, но и я анализират и критично се отнасят към официалната македонска историография, с цел да осветлят обективно историческото минало, да разобличат лъжите и да повдигнат отново българския възрожденски дух на Македония.
Асоциацията РАДКО се създава за защита и реализация на национално културни и политически права, интереси и убеждения на Българите от Р. Македония. Асоциацията се занимава с афиширане и реализация на идеите на Македонското освободително движение. Основателите на асоциацията я наричат РАДКО това е най-често използваният псевдоним на последния водач на Македонското освободително движение Иван Михайлов.
Асоциацията РАДКО е създадена с решение на Събранието на основателите на 24.05.2000г..
Асоциацията беше регистрирана в "Регистъра на асоциации" на 19.06.2000г. при № 18/2000 с Решение на Основният съд - Охрид.
Конституционният съд на Р. Македония на 21.03.2001г. обяви за нищожни програмата и устава на асоциацията. Това Решение на Конституционния съд бе публикувано в Сл. Вестник на Р.Македония № 27 от 10.04.2001г ..
Асоциацията недоволна от Решението на Конституционния съд на Р.Македония направи жалба до Европейския съд за човешки права (ЕСЧП) в Страсбург. Жалбата бе регистрирана при № 74651/01 на 04.10.2001г ..
Европейският съд за човешки права (ЕСЧП) на 15.01.2009г. произнесе, че Р.Македония е нарушила Европейската конвенция и правото на сдружаване.
Европейският съд за човешки права (ЕСЧП) с писмо от 05.05.2009г. информира асоциацията РАДКО че решението, взето на 15.01.2009г. влиза в сила, защото Р.Македония не се жалила на горе посочената присъда.
На основа на член 18 и 19 от Закона за асоциации и фондации (Сл.Весник на Р.Македония № 31/98), Събранието на основателите на заседанието проведено на 05.07.2009г. реши да поиска пререгистрация на РАДКО.
Със съдебно решение на Върховния съд на Р.Македония УЖП.бр.940/2010 от 17.05.2011г. РАДКО спечели делото срещу Решението за не регистриране на асоциацията, прието от Централния регистър на Р.Македония на 31.07.2009 година.
Централният регистър на Р.Македония с ИЗВЕСТИЕ брой 08-3513/3 от 25.07.2011 поиска нова цялостна документация за пререгистрация на асоциацията в срок от 30 дни след получаване на писмото.
Въз основа на член 16 от Закона за сдружения и фондации (Сл.Весник на Р. бр.52 от 16.04.2010 г.), а на основание на ИЗВЕСТИЯТА брой 08-3513/3 и брой 08-3513/4 от Централния регистър на Р.Македония , Събранието на основателите на заседанията проведени на 02.08.2011г. и на 06.09.2011г. реши да поиска пререгистрация на асоциацията.

Н. Младенов: Приятелство с договор не се прави

BGNES TV | 01.09.2011
"Приятелство с договор не се прави. Приятелство се прави с доверие. Когато имаме доверие, тогава ще имаме истинско стратегическо партньорство". Това заяви външният министър Николай Младенов на съвместен брифинг с македонския си колега Никола Попоски, предаде репортер на БГНЕС.
Двамата министри подписаха меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция. Министър Младенов подчерта, че България и Македония са двете най-близки държави на Балканите, които ги свързва общо минало и общо бъдеще. Той за пореден път повтори, че София има моралното задължение да помогне на своите съседи да постигнат необходимите стандарти, които ще им помогнат да се присъединят към ЕС и Северноатлантическия алианс. Външният министър припомни, че днешните отношения между двете страни се основават на декларацията, подписана от премиера Иван Костов и неговия тогавашен колега Любчо Георгиевски през 1999 година. "Важно е да няма отстъпление от тази декларация, а да надграждаме", каза още той.
Младенов заяви, че България винаги е подкрепяла независимостта и териториалната цялост на Македония. "Ние българите ще сме най-щастливите да видим Македония в ЕС и НАТО", убеден е българският външен министър. Едновременно с това той заяви, че ние няма да скриваме проблемите между нашите две страни. Според него през последните няколко години дипломатически отношения на България с Македония не са на отличното ниво, на което са ежедневните отношения между българите и македонците.
София се надява в Скопие да положат усилия за преодоляване на негативната риторика и предразсъдъците спрямо България. Българската страна е за съвместно честване на общи за двете държави исторически дати и личности. Според София това ще съдейства за по-доброто развитие на двустранните контакти.
Българските власти също така се надяват на разширяване на деловите контакти и бизнес връзки за реализиране на съвместни проекти в рамките на ЕС. София иска родният бизнес да бъде допуснат до отрасли в Македония, до които по-рано не е имал достъп.
Македонският министър Никола Попоски изрази своето задоволство от атмосферата на преговори с външния министър Младенов. Според македонския гост двете страни имат общи разбирания и гледат в една посока. България е член на Европейския съюз, Македония иска да стане. В тази насока е подписаният днес меморандум.
Попоски отбеляза, че икономическото сътрудничество е приоритет, като по-големи възможности за сътрудничество има в инфраструктурата.
"Като имаме предвид пред какви предизвикателства бяхме изправени в миналото, днес можем да постигнем много повече и да имаме много по-конструктивни отношение на всички нива. Това е оценката и на моя български колега", заяви македонският външен министър. "По този начин ще се подобри цялостния климат. Ще се даде положителен импулс и ще вървим в посока на крайната цел - целият регион да бъде част от ЕС. Да няма промяна на границите, а те да бъдат просто административни граници като част от общото европейско семейство", категоричен е министър Попоски. Според него тези позиции дават добра основа, за да има напредък в двустранните ни отношения. "Това е нещо, което се очаква от ЕС и от гражданите на Македония", категоричен е той.
Поповски призна, че неговото ведомство не разполага с данни, че в България живеят 700 000 македонци, както писа наскоро македонски вестник. /БГНЕС

Проучвание

На 1 сеп. 2011 година бѣ подписанъ меморандумъ между Р.България и Р. Македония.
Отъ българска страна се иска празнуването на Илинденско-Преображенското въстание заедно, както и юбилейтѣ на нашитѣ Български Възрожденци!
Мислитѣ ли, че правителството на Р. Македония ще позволи това?
Вашето име и вашето гласуване ще бѫде запазено въ пълна тайна.
Отъ Редакцията на Македонска Трибуна!

Нещо за деведесетиятъ МПО конгресъ въ The city of Huron in Ohio USA
(Sep. 2-5 2011g.)

На този конгресъ на МПО тази година, ще трябваше да се променя устава на МПО и тамъ кѫдето пишеше, че МПО е организирана отъ Българи отъ Македония и, че Македония е географско понятие, трябваше да се пише, че МПО е организирана отъ македонци отъ Македония. Представетѣ си и не е тайна, тази промяна бе искана отъ дъщерята на българина Христо Низамовъ (отъ сѣло Янковецъ близо до градъ Ресенъ) единъ отъ бившитѣ редактори на Македонска Трибуна. Какво падение, децата на нашитѣ български възрожденци, днесь сѫ най-голямитѣ сърбо-македонисти по Сѣверна Америка.
Това не мина, и онези които не можаха да прокаратъ тази сърбо-македонска идея си заминаха, като победени сърбомани!
За президент на МПО бѣ избранъ Фреди Мианчевъ отъ градъ Торонто. Следъ близо деведесетъ години на МПО, за пръвъ пѫть бѣ избранъ гражданинъ на Канада отъ български произходъ. Фреди Мианчевъ е познатъ на членоветѣ на МПО понеже презъ време на конгреса въ градъ Cincinati Ohio 1998 година, той запита представителката на БЮР Македония, Любица Ацевска и Гнъ. ХРИСТОФОРЪ ХИЛЛЪ, защо тѣ не се интересуватъ отъ сѫдбата на българитѣ въ Егейска Македония?
А единъ другъ делегатъ запита Гнъ.Хиллъ (Американския посланникъ въ БЮР Македония) защо той нарича българитѣ въвъ Вардарска Македония македонци а не българи? Бѣ му представенъ документъ отъ 1983 година отъ Американскиятъ конгресъ, кѫдето пише, че Македония е населена съ Българи, Албанци и други. Въ документа на Американскиятъ конгресъ, няма македонци. Гнъ. Хиллъ отговори, че той не се съмнява въ документа, но не отговори защо Амрика нарича българитѣ въвъ Вардарска Македония македонци а не българи?
Фреди тогава си запази место въ Ц.К. на МПО.
Момчетата отъ МПО Пиринъ въ градъ Чикаго, сѫщо така допринесоха за промяна на политиката на МПО. Първото изказване на Фреди въ градъ Торонто е много интересно! Той е билъ казалъ, на единъ отъ Македоно-Българската Черква Свѣта Тройца, че той ще я оправи дъщерята на Христо Низамовъ. Той сѫщо така, ще оправи и ЮОВЦИТѢ отъ обединената македонска диаспора (вчерашнитѣ югословени).
Бащата на Фреди е онзи българинъ, които следъ смъртта на отецъ Василъ Михайловъ, веднага отдели черквата Македоно-Българската черква Свѣта Троица отъ Руската православна черква по Америка, и е прикачи къмъ Българскиятъ Свѣти Синодъ.
Въ този конгресъ е игралъ на хорото и българскиятъ дипломатъ на Р. България Гнъ. Радославъ Точевъ, съ българското знаме въ рѫцетѣ.
Въ сѫщото врѣме българската дипломация е засилила своятъ интересъ, къмъ сдружението на българитѣ въвъ Вардарска Македония, и то по специално РАДКО.
Ще има промени и тѣ ще бѫдътъ много интересни.
Ние отъ редакцията на Македонска Трибуна ще продължаваме да Ви информираме!
Г.Младеновъ 9.09.2011г. Торонто

ЦК на МПО официално прие оставката на главната редакторка на съюзния вестник - КАТОЛИЧКАТА, родоизменничка и македонистка ВИРЖИНИЯ СУРСО. За жалост тя е дъщеря на големият български патриот Христо Низамов. На нейно място от днес е назначен българският патриот ЛАРИ КАРОЛОВ от Торонто.
Честита ПОРЕДНА ПОБЕДА!!!
12.09.2011; Д-р Георги Генов

СТАТИИ

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
д-р Георги Генов: Американската Православна Църква на българите
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune