Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 94 - 2011 г.

Issue 94 - Year 2011

 

 

 
 

Българскитѣ митрополити въ Македония, изгонени насилствено отъ сърби и гърци

Този брой на Македонска Трибуна е посвѣтенъ на нашитѣ български възрожденци отъ дълечното ни минало. Тези наши възрожденци днесь сѫ забравени въ името на Марксизъмa, Ленинизъмa и пролетарски бодълизъмъ. Днесь въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония българитѣ сѫ анатимосвани отъ филияла на сръбската православна чѣрква наричана македонска. А нашета българска чѣрква мълчи и става мълчеливиятъ съюзникъ на сърбитѣ и гърцитѣ срещу всичко българско. До кога нашитѣ български Владици и Повове ще мълчатъ не се знае?

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ СТАРИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕМИГРАНТИ ОТ МАКЕДОНИЯ
дата: 11 Юли 2011 г., автор: МПО "ПИРИН" - ЧИКАГО

Скъпи съотечественници,
Ние смятаме, че надали има ПО-ГОЛЕМИ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ ОТ НАС В гр.ЧИКАГО!
В момента, учредителите на МПО ПИРИН сме 26, но сме сигурни, че ще съберем в кратки срокове 51 българи до август, за да имаме ПОНЕ ТРИМА представители на предстоящия конгрес на МПО.
В момента към нас се присъедини една ЯКА ПЕТРИЧКА ГРУПА.
Ще изчакаме конгреса през септември с висок боен дух и след това... ПОЧВАМЕ ВРАГОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Ще пишем всяка седмица в ниякои от българските медии тук и в големите ни средища като Торонто, Ню Йорк и Монреал...
Сега изцпращаме знамето на нашата група Пирин осветено в Православна българска черква, за да се уверите всички, че основното за нас е СВЕТИЯТ БЪЛГАРСКИ ТРИБАГРЕНИК. А сред задачите ни е да ОБЕЗЛИЧИМ напълно продажниците от ОМО Пирин, позволяващи си на българска територия да петнят името на този изстрадал НЕДЕЛИМ КРАЙ ОТ ОТЕЧЕСТВОТО НИ!!!
ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПУБЛИКУВАТЕ НАШИЯТ ТРИБАКРЕНИК ПО СТРАНИЦИТЕ НА ХОСТВАНИТЕ В ТОРОНТО САЙТОВЕ от корпорацията МАКЕДОНСКА ТРИБУНА !
Ваши в борбата:
Bogdanoff - Chicago
Станимир Динев от Благоевград
Стоян Дичев от Петрич
11 юни 2011
Ч И К А Г О
Редакцията на "Македонска Трибуна" приема с изключително задоволство изказаните от вас желания и намерения. Можем само да ви поздравим, за истинския патриотизъм, който проявявате и никой от нас не се съмнява в обстоятелството, че ще работим заедно и в една посока. Бъдете здрави и запазете младежкия устрем в себе си!
От Редакцията

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ Г-н БОЙКО БОРИСОВ - Премиер на РБ

дата: 17 Юли 2011 г. , автор: Георги Генов
Г-н Премиер,
От името на Инициативния комитет подкрепящ нашият сънородник от Македония - ЗДРАВКО ЗДРАВЕСКИ, поднасяме ИСКРЕНА благодарност за Вашата загриженост, относно неговата съдба.
Отбелязвайки фактът, че имаме НАЙ-ДОБРЕ РАБОТЕЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО след 1989 г., ние вече сме уверени, че сте взел присърце съдбата на семейство ЗДРАВЕСКИ и се надяваме в най-кратки срокове той да стане равноправен гражданин на милото ни отечество - Република България .
Само това да бяхте направил, Вие ще останете в историята като един истински патриот и радетел за укрепване на националното ни самочувствие.Особено , в очите на македонските ни събратя.
Бог да Ви пази и да крепи десницата Ви!!!
С уважение:
д-р Георги Генов,БАН и главен редактор на "Исторически архив ";
Виолета Панайотова - настоятел на поредицата : "Исторически архив"

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА РАДКО

С появата на асоциацията РАДКО за първи път след обявяване на самостоятелността на Р. Македония се институционализира група от македонски граждани, които не само че открито декларират собствената си българска духовно културна идентичност, но и я анализират и критично се отнасят към официалната македонска историография, с цел да осветлят обективно историческото минало, да разобличат лъжите и да повдигнат отново българския възрожденски дух на Македония.
Асоциацията РАДКО се създава за защита и реализация на национално културни и политически права, интереси и убеждения на Българите от Р. Македония. Асоциацията се занимава с афирмация и реализация на идеите на Македонското освободително движение. Основателите на асоциацията я наричат РАДКО това е най-често използваният псевдоним на последния водач на Македонското освободително движение Иван Михайлов.
Асоциацията РАДКО е създадена с решение на Събранието на основателите на 24.05.2000г..
Асоциацията беше регистрирана в "Регистъра на асоциации" на 19.06.2000г. при № 18/2000 с Решение на Основният съд - Охрид.
Конституционният съд на Р. Македония на 21.03.2001г. обяви за нищожни програмата и устава на асоциацията. Това Решение на Конституционния съд бе публикувано в Сл. Вестник на Р.Македония № 27 от 10.04.2001г ..
Асоциацията недоволна от Решението на Конституционния съд на Р.Македония направи жалба до Европейския съд за човешки права (ЕСЧП) в Страсбург. Жалбата бе регистрирана при № 74651/01 на 04.10.2001г ..
Европейският съд за човешки права (ЕСЧП) на 15.01.2009г. произнесе, че Р.Македония е нарушила Европейската конвенция и правото на сдружаване.
Европейският съд за човешки права (ЕСЧП) с писмо от 05.05.2009г. информира асоциацията РАДКО че решението, взето на 15.01.2009г. влиза в сила, защото Р.Македония не се жалила на горе посочената присъда.
На основа на член 18 и 19 от Закона за асоциации и фондации (Сл.Весник на Р.Македония № 31/98), Събранието на основателите на заседанието проведено на 05.07.2009г. реши да поиска пререгистрация на РАДКО.

Писмо до Владимиръ Панковъ Председателя на асоциация РАДКО

Драги Владо. По въпроса за ЛЮБЕ БОШКОВСКИ още когато беше въ Бразилия му казахъ, че азъ не се интересувамъ отъ онези граждани на Македония които нематъ смелостта да признаятъ, че сѫ българи! Той ми отговори, че е много рано на хората да имъ се каже, че сѫ българи. Азъ му отговорихъ, че когато имъ каже, че сѫ българи да ми се обади, и веднага затворихъ телефона. Когато го откараха въ Холандия да го сѫдятъ ми поискаха пари за неговата защита. Тога писменно имъ отговорихъ, да искатъ пари отъ онези за които е работилъ! Писахъ имъ, че той за менъ не е българинъ, и никъкъ не ме интересува неговата сѫдба. Преди години предъ агенция Фокусъ въ София казахъ и го казвамъ и днесь, че за менъ Любчо Георгиевски е единъ прочетенъ сръбски вестникъ въ Македония! Преди известно врѣме по телавизията СКАТЪ ми искаха да кажа нещо за Доста Димивска. Казахъ имъ, че не е познавамъ и, че за менъ тя не е българка и не искамъ да знамъ нищо за нея. Това го казахъ на Велизаръ Енчевъ. Казахъ на Енчевъ, че тя е виновна за Де-регистрирането на Българското Здружение Радко въ градъ Охридъ. Сѫщото нещо казахъ и на Алекса Стоименовъ, които на края на своятъ животъ ми бращолевеше, че Борисъ Стоименовъ и Доста Димивска сѫ най-добритѣ българи въвъ Вардарска Македония. На Алекса му отговорихъ, че за менъ тѣ и двамата сѫ сръбски агенти, и така и на него затворихъ телефона. Ние българитѣ въвъ Вардарска Македония смѣ болшинството. Американскиятъ Конгресъ още презъ 1983 година на 7 Юни съ документъ Номеръ 79 писа, че Македония е населена съ Българи Албанци и други. Въ най-важниятъ дукоментъ на Американскиятъ Конгресъ нема "македонци". Ето и англиискиятъ текстъ CONGRESSIONAL RECORD Vol.129 Washington, TUESDAY JUNE 7.1983 No 79 It should be remembered that Macedonia's population contains, Bulgarians and Albanians as well as many others ethnic groups.. Ние смѣ болшинството и по този въпросъ не преговаряме. На който му изнася да бѫде съ насъ, добре, на този на които не му изнася нито ни трябва, нито се интересуваме отъ неговото мнение. Човекъ да живее въвъ Вардарска Македония и да не знае, че смѣ българи ИЛИ Е ИДИОТЪ ИЛИ Е ПРОСТАКЪ ИЛИ И ДВЕТѢ.
Г.Младеновъ 12.06.2011г.

СТАТИИ

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
д-р Георги Генов: Американската Православна Църква на българите
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune