Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthley publication

 

Брой 91 - 2011 г.

Issue 91- Year 2011

 

 

 
 

Младеновата кѫща въ сѣло Мосомище Неврокопско

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на българитѣ отъ сѣло Търлисъ Неврокопско (сега Драмско).
Тѣзи българи, както и много други българи, отъ Бѣломорска Македония бяха прогонени отъ свойтѣ родни сѣла. Гърцитѣ не престанаха да гонятъ българитѣ, които живееха съ вѣкове по тяхнитѣ родни мѣста. Така няколко гръцки офицери, подтикнати отъ гръцката властъ въ Атина, си бяха измислили претекста да изгонятъ родителитѣ и брата на Младенови, както и останалото българско население. Дата на която гръцкитѣ андарти и офицери, почватъ да стрелятъ къмъ мирното българско население е 24.07.1924г.. Гърцкиятъ претекст е, че въ това сѣло идвали комититѣ на ВМРО. Отъ това сѣло е войводата Иванъ Келпековъ, които бѣ убитъ отъ сърбо-комуниститѣ въ България презъ 1946 година. Той бѣ предаденъ отъ предателка проклета въ сѣло Кричимъ. За тѣзи убийства има писано по страницитѣ на Македонски Алманахъ (1940) на страница 141. И днесь когато пишемъ за тѣзи сѫбитие, ние се връщаме назадъ въ нашета българска история и си припомняме за онова, което сѫ правели гърцитѣ срещу всичко българско, по нашитѣ родни мѣста.
Днесь тѣзи сѫбитие се примълчаватъ отъ нашитѣ калпави политици, понеже ги е страхъ отъ гърцитѣ, да не кажатъ на америкнцитѣ да ги изгонятъ отъ работата която не заслужаватъ.
Днесь нещата сѫ различни! Гърцитѣ ще се молятъ на България да иска тяхната Горна Гърция, да бѫде прикачена къмъ България понеже няма вѣче кой да ги храни.
Читателя който не ни вярва, му предлагаме да посети територията между Драма и Сересъ и види, колко хора работятъ ако разбира се има какво да работятъ?
Неотдавна кмета на градъ Сересъ отиде до градъ Петричъ, да предлага на града Петричъ някакво си търговско споразумение! Кмета на градъ Сересъ фактически, искаше някой български градъ да ги храни. Ние тази територия можемъ да я купимъ, ако разбирасе гърцитѣ вѣче сѫ готови да я продаватъ?
Вардарска Македония е предъ своето последно изпитание. Албанцитѣ вѣче почватъ да искатъ единъ учебникъ за всички албанци на Балканитѣ.
Българитѣ отъ Вардарска Македония вѣче публично искатъ, онова което имахме презъ врѣме на Отоманското управление до 1912 година! А това е българска национална Автономия! Това значи отваряне на българскитѣ училища и черкви, които бяха затворени отъ сърбитѣ, следъ като тѣ окупираха Вардарска Македония (1913г)! Ние вѣче чакаме и допускаме, че въ България ще се намери политикъ, които ще подкрепи нашитѣ искания за духовното Единство на Българскиятъ народъ! Останалото ще бѫде решено отъ албанцитѣ, понеже българскитѣ политици ги е страхъ да не си зъгубятъ работата която не заслужаватъ.
Г. Младеновъ 01.04.2011г. Торонто

Посолство на Република България в Република Македония

Здравейте!
Изпращам Ви съобщение за провеждането на курсове по български език, литература и история на България за кандидат-студенти. Много моля, информирайте своите приятели, които имат желание да кандидатстват в български ВУЗ.
Предвижда се обучението да започва от 10 ч.
Благодаря предварително и пожелавам успех!
Адела Пъшкова
Посолство на Република България в Република Македония

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Посолството на Република България в Скопие уведомява всички граждани на Република Македония, които желаят да кандидатстват за обучение в български висши учебни заведения, че в периода 30 април 30 юни 2011 г. ще се проведат курсове по български език, литература и история на България за кандидат-студенти.
Курсовете ще бъдат безплатни. Те ще се проведат при следния график:
гр. Скопие: 30 април - 1 май 2011 г.
Български културно-информационен център
Ул. Петар Поп Арсов № 14 А;
гр. Охрид: 7-8 май 2011 г.;
гр. Струмица: 14 15 май 2011 г.;
гр. Скопие: 25-26 юни 2011 г.
Курсовете ще бъдат водени от квалифицирани преподаватели от България.
Допълнителна информация и записване на тел.:
/+ 389 2/ 3 229 444 Посолство на Република България в Скопие;
/+ 389 2/ 3 246 675 Български културно-информационен център в Скопие;
/+389 46/ 262 530 сдружение Хоризонти, гр. Охрид.

Възкресение Христово през 1941 г. бе наречено Българския Великден

Вторник, 19 Април 2011г. | вестник Атака
Преди 70 години нашите войски навлизат в Беломорието и нацията ни празнува своето обединение
По повод 70 години от "Българския Великден" - 19 - 20 април 1941 г., миналата седмица в Благоевград се състоя научна конференция на тема "Националното обединение на България (1941 - 1944), организирана от Македонския научен институт - София, Института за исторически изследвания при БАН, общината и регионалния исторически музей в Благоевград. Този научен форум припомни огромната инвестиционна, културно-възстановителна и цивилизаторска мисия на българската държава през периода на Втората световна война. По-долу цитираме някои факти, изнесени участниците в научния форум.
"Българският Великден" - така са останали в историята ни 19 и 20 април 1941 година, когато нашите войски навлизат в Беломорието, Западните покрайнини и Македония. Тъкмо тогава се чества големият християнски празник Възкресение Христово и всички български вестници от онова време пишат: "Честито Възкресение". Запазени са много снимки и филмови ленти, показващи с каква радост са посрещнати нашите войски, цар Борис III, министрите, генералите. Това е Българският Великден, чието име един овластен комунист се опита да си присвои, въпреки че неговите другари, в услуга на Кремъл и Тито, десетилетия наред бяха наричали националното обединение "окупация". Но да оставим настрана кухите претенции на пребоядисаните комунисти и да погледнем към историческите факти.
След дипломатичното решение, с което България си връща Южна Добруджа на 7 септември 1940 г., Великите сили, от които зависи решаването на българския национален въпрос, заявяват, че повече не може да се постигне по мирен начин. През 1939 - 1940 г. Великите сили, които губят Първата световна война начело с Германия, започват насилствена ревизия на следвоенните граници и през 1940 г. през зимата Германия вкарва своя армия в Румъния и поставя ултиматум върху Българската армия да удари Гърция, но страната категорично отказва да воюва срещу съседите си. Тогава се появява заплахата България да бъде окупирана и за да се избегне това, цар Борис III е принуден да подпише договор за съюз с Германия.
След това германците сами разбиват за две седмици кралства Югославия и Гърция и започват подготовка за реализиране на политиката си срещу Съветския съюз, поради което на България е предоставена задачата да администрира територията на Вардарска Македония и Беломорска Тракия. Правителството ни се оказва пред дилемата - така не е добре, но иначе е лошо. Т.е. това е една абсурдна дилема, защото в условия на война да се решава национален въпрос не е желателно. След редица действия, във време на война, когато инфраструктура, сгради, мостове, железопътен транспорт се разрушават, трябва да има стабилна власт, която да поеме контрола на положението, за да бъде съхранен имотът, животът на българското население, което не е в рамките на свободна България и родното правителство предприема редица рисковани стъпки. (Това е позицията на проф. Трендафил Митев, председател на Македонския научен институт, изложена по време на конференцията в Благоевград.)
Какво всъщност донася българското управление в годините 1941 - 1944-та в тези изконно български земи? Да споменем само бегло някои факти: Открива се Скопски университет "Цар Борис III Обединител", отварят се черквите и училищата, сформира се Пета армия с щаб в Скопие, 65 - 80 процента от състава на която са местни младежи.
Българската държава отделя милиарди левове от бюджета си за новоосвободените земи. "Една трета от средствата в бюджета на Министерството на строежите и благоустройството отиват в новоосвободените земи, главно в областите Скопска, Битолска, Ксантийска.

В продължение на четири години България, постигнала своето национално обединение, оставя крупна цивилизационна среда в Македония, като инвестира 38 млрд. лв. за възстановяване на разрушеното от войната, за строителство на нови пътища, сгради, училища. Възстановява се и богослужението на български език за българите в Македония. Макар и в условията на война, българската държава създава Скопския университет - първият университет в Македония. "Всичко това показва, че българската държава в рамките на това второ българско национално обединение оставя една златна страница от общобългарската история на Балканите, но световните събития се развиха така, че идеята за национално обединение е погребана, а Скопската "историография", която е изцяло антибългарска, създава планина от фалшификации. Установяването на българската военна, гражданска и църковна власт в Македония през пролетта на 1941 г. десетилетия наред е представяно от югославската и гръцката историография в тенденциозна и невярна светлина. Многобройните студии, статии и монографии, както и още по-многобройните вестникарски публикации могат да се резюмират само с две думи - "фашистка окупация". (Това каза историкът проф. Светлозар Елдъров, един от участниците в научната конференция.)
"За историците и политиците от Скопие този въпрос и до днес заема стратегическо място в антибългарската пропаганда
За съжаление подобен подход беше свойствен и за българската историография, както впрочем и за българската държавна политика в периода след Втората световна война. Комунистическата партия, похитила България на 9 септември 1944 г., носи цялата политическа и историческа отговорност за погазването на националните идеали, за отчуждаването на македонските българи, за физическото и моралното унищожаване на хората, свързани със старата власт, а следователно и с военновременната администрация в Македония", каза проф. Светлозар Елдъров.
По думите му - неудобството на определени среди в българското общество да коментират тази тема днес, идва от гузната им съвест, че са били съучастници във фалшифицирането на националното ни минало.
Защо провокациите на Тито не успяват?
Цар Борис III казва на генерал Васил Бойдев, командир на Пета армия: "Там ще пипате с кадифени ръкавици". Тогава Тито изпраща генерал Темпо, за да направи няколко атентата в Прилеп с черногорски партизани, така че българската власт да отговори на предизвикателството, но българските власти внимават много" - каза академик Георги Марков. По думите му - доскоро е имало живи хора, които пазеха спомените от 1941 - 1944 година за българското управление, българската просвета, благоустройството. Администрацията се подчинява на българските закони, но голяма част от нея са местни хора, включително и генералите, които са от Македония и Беломорието и се завръщат по родните места.

The Bulgarians constantly terrorized by the authorities in FYROM

Zdravko Zdraveski, a former leader of the Macedonian 'Tigers' and 'Lions' special forces , has spoken to the Bulgarian News daily, stating that he and his family have been constantly terrorized by the authorities in FYROM for declaring themselves to be Bulgarian.
Since being released from jail in Macedonia in September 2010, Zdraveski, 45, together with his wife Dobrila Zdraveska and their three children have lived in the Bulgarian town on The Black Sea.
"While I was in jail, the Macedonian authorities killed my brother and my wife's brother and disguised the murders as accidents," Zdraveski claimed before the Bulgarian media on Tuesday.
On Tuesday, a statement was made by Image Advertising, a Bulgarian PR agency, according to which Zdraveski amd his family have been under constant harassment by the authorities in the Republic of Macedonia because of their declaration to be ethnic Bulgarians.
According to the report, because of his self-determination as Bulgarian, in 2005, Zdraveski was fired from the Macedonian armed forces, and was stripped of his rank as captain.
In 2007, he is said to have been the victim of a fabricated trial on fraud charges and was jailed. Subsequently, the witnesses who testified against him reportedly renounced their testimonies saying they had been forced to make them.
Zdraveski's sentence was appealed and corrected by the Supreme Court in Macedonia but he still spent 2 years illegally in the Idrizovo jail in Skopje, and then in a prison in Prilep, up until 2010, and during that time he was constantly tortured and beaten. He is said to be keeping all the teeth that he lost during the jail beatings in a small bag.
"I was mercilessly beaten and tortured in jail. They frequently drugged me, because they did not want me to complain to my relatives. I still can not believe I am alive," Zdravevski stated in his interview on Tuesday.
"I am afraid that they will kill me and my family if we return to Macedonia," Zdraveski admitted.
He is said to be founders of the restored VMRO party in today's Macedonia. The VMRO party is the descendant of the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization (VMORO), which at the beginning of the 20th century fought first to free Macedonia and Thrace from the Ottoman Empire and to unify these regions with Bulgaria.
George Genoff - PhD

СТАТИИ

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
д-р Георги Генов: Американската Православна Църква на българите
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune