Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthley publication

 

Брой 90 - 2011 г.

Issue 90- Year 2011

 

 

 
 

САНСТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ

Много врѣме мина отъ подписването на Санъ Стефанскиятъ Миренъ договоръ (Мартъ 1878г). И днесь този договоръ е актуаленъ защото, въ границитѣ на тази вчерашна България влизаха Мизия, Тракия и Македония!
Нищетата и границитѣ на Балканитѣ не сѫ вѣчни! Тѣзи граници на балканитѣ, не сѫ естествени, тѣ сѫ диктати, отъ победителитѣ на дветѣ световни войни! Днесъ Югославската република Македония, е предъ най-голямото свое изпитание. Даже и вестника Правда отъ Русия писа (dated 28.02.2011), че Вардарска Македония, вероятно ще бѫде поделена между албанцитѣ и българитѣ?
Независимо отъ това кой ще управлява тази територия (Вардарска Македония), тя територията вече е разделена.
Проблема е, че българскитѣ паспорти, още сѫ въ джобоветѣ на поробенитѣ българи тамъ!
Това което става по арабскиятъ святъ може да дойде и въвъ Вардарска Македония, но този пѫть като българско възраждане, съ ясно българско виждане.
Бившиятъ лидеръ на албанцитѣ, въвъ Вардарска Македония го каза ясно, че албанцитѣ и българитѣ сѫ като вода и слънчогледово масло. Бѫдеще за днешната сръбска република Македония няма, освенъ ако тя се раздели между България и Албания по ЧехоСловашки!
Ние предложихме (МПО Любенъ Димитровъ) на Канадийското правителство още презъ 1995 година, че бѫдещето на Вардарска Македония е въ нейното парцелиране, между България и Албания. Днесь Вардарска Македония е поделена между сърбо-македонцитѣ на Удба, и поробенитѣ българи! Поробенитѣ българи информираха България, че тѣ няма да се съгласятъ на малцинственъ статутъ въвъ Вардарска Македония, кѫдето тѣ сѫ болшинството.
Ние всички ще празнуваме нашето осбождение отъ Османско робство отъ 1878 година, но мълчаливо чакаме разделянето на Вардарска Македония между България и Албания!
Никога до сѣга не смѣ имали толкова голяма възможнодстъ, да бѫдеме заедно съсъ свободниятъ братъ българинъ отъ България.
И на края ще трябва да си припомнимъ думитѣ на Гнъ. Иванъ Михайловъ (Юни 1990г), да не се бърза съ РЕФЕРЕНДУМИ за присѫединяване на Вардарска Македония къмъ България. Нека тѣ сами се молятъ за присѫединение така както стана презъ Априлъ 1941г..
Напредъ братя българи на балканитѣ ние смѣ повече отъ 1300 години и тукъ оставаме. Сърбитѣ и гърцитѣ ще трябва да се сѫобразяватъ и съ нашето мнение.
А сърбо-македонцитѣ ще врътъ въ своятъ сърбо-македонски пикочъ (Слободанъ Милошевич казва на посланицитѣ на Америка и Англия това нещо презъ 9 Юни 1991г.).
Даже и Русия призна по страницитѣ на своятъ фамозенъ вестникъ Правда, че въ Вардарска Македония няма македонци.
Г.Младеновъ 28.02.2011г.

ЕДИН НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК ПОД ЗНАКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО - 2011

Въпреки, че в нашата редакция има хора с различни политически убеждения, ние призоваваме към НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО в тези дни, изпълнени с невероятно НАПРЕЖЕНИЕ!
Сред нас има хора, потдържници на ГЕРБ, на Синята коалиция и в частност - на Републиканската партия, на АТАКА, на ВМРО и РАДКО... Ние осъзнаваме, че ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАГЪРБЕНИ И ВСИЧКИ ДА ПОДКРЕПИМ ЯСНО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГЕРБ!
Светът ври и кипи; освен гражданската война в Либия, кризата вече пуска пипала чак до ОГРОМНИЯ ПАКИСТАН, където беше убит единственния Християнин в правителството. Вълната на междуособиците залива Близкия Изток, но и цяла Африка.
Ние трябва да спрем с безплодните и скучни вече дребнави нападки между водачите на нацията и ДА МИСЛИМ ПРЕДИ ВСИЧКО ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЮГОИЗТОЧНАТА НИ ГРАНИЦА. Размириците в горепосочените региони придобиват неописуеми размери на СВЕТОВНА ХУМАНИТАРНА КРИЗА. В скоро време, дано не сме лоши пророци, на нашата Югозападна граница вероятно ще се появят стотици, а може би - хиляди бежанци.
Ето защо, призоваваме нашите държавници САМО КЪМ ЕДНО: УКРЕПВАЙТЕ ГРАНИЦИТЕ НА РОДИНАТА НИ, докато не е станало късно. Подайте си ръка и работете в тази насока, приемайки военно-морски сили на НАТО и ВЪОРЪЖАВАЙТЕ СПЕШНО НАШАТА ВОЙСКА.
А колкото и да сме бедни, помагайте с храни и други средства от първостепенна необходимост на спасяващите се с бягство араби и африканци. Защото, преди всичко НИЕ СМЕ ХОРА и след това останалото...
03.03.2011 София
Заместник редактор Д-р Георги Генов

Андрей Ковачев: Македония трябва да извърви своя път към европейската интеграция

Сряда, 16 март | Страсбург (КРОСС)
Комисията по външна политика на Европейския парламент гласува днес резолюцията на словенския евродепутат Зоран Талер по доклада на ЕК за напредъка на Бившата Югославска Република Македония (БЮРМ) през 2010 по пътя й към членство в ЕС. В текста, одобрен от външната комисия, бяха приети и поправките, внесени от Андрей Ковачев, член на комисията и ръководител на Българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ).
По време на дебата във Външната комисия на ЕП с вицепремиера и министър по европейските въпроси на Македония Васко Наумовски, д-р Ковачев се обърна към него с думите: "Вие трябва да извървите своята част от пътя към европейска интеграция, а това означава продължаване с все по-голяма енергия и убеденост на вътрешните политически реформи, въпреки предстоящите избори; подобряване на междуетническото разбирателство, гарантиране на правата на всички граждани, независимо от етническия им произход. За съжаление наблюдаваме тревожна засилваща се тенденция: граждани, които открито заявяват българския си етнически произход са подлагани директно или индиректно на натиск на работното място или на тенденциозно отношение от страна на властите". Според Андрей Ковачев, подобни действия трябва да бъдат оставени в миналото. Той изрази увереност, че в голямото си мнозинство, членовете на външната комисия желаят бърза и успешна европейска интеграция на Македония.
Българският евродепутат приветства желанието на Скопие за разкриване на имената на съпричастните към бившите комунистически тайни служби и изказа надеждата, Сърбия час по- скоро да предостави на македонската страна всички архиви, които - черпейки от българския горчив опит - не бива да бъдат използвани селективно за постигане на политически цели.
В този дух бяха и поправките на Ковачев, визиращи на първо място защитата на българите в БЮРМ и активизиране на усилията на Скопие за разрешаване на откритите двустранни проблеми в дух на добросъседство и въздържане от каквито и да било изявления и действия, които могат да подкопаят добрите отношения.
В приетите поправки Андрей Ковачев посочва и липсата на напредък в съвместното празнуване на общи исторически събития със съседните държави-членки на ЕС, което трябва да допринесе за по-добро разбиране на историята на региона. Българският евродепутат настоя за въвеждането в училищата на учебници, в които няма идеологически тълкувания на историята и подбуждане към омраза срещу съседните държави.
Предложените поправки се отнасят и до инвестициите в пътната инфраструктура със съседните държави, които са важна предпоставка за устойчив икономически просперитет на региона. В тях се призовава да бъде завършена липсващата част от железопътната връзка Скопие - София.
По-нататък в приетите поправки д-р Ковачев подчертава важността на опазването и поддръжката на културното наследство, което е стълб на европейските ценности и принципи. В тях със съжаление се отбелязва, че редица гробища, надписи върху фрески и артефакти, които принадлежат към българското културно наследство, са абсолютно изоставени и в руини.
Гласуваните поправки, отнасящи се до България, бяха подкрепени както от Европейската народна партия, така и от групата на Социалистите и демократите в Европейския парламент.
Резолюцията ще бъде гласувана по време на следващата пленарна сесия през месец април в Страсбург.

ЕП: Македония да съгласува историята си с България и Гърция
Препоръката е за създаване на съвместни експертни комисии
по история и образование

17.03.2011 | actualno.com
Комисията по външни работи на Европейския парламент прие поправките на българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите в ЕП Евгени Кирилов към проекторезолюция за напредъка на Македония през 2010 г., съобщи пресслужбата на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.
Одобрените текстове отправят призив към властите в Македония "в контекста на някои нерешени двустранни въпроси в региона" да развият инициативата за създаване на съвместни експертни комисии по образование и история с България и Гърция.
Друго предложение на Евгени Кирилов беше включено в компромисен текст, който подчертава важността на развитие на ефективна и надеждна транспортна система в Македония и в региона, включително чрез реализиране на ж.п. линията София-Скопие-Тирана, и призовава македонските власти да инвестират в развитието и поддръжката на железопътната мрежа като цяло.
Текстът отправя призив към Европейската комисия да осигури необходимата техническа и финансова предприсъединителна помощ за постигане на тези цели.
С общи усилия на българските евродепутати от Групата на социалистите и демократите и групата на Европейската народна партия бе приет и текст по първоначални поправки на евродепутата Андрей Ковачев, който подчертава важността на опазването и поддръжката на културното наследство, както и изказва съжаление, че множество паметници на българското културно наследство в Македония, гробища и надписи върху фрески и артефакти са тотално занемарени и разрушени.
В проекторезолюцията е включен и текст, с който се призовава въвеждането в училищата на учебници, освободени от идеологическо тълкуване на историята. БТА

Сръбскиятъ езикъ въ училищата на поробена отъ сърбитѣ Македония!

На първи Мартъ 2011 година по страницитѣ на сръбскиятъ вестникъ www.Dnevnik.com.mk излезе статия, отъ председателя на студентското дружество въвъ Вардарска Македония, че въ тази сръбска република Македония всичко е по сръбски?
Ние тукъ даваме цитата отъ горе споменатиятъ вестникъ и искаме нашиятъ читателъ самъ да направи своето заключение за онова което става въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.
Ето и цитата: "Македонските студенти, наместо од учебници се уште учат од скрипти на српско-хрватски, англиски, па и на руски јазик. Речиси и нема факултет на кој не постои книга и за по неколку предмети, па студентите учат од скрипти што сами ги преведуваат од странска литература, а понекогаш ги пишуваат и професорите. Тие се принудени да се образуваат на странски јазик, по дел од наставните предмети. Иако упатуваат жалби и до деканатите, тие не го решаваат нивниот проблем".
Ние се питаме за какъвъ македонски езикъ пишатъ и говорятъ въвъ Вардарска Македония, следъ като тамъ всичко е на сърбохърватски.
Ние се питаме, следъ като за повече отъ шесдесетъ и петъ години се учи само на сръбски езикъ и се лъжатъ студентитѣ, че тѣ сѫ въ македонски университети, до кога това сръбско безобразие ще продължава?
Въвъ Вардарска Македония образованието е на сръбски! Не отдавна се доказа, че министъра на образованието на име Никола Тодоровъ, не знаелъ македонски. За какъвъ македонски пишатъ и говорятъ въвъ Вардарска Македония въ която всичко е на сърбохърватски.
Какъ така можело да се превежда отъ сърбохърватски, отъ Руски, пакъ чакъ и отъ английски, а въ самата Македония е забраненъ езика на Гоце Делчевъ, Дамянъ Груевъ, Др. Хр. Татарчевъ и всички наши български възрожденци!
Какъ така въ Вардарска Македония можешъ да четешъ само на сръбски, а не на езика на Македонскитѣ революционери (български)?
Сърбитѣ мислеха, че съ врѣме тѣ ще наложатъ своятъ езикъ като езикъ на македонцитѣ!
На сърбитѣ имъ объркаха плановетѣ хърватитѣ. Хърватитѣ много бързо се освободиха отъ сръбската доминация, и съ това се тури край на сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония!
За сега нещата още не сѫ изяснени, но съ даването на българско гражданство на всички граждани на Македония, които се чувстват българи, поставя сърбо-македонизма въ най-голямото свое изпитание!
Следъ врѣме идеята Ситѣ българи заедно, ще бѫде по приемлива, следъ като албанциятѣ предявятъ исканията си за една Албания отъ всички албанци на Балканитѣ?
Ние чакаме албанцитѣ да предявятъ свойтѣ искание, и тогава братята българи съ българскитѣ паспорти ще искатъ онова което искатъ албанцитѣ?
Г.Младеновъ 14.03.2011г.

PETITION TO UNESCO AGAINST THE APPROPRIATION OF BULGARIAN LANGUAGE, HISTORY AND CULTURE BY REPUBLIC OF MACEDONIA

Ако подкрепяте петицията до Юнеско против присвояването на български език, история и култура, моля потвърдете изрично Вашето съгласие на следните два имейла: bg_petition.unesco@yahoo.com и bg_petition.unesco@abv.bg като посочите трите си имена и информация за обратна връзка по Ваш избор - адрес за кореспонденция, телефон или имейл.
КРАЕН СРОК ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ - СЪБОТА 01.04.2011 г. до 12.00 ч.
Благодарим Ви за подкрепата!
Организаторите на фейсгрупата ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, КУЛТУРА И ИСТОРИЯ

ОЩЕ ПО ТЕМАТА!

СТАТИИ

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
д-р Георги Генов: Американската Православна Църква на българите
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune