Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthley publication

 

Брой 87 - 2010 г.

Issue 87 - Year 2010

 

 

 
 

Скъпи приятели,
Редакцията пожелава Ви весела Коледа
и щастлива Нова 2011 Година!

Open letter to Secretary General of UN Mr. Ban Ki-Moon

MACEDONIAN PATRIOTIC ORGANIZATION "LUBEN DIMITROFF"
17 Regent St.
Toronto Ont.M5A 3N4 Canada

Dear Mr. Secretary General

We, the members of the oldest Macedonian Patriotic Organization in Canada (1922), have a few questions to ask you concerning the FYR of Macedonia.
In the dispute between the Republic and Greece regarding the name of the Republic, which is almost 20 years old, there is no reference to the historical facts. The assumption is that there is such a nation as “Macedonian” and such an identity as “Macedonian”.
We would like to point out to you Mr. Secretary General that according to the American Congressional Record Proceedings and Debates of the 98th Congress, first session, Vol.129, Washington, Tuesday, June 7, 1983 Vol 79, in the geographical Vardar territory Macedonia two-thirds of the population consisted of Bulgarians with Albanians being the remaining third. In this document of the American congress there was no mention of “Macedonians”.
According to the official archives of the FYR of Macedonian published in the newspaper NovaMacedonija.com.mk, dated 25.09.2009, in the republic 50.000 Bulgarians lost their lives for creating the free and independent state of Macedonia from 1945 to 1991 and 700 people were taken to court for being "Bulgarian".
We are asking, Mr. Secretary General, why, today, there is no place for this two-thirds of the population in the constitution of present day FYR of Macedonia?
What happened to these Bulgarians who were in the majority in 1983?
From where did the "Macedonians" come since the majority of the people were Bulgarian?
The most difficult situation for the present government of the FYR of Macedonia is to tell its citizens the history. Where were these “Macedonians” before 1945?
Where was this famous “Macedonian" language which the European Union declared a dialect of the Bulgarian language? In 2005, the European Union in declared that the history of the Republic is the history of the Bulgarian people.
Not long ago the leadership of the Albanians of the FYR of Macedonia said on the television program on www.a1.com.mk that all “Macedonian” parties had been created by the Serbian secret service to serve the Serbian national interests in Macedonia.
The Albanian leadership in the Republic also said that there is no future for the FYR of Macedonia because there is no coalition and there will be no coalition as long as the "macedonization" invented by the Serbs has such anti-Albanian content!
Mr. Eagleburger asked why the Greeks did not object to the name 'Macedonia' from 1945 to 1991? He asked the question but gave no answer!
17.11.2010

G.Mladenoff for MPO Luben Dimitroff of Toronto Canada

СТАТИИ

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

РЕДАКЦИЯ

Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ     (E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com)
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ   (E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com)
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com

Купете тритомника на д-р Георги Генов:
”Американската Православна Църква на българите”

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 – 347
Част втора: 348 – 587
Част трета: 588 – 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей “Класика” – 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune