Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthley publication

 

Брой 86 - 2010 г.

Issue 86 - Year 2010

 

 

 
 

Д-р Христо Татарчев погрeбан на родна земя

Тленните останки на първия председател и съосновател на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, д-р Христо Татарчев, бяха положени в София. Стотици българи от България, република Македония и Западните български покрайнини почетоха паметта на великия българин. Полагането на костите на д-р Христо Татарчев на 23 октомври 2010 г. съвпада с датата, на която преди 117 години в Солун бе създадена освободителната организация на българите в Македония и Одринско.
БИОГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Д-р Христо Татарчев е един от основателите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, създадена през 1893 г. и неин пръв председател.
Роден е на 16 декември 1869 г. в Ресен. Участва в подготовката на Съединението и е доброволец в Сръбско-българската война през 1885 г. Завършва медицина в Берлин през 1892 г.
Председател е на Ресенския конгрес на Организацията през 1894 г. и на Солунския конгрес през 1896 г. Заточеник в периода между 1901 г. и 1902 г., по-късно става член на задграничното представителство на Организацията в България.
Татарчев е лекар в българската армия по време на войните за национално обединение. Изявява се като публицист. Сближава се с Иван Михайлов. Успява да заживее в родния Ресен при кратковременното българско обединение през 1941 г.
Под ударите на комунистическия режим и македонизма, д-р Христо Татарчев е принуден да се премести да живее в Торино - Италия. Почива в изгнание на 5 януари 1952 г. Погребан е от Организацията.

Сърбо-македонизма въ градъ Торонто и Сѫпротивата срещу него!

During the twentieth century Macedonia had a very turbulent history. Essentially, the region became the apple of discord among the Balkan states. Ethnic identity formation among immigrants from Macedonia to Canada followed the political developments in the Balkans.
This book illustrates the late emergence of an ethnic Macedonian com­munity in Toronto and the roots of the clash between the Macedonian, Greek and Bulgarian ethnic communities. The author tackles a number of important questions: When did the Macedonian ethnic identity start in Canada? What was the ethnic affiliation of the first Macedonian immigrants' cultural organizations and churches in Toronto? Why did they use the Bulgarian language? Why do their first churches continue to be called Macedono-Bulgarian churches? Did all immigrants have one monolithic ethnic identity?
The author relies upon three different types of literature: national identity development and theories; Balkan history; and ethnic studies of the Bulgarian, Macedonian and Greek settlements of Toronto. Oral interviews, conducted in Toronto by the author and other researchers, enhance this volume.The book sheds light on a much contested subject which continues to fuel debate from Skopje, Athens and Sofia to Toronto and Melbourne.
Chris Kostov is a historical research consultant for the Canadian federal government. He obtained his PhD in history from the University of Ottawa in 2009. He has specialized in modern Central and Eastern European history, the history of Canadian immigration and Native American Studies. He is the author of Terror and Fear: British and American Perceptions of the French-Indian Alliances during the Seven Years' War (2005).
www.peterlang.com
Неотдавна бе публикуванъ научниятъ трудъ на Гнъ.Chris Kostov, за македонската имиграция въ Канада отъ 1900 година до 1996г.
Въ Този трудъ¸ Гнъ. Костовъ разглежда въпроса съ имигрантитѣ, и тяхното организиране въ сѫответнитѣ организации. Той е вземалъ материала¸ за своятъ наученъ трудъ отъ канадийскитѣ архиви. Интересното е ¸че въпреки далечното минало¸ Гнъ. Костовъ не се добралъ до-голяма частъ отъ архивитѣ занимаващи се съ имигрантитѣ отъ географската областъ Македония!
Гнъ. Костовъ се е спрялъ и на Македоно-Българскитѣ православни черкви въ град Торонто Канада . Той разглежда тяхното разделение¸ презъ 1939 година¸ като политическо¸дълашто се¸ на политиката на Кьосе Ивановъ отъ 1934 година¸ следъ елиминирането на ВМРО отъ българското пространство .
Въ научниятъ трудъ¸ или по точно въ научната дисертация на Гнъ. Костовъ¸ читателя се вглежда въ многото страници, следъ втората свѣтовна война и по-специално¸ сѫздаването на някаква си “македонска” нация отъ страна на Коминтерна¸ и прилагането¸ на тази измислена нация¸ въ територията на Вардарска и Пиринска Македония следъ 1944 година и сѫптотивата срещу нея!
Гнъ. Костовъ отдава много научна енергия за това¸ което е ставало тукъ въ градъ Торонто Канада. Въ самитѣ документи¸ които бѣха предоставени на редакцията личи, че Гнъ. Костовъ е доставилъ на своятъ читателъ материалъ¸ които до преди няколко години не бе достъпенъ¸ на обикновениятъ гражданинъ въ самата Канада.
Гнъ. Костовъ ни дава прекрасна информация за македонскитѣ организации отъ 1923 година до наше вѣме.По страницитѣ на неговиятъ наученъ трудъ личи ¸че разцеплението по въпроса за Македония идва следъ втората свѣтовна война¸ и то след като Вардарска Македония отново е инкорпорирана въ пазвата на великата сръбска идея за сърбизация на македонскитѣ българи тамъ.
Гнъ Костовъ е проследилъ въпроса на МПО¸ като организация на македонскитѣ българи и тяхната идея за една България. Гнъ. Костовъ таксува МПО въ сѣеверна Америка¸ като организация която е продължителъ на идейтѣ на ВМРО¸ за една българска държава отъ всички българи граничещи съсъ себе си!
Самиятъ наученъ трудъ хвърля светлина¸ и върху писанията на някой “фамозни” историци¸ които сѫ намерили за удобно да фалишифициратъ присѫствието на македонскитѣ българи въ Канада. Гнъ. Костовъ разглежда писанията на някоя си LILIAN Petroff и някой си Andrew Rossos.
Гнъ. Костовъ цитира някой имена отъ самия фалшификаторски трудъ на Lilian Petroff¸ която имала смѣлоста да прекръства всички българи въ градъ Торонто на “македонци” Гнъ. Костовъ ни дава за примеръ адвоката Иванъ Грудевъ въ Торонто¸ които е отъ едно Ямболско село въ България и е работилъ като сѫдия. Lilian Petroff пише за Гнъ. Грудевъ ¸че е “македонецъ” въпреки ¸че той навсякѫде подчертава ¸че е българинъ. Другиятъ примеръ съ които Гнъ. Костовъ се занимава е Отецъ Въсилъ Михайловъ¸ които следъ разцепването на черквата Свѣти Кирилъ и Методи въ Торонто¸ сформира Македоно-Българската православна черква Свѣти Георги Победоносецъ.Lilian Petroff пише, че черквата Свѣти Георги се е отделила отъ Македоно-Българската черква Свѣти Кирилъ и Методи поради това, че хората сѫ били “македонци”. Гнъ Костовъ задава въпроса на фамозната македонка Лилианъ Петровъ¸ да обясни защо новата черква Свети Георги въ Торонто носи името Македоно-Българска православна черква?
Продължавайки четенето на този наученъ трудъ¸ читателя се намира въ много неудобно положение след втората свѣтовна война! А това е ¸че следъ разцепването на Македоно-Българскитѣ православни черкви по Сѣверна Америка и формирането на филиялъ на Българската православна черква при Американската Православна Черква(1963), само свещеницитѣ при Българската православна черква¸ отъ АПЦ се интересуватъ за сѫдбата на поробенитѣ българи.
Всички меморандуми¸ до обществото на народитѣ въ САЩ¸ сѫ подписани отъ свещеницитѣ Епископъ Кирилъ, Отецъ Михайловъ и Отецъ Георги Николовъ. Няма нито единъ документъ подписанъ отъ свещенцицитѣ при Българскиятъ Свѣти Синодъ!
Какъ така само онези свещеници¸ които БКП въ България обяви за предатели¸ сѫ се интересували за сѫдбата на поробенитѣ българи по Македония и Тракия плюсъ Западнитѣ Покрайнини?
Какъ така чакъ до наши дни¸ свещеницитѣ на Българскиятъ Свѣти Синодъ мълчатъ и не расаждатъ¸ за сѫдбата на македонскитѣ българи.
Такива въпроси бяха зададени неотдавна на представитела на Свѣтия Български Синодъ, Епископъ Йосифъ?
Какъ така никой въ България не си задава въпроса¸ кой има каноническо право¸ върху черквата въ Вардарска Македония? Кѫде сѫ българскитѣ епископи и свещеници и защо продъйжаватъ да мълчатъ?
Интересното е ¸че Гнъ Костовъ разглеждайки сѫпротивата срещу сърбо-македонизма въ градъ Торонто, той споменава имената само на няколко българи¸ и то българи които членуватъ въ МПО!
Останалитѣ български организации въ Торонто¸ съсъ своето мълчание сѫ станали сѫюзници на събро-македонизма въ Канада.
Намираме за уместно да предложимъ на онези българи¸ които сѫ въ българскиятъ парламентъ да си купятъ този трудъ¸ ако разбирасе ги интересува историята на българската имиграция въ Канада? На онези които управляват бившата сръбска република Македония¸ сѫщо така имъ предлагаме да прочетътъ какво пише въ научната дисертация на Гнъ. CHRIS KOSTOV преди да пишатъ фейлетони¸ по страницитѣ на сръбскитѣ вестници въ градъ Скопие.
Трудътъ може да го намеритѣ като идете на Интернетъ страницата на GOOGLE .Com и пишетѣ Chris Kostov Contested Ethnic Identity.
Г.Младеновъ 14.10.2010г. Торонто

Сѫобщение отъ Македоно-Българската православна черква Свѣти Георги Победоносецъ отъ градъ Торонто Канада

Председателя на настоятелството на Македоно-Българската православна черква Професоръ С.Симеоновъ обеснява на членоветѣ защо ние трябва да се върнемъ къмъ майката черква

На 24 окт 2010 година членоветѣ на черквата Свѣти Георги¸ имаха извънредно членско сѫбрание¸ и вземаха решение за връщането на самата черква къмъ Българската Епархия¸ на Свѣтия Български Синодъ въ Сѣверна Америка.
Повече отъ 90 процента отъ членовѣтѣ на Свѣти Георги гласуваха¸ за връщането на черквата¸ която отъ 1963 година до сега бе частъ отъ Американската Православна черква. Съ Това гласувание¸ се торя край на лутанията на черквата по черковното пространство на Сѣеверна Америка.
За сега¸всички Македоно-Български Православни черкви въ Канада сѫ съ Българскиятъ Свѣти Синодъ . Какво ще става¸ съ онези Македоно-Български Православни Черкви въ САЩ за сѣга не се знае.
За сѣга е важно ¸че черквата Свѣти Георги се върна къмъ майката черква¸ отъ която по политически причини се отдели.
Отъ дописника при Македоно-Бъларската православна черква Свѣти Георги победоносецъ.

Сѫобщение на Македонска Трибуна за българското сдружение РАДКО
отъ БЮР Македония 23.09.2010г.

Днесь (22.09.2010) представители отъ изпълнителният комитетъ на българското сдружение РАДКО въ Б.Ю.Р. Македония, на чело съ председателя на това сдружение Гнъ. Владимиръ Панковъ, имаха среща съ представители на Р. България.
Представителитѣ на Българското сдружение Радко, на представителитѣ на Р. България дадоха две писменни копиета, отъ документацията на горе споменатото сдружение!
Документитѣ сѫ следнитѣ:
- Жалба до върховниятъ сѫдъ на БЮР Македония отъ 23.08.2010 г.
- Искането на РЕЗОЛЮЦИЯ отъ парламента на Р .България, Заклеймване на “македонизма” и водене на нова национална политика (Писмо до Г-жа Цецка Цачева-Председателка на Народното Сѫбрание отъ 10.06.2010г.) заедно съ приложенията къмъ това искане (Бѫдещето на Македонската Българщина, Предателството на БКП и Европейскитѣ резолюции за заклеймването на комунизма).
Представителитѣ на българското сдружение РАДКО подчертаха, че сдружението РАДКО, няма намерение да прави допълнителни компромиси, отъ това което е написано както Програма и Уставъ на сдружението, затова, че целитѣ и задачитѣ, които сѫ посочени въ Устава и Програмата на сдружението сѫ въ рамкитѣ на Европейскитѣ стандарти, отъ една страна, и отъ друга страна съ тези цели и задачи, всички нужни компромиси сѫ направени. Отъ тази гледна точка, допълнителнитѣ компромиси би означавало, че Македонската Българищина въ БЮР Македония няма бѫдеще!
Целитѣ и задачитѣ на българското сдружение РАДКО, кратко казано и написано, се свеждатъ до две основни политически искания къмъ БЮР Македония и това сѫ:
- Културна Автономия на Българитѣ въ Македония (такава културна Автономия, която Българитѣ отъ Македония имаха презъ врѣмето на Отоманската Империя) и
- Признаването на двудържавността на Българитѣ въ Република Македония.
Българскитѣ представители (за пръвъ пѫть така категорично) казаха, че тѣ изцяло поддържатъ тези цели и задачи на РАДКО и сѫ подготвени да помогнатъ за всичко. Казаха още, че за всичко сѫ добре информирани, и че, внимателно наблюдаватъ положението тукъ, въ Вардарска Македония и че, подкрепата на Република Македония къмъ Евроатлантическото приобщаване не е безусловно!
Отъ нашиятъ кореспондентъ Гнъ. Ванчо Стояновъ.
Скопие 22.09.2010г.
Редакацията на нашитѣ електронно издание благодари на Гнъ. Стояновъ, за дето ни информира отъ врѣме на време.

СТАТИИ

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

РЕДАКЦИЯ

Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ     (E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com)
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ   (E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com)
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com

Купете тритомника на д-р Георги Генов:
”Американската Православна Църква на българите”

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 – 347
Част втора: 348 – 587
Част трета: 588 – 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей “Класика” – 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune