Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthley publication

  Брой 82 - 2010 г.  

Issue 82 - Year 2010

 

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на дарителитѣ за строежа на Македоно-Българската православна черква Свѣти Георги победонесецъ на улица REGENT st. No 17 in the city of Toronto

Тукъ читателя, може да прочетѣ имената на онези дарители, които сѫ дали своята лепта за постройката на този черковенъ домъ.
Между имената, можетѣ да прочететѣ и името на Никола Битовъ и Лазаръ Ралевъ. Тѣ и двамата на края на своятъ животъ зададоха много интересенъ въпросъ! Защо не кажетѣ на Гнъ. Иванъ Михайловъ (Гоше) защо не може да сме съ България, така както си бяхме презъ време на втората свѣтовна война! Азъ (Г.М) му задодохъ този въпрос, но той ми отговори, че за сега е важно да се запазимъ като българи, и каза, че и за една България, ще му дойде времето. Той ми каза, да Ви кажа, да не се тормозитѣ и за това което го питатѣ ще му дойде времето!
Най-интересенъ бе сина на Никола Битовъ, Димитъръ Битовъ сега покойникъ! Кажи бе Гоше и ти Панде (братята Младенови) на коя дата отъ българи станахме македонци? Отговора на Младенови бе, ние не сме станали отъ българи на македонци, съ това спекулиратъ сърбо-македонцитѣ на Югославия!
Още по интересно е исказванието, на една жена, женена за братовчеда на Димитъръ Битовъ! Какъ хубаво си бѣхме преди войната и идването на Тито! Всички си бяхме българи и нямахме никакъвъ проблемъ съ македонизма
И сега по страницитѣ на www.vreme.com.mk dated 15.06.2010 ще чететѣ какъ сръбскитѣ тайни служби си сѫздали опозиционна парти ДПМНЕ и после за спекулация и прикачили ВМРО, за да могътъ да разберътъ колко отъ поробенитѣ българи гравитиратъ къмъ България!
Самиятъ пръвъ председателъ на тази организация на 28 Mай 2010г по ефира на www.kanal5.com.mk каза че 90 % отъ членоветѣ на ВМРО ДПМНЕ били българофили, а въ конституцията на тази бивша югославска република няма место за българитѣ. На 16 Юни 2010 г. Гнъ. Л.Георгиевски признава, че днешното ВМРО ДПМНЕ прави Реюгословизация на Вардарска Македония ( www.vecer.com.mk 16.06.2010 )
Цялата пропаганда на сръбскитѣ тайни служби бе да се запази сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония.
Представетѣ си, Гнъ. Любчо Георгиевски нарече днешниятъ пръвъ министъръ, на поробена отъ сърбитѣ Македония сърбинъ съ мана или по точно сърбинъ съ проблемъ при говоренето.
Всички сръбски вестници въвъ поробена отъ сърбитѣ Македония премълчаха това и не подадоха Гнъ. Георгиевски на сѫдъ за да бѫде съденъ за обида! Сега само се пише, какъ всички фалшифициратъ миналото на ВМРО. Отъ организация на поробенитѣ българи, на ВМРО и приписватъ сърбо-македонизъмъ и премълчаватъ, че ВМРО се бореше за една България отъ Черно Море до Охридъ и отъ Дунавъ до Бѣлото Море;
Историята се примълчаха, и всички сърбо-македонци на сърбина Стоянъ Новаковикъ се правятъ, че сѫ македонци на гърка ALEKSANDROS MEGALOS.
Боже пази Македония отъ тези сръбски нещастници, които управляватъ, поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония!.
Отъ редакцията

Спаска Митрова може да сложи бариера на БЮР Македония

Днесь на 24.06.2010 г. бе публикувана една информация, която заслужава коментаръ.
Назначаването на Спаска Митрова за сѫветникъ на партията АТАКА (Димитъръ Стояновъ) въ Европейскиятъ сѫюзъ, поставя днешната сръбска република Македония предъ най-голямото изпитание, което е очаква. Даване работа на Спаска Митрова, която говори български и английски е поставя въ интересниятъ крѫгъ на българското външно министерство.
Тя ще има възможността да четѣ забраненитѣ информации, които се отнасятъ до въпроса за българитѣ въвъ Вардарска Македония!
Съ нейното назначаване за сѫветничка на АТАКА по македонскиятъ въпросъ, тя освобождава външното министерство на България отъ отговорностъ, при утрешното разглеждане на въпроса, какво да се прави съ тази сръбска република Македония, дали тя да бѫде приета въ НАТО и Европа, или да бѫде държана въ чакалнята на НАТО И ЕВРОПА. Не отдавна, единъ отъ лидеритѣ на сърбо-македонцитѣ на име Владо Бучковски каза публично, на кръгла маса че той се сѫмнява, че АТАКА ще позволи на днешната сръбска република да сприсѫедини къмъ НАТО и Европейскиятъ сѫюзъ!
Младата представителка на поробенитѣ българи въ Европейскиятъ сѫюзъ, ще играе роля, която може да държи сърбо-македонцитѣ въ чакалнята на Европа за дълго врѣме!
Тя знае, че ако тя не иска отъ своятъ работодателъ АТАКА, да каже на НАТО и ЕВРОПА, че за влизането на сръбската република Македония въ Европейскитѣ институции, тя републиката ще трябва да отвори българскитѣ черкви и училища, които бяха затворени отъ сърбитѣ, следъ като тѣ окупираха географската областъ Вардарска Македония!
Никога не сме мислили, че членка на българското сдружение РАДКО, ще има толкова много възможностъ, да защитава интереситѣ на поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония!
Напредъ керко Спаске, ние бѣхме съ тебъ, когато всички тѣ бяха напуснали!
Дано не забравишъ, да искашъ за твойтѣ братя и сестри поробенитѣ българи, онова което тѣ имаха презъ онова врѣме, когато Македония бе частъ отъ Отоманската империя!
За редакцията на Македонска Трибуна
Г.Младеновъ 24.06.2010.

Искаме Резолюция от БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ - Заклеймяване на МАКЕДОНИЗМА и водене на НОВА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Български организации от Република Македония, начело с РАДКО, искат среща с шефа на парламента Цецка Цачева в четвъртък 10.06.2010. Преди срещата българите от Македония ще проведат митинг (11 часа) на площад "Александър Невски", заедно с гражданското движение "Социална солидарност", което вече четвърта година, всеки четвъртък е на площада.
Мотото на МИТИНГА е:

 ДА КАЖЕМ ИСТИНАТА НА ВИСОК ГЛАС ПРЕД ЕВРОПА И СВЕТА!
За защита каузата "Спаска Митрова"!

България трябва да има ясно становище за истината за "македонизма" и създаде специална държавна политика за ПРЕД СВЕТА И ЕВРОПА, свързвайки го с поведението на посткомунистическите ръководства на Р.Македония и осъждането на "македонизма" като престъпление срещу българския народ и човечеството.
Трябва да се направи точна и обективна оценка на "македонизма" като явление, с оглед на обективната историческа истина и политическото състояние и бъдеще на Балканските народи сега, състоянието на Европа в 21 век, също и за защита каузата "Спаска Митрова".
Тук имаме предвид и:
- РЕЗОЛЮЦИЯТА 1096 (Мерки за разрушаване наследството на бившите комунистически тоталитарни системи) от 27 юни 1996г. на ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА;
- Резолюцията на Европейската народна партия - Заклеймяване на тоталитарния комунизъм от 5 февруари 2004г.;
- РЕЗОЛЮЦИЯТА 1481 (Необходимост от международно осъждане престъпленията на тоталитарните комунистически режими) от 25 януари 2006 г. на ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА и
- Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008г..
"Македонизма" е идеология, създадена от болшевишката съветска линия на БКП от началото на 30-те години на 20 -ти век. Българските комунисти от БКП начело с Г.Димитров създават македонизма, под въздействие на новата теория на КПСС и Сталин от началото на 30 те години "за нациите и етносите". Коминтерна поверява изготвянето на резолюция по македонския въпрос на поляка Валецки, които "няма и понятие по македонския проблем". Димитър Влахов (рядко срещан в световната история предател) му помага с изготвянето на резолюцията, която е утвърдена на 11 януари 1934г. на заседание на Политсекратариарта на Комунистическия Интернационал с протокол 207.
Държавата България във вид на "официална национална политика" да заклейми пред Европа и Света "македонизма" като извънредно престъпно създание на БКП и КПСС, водещо до денационализация, унищожение на държавата, геноцид, опасност от териториално разделение, аспирации към чужди земи, дори военни конфликти - което е абсолютно забранено по международното право и 60 годишната практика в Европа след ВС Война до сега.
Да се осъдят всички управления на Р.България след 1989 г., които не са създали противодействаща на "македонизма", НОВА официална политика на Р.България за отричане на "македонизма", в поддръжка на българщината и спиране денационализацията на Българската народност в Македония.
Това е необходимо важно, за да не могат повече тук в Р.Македония ТИТОВИСТИТЕ от СДСМ и СТАЛИНИСТИТЕ от ВМРО-ДПМНЕ да се представляват като "ПАТРИОТИ" и окончателно да си отидат на БУНИЩЕТО на ИСТОРИЯТА, и те да не могат повече да дискриминират българите тук върху основата на тази идеология.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА!

СТАТИИ

ИНТЕРВЮТА

СВЕТОГЛЕДЪ

ДОКУМЕНТИ

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

 

Асоциация РАДКО

Асоциацията РАДКО се създава за защита и реализация на национално-културни и политически права, интереси и убеждения на Българите от Р. Македония. Асоциацията се занимава с афирмация и реализация на идеите на Македонското Освободително Движение.

Картини на Емилия Станиславова Бояджиева

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: PandoMladenov@rogers.com

Връзки