Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthley publication

  Брой 79 - 2010 г.  

Issue 79 - Year 2010

 

ЧЕСТИТИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

Българска военна колона въ походъ къмъ Македония

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на нашитѣ братя и сестри, които презъ Априлъ 1941 година сформираха българскитѣ акционни клубове, за пледиране предъ германцитѣ, да позволятъ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония, да бѫде прикачена къмъ България.
Много врѣме мина отъ априлскитѣ дни (1941г.) и много българи, които посрещаха българскитѣ войски тогава загубиха живота си, за това обединение. Въ сръсбкиятъ официаленъ вестникъ въ поробена отъ тяхъ Вардарска Македония на 25.9.2009 година писа www.novamakedonija.com.mk, че повече отъ 50.000 хиляди българи сѫ били избити и повече отъ 700 сѫдебни процеси е имало срещу българитѣ Михайловости тамъ.
Ние днесь, се питаме докога майка България ще помага на тази сръбска република Македония, която ежедневно се гаври съ насъ българитѣ, и съ нашето българско минало тамъ!
Докога ще помагаме и на сърбитѣ, които не даватъ на българчетата по Западнитѣ Покрайнини дажи и библиитѣ (28.03.2010) отъ които едва ли българчетата тамъ иматъ нужда!
Докога ще позволяваме на сърбо-комуниститѣ, които управляват Вардарска Македония, да си присовояватъ нашето българско минало!
Предъ насъ днесь, стои въпроса, дали да делимъ Вардарска Македония съ Албания, или да имъ е дадемъ, така както стана съ Косово!
Българскиятъ политикъ, отъ крадене на пари и имоти, не може да си позволи да мисли свободно, за бѫдещето на българитѣ които граничатъ съсъ се беси!
Ние виждаме бѫдещето на поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония като частъ отъ утрешна България.
Гърцитѣ няма да позволятъ на сърбо-македонцитѣ, да се гаврятъ съ тяхната антична история!
Онези които управляват България, ще трябва да се поучатъ и отъ гърцитѣ, които най-много мразятъ насъ българитѣ, и после сърбо-македонцитѣ.
Отъ Редакцията

ОЩЕ ПО ТЕМАТА!

СТАТИИ

ИНТЕРВЮТА

СВЕТОГЛЕДЪ

ДОКУМЕНТИ

Canadian Archives speak about the Bulgarians from Macedonia living in Canada
Канадиискитѣ Архиви говорятъ за българитѣ отъ Македония живеещи въ Канада

Alleged statement by Canadian Minister of labour, the Honorable Michael Starr (MPO Convention 1958)

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

 

Асоциация РАДКО

Асоциацията РАДКО се създава за защита и реализация на национално-културни и политически права, интереси и убеждения на Българите от Р. Македония. Асоциацията се занимава с афирмация и реализация на идеите на Македонското Освободително Движение.

Картини на Емилия Станиславова Бояджиева

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: PandoMladenov@rogers.com

Връзки