Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 75 - 2009 г.

Issue 75 - Year 2009

Честито Рождество Христово и
пълноценна Нова 2010 година!

"Продължетѣ освобождението на България" - Така се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.)

Гръцкиятъ затворъ за българитѣ, които бягаха отъ комунистическа България, веднага следъ втората свѣтовна война. Тукъ въ този затворъ които се намира въ средата на градъ Драма презъ май 1951 година бѣха Г.Младеновъ, Никола Белуховъ, Йорданъ Тапанковъ, Кирилъ Донковъ, братята Спахиеви по родители отъ сѣло Търлисъ, сетрата на Георги Хуклевъ, Вера Хуклева отъ градъ Неврокопъи и много други. Много отъ затворницитѣ въ този гръцки затворъ (или гръцки ИДРИЗОВО) сѣга сѫ покойници. Нека бѫде лека пръстта която покрива тяхнитѣ гробища по свѣта.

Декларация по случая Спаска Митрова

Днес на Коледа 25 декември 2009г. Г-жа Спаска Митрова се обади от Банско да честити Рождество Христово на нашия главен редактор д-р Георги Генов (http://www.freemacedonia.net/). Тя беше ВИДИМО ПРИТЕСНЕНА, защото НЕЙНОТО ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ ЯВНО ПРОДЪЛЖАВА:
Първото, което сподели е това, че детето й малката Сузанка безкрайно много й липсва. То се намира в апартамента на съпругът й в Гевгели. За нашите читатели ще поясним, че става дума за едностайна квартира, където бащата сърбин живее с майка си. Сузанка е подложена на психически тормоз от раздялата с майка си и хората в Гевгели говорят, че е подложена и на епизодично малтретирене. Сградата се пази денонощно от полицията, което ни навежда на мисълтта, че властите в Македония сериозно се притесняват да не би бугарашите да я приберат там, където е мястото й при раздираната от страдания майка
Най-важното, което сподели Г-жа Митрова е, че НОВОНАЕТИЯТ АДВОКАТ СЕ КРИЕ от нея и не желае, или не може да изпълнява пълноценно функциите си на бранител на интересите на семейството. Сведенитята, с които разполага РАДКО асоциация на българите във Вардарска Македония сочат, че той е с влашки произход и като бивш министър на вътрешните работи може би играе двойна игра, представяйки се САМО НА ДУМИ ЗА ЗАЩИТНИК, а по-същество е оръдие в ръцете на македонското МВР (УДБ-а)!
Всичко това ни кара да смятаме, че българското правителсво наемайки адвокат Михайловски е НАПРАВИЛО ГРУБА ГРЕШКА, защото предварително се очакваше, този човек да обслужва интересите на сърбоманското правителство в Скопие, а не тези на една българска поданичка, каквато е Спаска (още повече, че тя е активен член на РАДКО с ясна пробългарска житейска позиция).
Смятаме, че управляващите в България трябва максимално бързо да корегират своя избор и да сложат край на НАТРУПВАЩАТА СЕ ЛАВИНА от грешки по случая Митрова. Няма да е лошо, ако правителството в София пряко, или чрез своите дипломатически служби НАЕМЕ БЪЛГАРСКИ АДВОКАТ, който познава, обаче, македонската правна материя. А защо да не се помисли за чуждестранен експерт, близък до Евро-атлантическите структури, приятел на България
Друго, което смятаме за абсолютно необходимо е България, ако държи на достойнството си да не оставя крехкото момиче НИТО ЗА МИГ САМОТНО И БЕЗ РАБОТА. Както сподели с нас Г жа Митрова, тя в Банско НЯМА РОДНИНИ и би й било много трудно да се оправя сама (въпреки наличието на добри хора, които са я приютили).
Господин Краваров (за несведущите кмет на Банско ) също така има благородното призвание да помогне на младата майка да стъпи на краката си
С желание да не отегчаваме читателя, ще кажем за последно - за България е въпрос на ВИСШ ДЪЛГ ДА РАЗПЛЕТЕ СЛУЧАЯ МИТРОВА, ако държи на самоуважението си и никакви ВИСШИ СЪОБРАЖЕНИЯ и ТАЙНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ХОДОВЕ няма да заблудят нито за миг разбунената българска общественост. Защото, за нас привържениците на РАДКО, Християн-демократическите ценности, правата, достойнството на малкия човек, са по-висша духовно-философска величина от НЯКАКВИ ХИМЕРНИ МЕЖДУДЪРЖАВНИ съображения, впрочем - неясни никому, но често цитирани от властниците.
Нека на РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО лето 2009 та да направим едно добро за българката Православната ни сестра Спаска Митрова!
С О Ф И Я
25 дек. 2009г.
Подписали:
01. Д-р Георги Ст. Генов н.с. в БАН и Главен редактор на Исторически архив орган на Съюза на учените в България и задграничен преставител на РАДКО;
02. Владимир Панков председател на РАДКО асоциация на българите във Вардарска Македония;
03. Георги Младенов, председател на МПО Любен Димитров Торонто, Канада.

Никола Груевски и Гоергиос Папандрео

Прикъскитѣ свършиха между Никола Груевски и Гоергиос Папандрео (27.11.2009г.) въ сѣло Пили. Проблема при сърбо-македонцитѣ, на сърбина Стоянъ Новаковикъ отъ 19тиятъ вѣкъ, останаха неразрешенъ. Македонизмътъ на Никола Груевски е въ киюръ Сокакъ. Гърцитѣ казаха на високъ гласъ, че тѣ няма да позволятъ, на сърбо-македонцитѣ да употребяват думата македонски езикъ, македонски идентитетъ и Македонска чѣрква.
Гърцитѣ нямаха никъкъвъ проблемъ, съсъ сърбо-македонизма, докато поробенитѣ българи, въвъ Вардарска Македония бѣха частъ, отъ Югославия! Гърцитѣ и сърбитѣ мислеха, че времето бѣ дошло, да кажатъ, че поробенитѣ българи сѫ южни сърби!
Харватитѣ съ своето желание да иматъ Хърваска ДОМОВИНА (1991г), объркаха плановетѣ на гърцитѣ и на сърбитѣ.
Днесь предъ сърбо-македонцитѣ на Никола Груевски, нѣма много поле за маневриране, младото поколение вѣче знае, че ние смѣ поробени българи отъ 1913 година до днесь.
Сѣга вѣче сърбо-македонцитѣ, ще трябва да се върнатъ къмъ своитѣ български корени, и пристанатъ да спекулиратъ, че тѣ не сѫ българи!
Иматъ изборъ, или връщане къмъ своитѣ български корени и присѫединяване къмъ България на онази частъ на Вардарска Македония, която е населена съ българи, или пълна косовизация, и на края Вѣлика Албания отъ всички територии населени съ албанци.
Въ нашета любима България професоритѣ, отъ българскитѣ университети казаха, на високъ гласъ на българското правителство да не се правятъ на абдали, че не знаятъ какво се пише по сръбскитѣ вестници, въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония и какво се говори по сръбскитѣ телеавизиозни станции.
Въ парцелирането на днешната сръбска република Македония, се вижда и обединението на онази частъ на Македония, която е населена съ българи да бѫде прикачена къмъ нашета любима майка България.
А днесь въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония се чува най-интересната и забранена песенъ ЕЛА ЕЛА ЛЮБИМИ ПАКЪ ПРИ МЕНЪ И ДАЙ ПРОСТОРЪ НА МОЙТѢ МЕЧТИ!
Г.Младеновъ за редакцията
28.11.2009г. Торонто

СТАТИИ

ИНТЕРВЮТА

Ангел Димитров: В Македония говорът на омразата е елемент от културата на омразата, създавана от 1944 г. насам
Т. Тасова: Дипломатите ни са безучастни към антибългарската кампания
Цочо Билярски: Неточни оценки и статии на много ниско ниво има в Македонската енциклопедия
Проф. Георги Бакалов: Повече не може да се правим, че не виждаме и не чуваме това, което се пише в Скопие за България
Георги Марков: Скопската енциклопедия е политическа поръчка
Александър Гребенаров: Ньойският договор от 1919 г. трябва да бъде като обица на ухото за всички български политици
Доц. Пламен Павлов: Същността на македонската енциклопедия е антибългарска
Доц. Пламен Павлов: Българската история се краде и изопачава по най-безцеремонен начин
Доц. Пламен Павлов: За културна политика на България в Македония трябва да се отделят много повече ресурси
Теодора Димова: Защото не се вярва в Бог, не се вярва в институциите, нито в държавата
Валери Симеонов: В медиите се провежда една политика на обезбългаряване
Петър Берон: Заради интересите на шепа хора, преходът беше изкривен до неузнаваемост
Христо Смоленов: Най-голямата манипулация за 20 години демокрация е, че ни отучват от правото да търсим истината
Огнян Минчев: България е джунгла, в която вече няма цивилизация
Двадесет години по-късно
Татяна Кирякова: Няма лъжа! Били сме 16-та република на Съюза
Проф. Пламен Цветков: Партизанин и терорист са едно

СВЕТОГЛЕД

ДОКУМЕНТИ

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

Картини на Емилия Станиславова Бояджиева

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com

LINKS