Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 73 - 2009 г.

Issue 73- Year 2009

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Манастир "Св. Наум"


Навършиха се 60 години отъ печалната 1949 година. Тогава на 14 Окт. сръбскитѣ аргати (БКП) интернираха 580 семейства, отъ Пиринскиятъ край на България, по Тетевенскитѣ планински сѣла. Този антибългарски актъ, бѣ за да може утре, тази българска територия да бѫде дадена на сърбитѣ, и отъ народа ни български, да се превърне въ народъ македонски, и после народъ сръбски.
И сѣга когато по страницитѣ на всички сръбски вестници въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония се пише, за някаква си двутомна енциклопедия на Македония, никой не прочетѣ, че миналото на Вардарска Македония е българско минало на поробенитѣ българи тамъ.
По страницитѣ на сръбскиятъ официяленъ вестникъ www.novamakedonija.com.mk dated 25.09.2009 излезе информация отъ архиваря на тази сръбска република Македония, че 50.000 хиляди българи сѫ си загубили живота за свободна и независима Македония до 1990 година. Седемстотинъ сѫдебни дѣла сѫ се разглеждали следъ 1944 година срещу българи и то българи Михайловисти!
Ние се запитваме?, какъ така за тѣзи българи, които дадоха живота си за тази Македония населена съ българи, сѣга ги няма никѫде по страницитѣ на сръбскитѣ вестници въвъ Вардарска Македония!
Права е албанската журналиска Теута Арифи www.dnevnik.com.mk Sep.28.09.2009 която препорѫчва на сръбскитѣ даскалчета/ да научатъ английски/, и тогава когато го научатъ, да почнатъ да четътъ какво пише по www.wikipedia.org ?
Интересенъ е единъ отъ коментаторитѣ по горе споменатата тѣма, че днесь и едно петгодишно дете знае повече, отъ сръбскитѣ даскалчета въ сръбското МАНУ!
INTERNET елиминира сръбската пропаганда на сръбското МАНУ, че ние сме македонци понеже тѣ вѣче признаха, че сме били СЛОВЕНИ, а не СЛАВЯНИ! Понеже славянитѣ сѫ българи, а словенитѣ сѫ измислени отъ гърцитѣ като СЛАВО-Елини а отъ скопскитѣ сръбски даскалчета сѣга вѣче не смѣ антични македонци, а смѣ словени (не славяни) дошли на балканскиятъ полуостровъ през шестиятъ и седмиятъ вѣкъ.
На нашиятъ любимъ читателъ ще оставимъ да довърши този разказъ отъ исмишльотини на сръбскитѣ даскалчета отъ сръбското МАНУ въ градъ Скопие.
Г.Младеновъ за редакцията. 28.09.2009г.


УДБА Е ИМАЛА НЕОБЕЗПОКОЯВАН ДОСТЪП ДО ТАЙНИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ФБР (ДАНС)

дата: 12 Октомври 2009 г., автор: Free Macedonia
Според достоверна информация УДБА и КУЙОВИЧ са имали необезпокояван досъп до тайните на Българското ФБР, известно ни като ДАНС...
ЧРЕС СВОИ ТОП ЧЕНГЕТА УДБ-а (Сръбската Тайна служба за Безопасност ") е имала огромна възможност да следи всяка крачка на Българското ФБР (ДАНС) и да контролира активно българо-македонските междудържавни връзки.
Наши източници, които за сега ще запазим в анонимност (според правото на всяка медия да не предава своите извори за информация) СРЪБСКИЯТ ТОП-МАФИОЗ КУЙОВИЧ е имал досъп до най-висшите ешалони на ДАНС (Българското ФБР) като срещу скромно заплаштане е ползвал необезпокоявано информация за най-важните тайни на Българската държава.
Работейки с българските разузнавачи и контраразузнавачи той е бил способен да изнася извън ДАНС и информация, засягаща Националната ни сигурност, свързана с така нар. Македонски въпрос. Неговият диапазон се е простирал над секретна информация за и от ДОСЕГАШНАТА Сръбска колония (последната, освен Войводина ), която предсавлява Бившата Югославска Република Македония.
В своята антибългарска дейност той е бил улесняван Л И Ч Н О от Г-н Петко Сертов, който дори и не крие връзките си с фамозният двоен и троен шпионин, какъвто е Куювич. Тези пълномощия са били делегирани на Петко Сертов, съответно от доста наивното поведение на бившият Български Министър-председател СЕРГИЙ СТАНИШЕВ. Във всеки случай, последният не е направил и най-малък опит да предпази подчинената му ПРЯКО служба (ДАНС) от сърбомакедонистическото инфилтриране в нея на самнителни лица, насочвани от Куювич и даващи отчет пред него за всяка Стъпка на България по линията : СОФИЯ-БЕЛГРАД-СКОПИЕ.
Новата изпълнителна власт в България, обаче е твърдо решена не само да РАЗКРИЕ И НАКАЖЕ преките извършители на Националното предателство, но и да ликвидира от раз всякакви домогвания ня КУЙОВИЧ и Компания до тайните на българските служби за сигурност и да пресече ВСЯКАКЪВ достъп до информация на Западните и Югозападните ни съседи, засягащи Родината ни. Разследването срещу споменатата фамозна личност отвежда и до големият сблъсък между него и сайтът НЕУДОБНИТЕ, а в частност до един от неговите босове, продавал оръжие в интерес на страната си Г-н Мутафчийски. Може би вървейки неоклонно по топлите среди ще се стигне и до истини, които тотално ще разтърсят гилдията, като : убийствата на писатели и опитите за ликвидиране на изключително дейният и проницателен наш колега Огнян Стефанов от Фрог нюз.
Това , което трябва да пожелаем на народните ни избраници е бързо да си свършат работата и да прочистят ТОТАЛНО БЪЛГАРИЯ от СРЪБСКО-МАКЕДОНИСТИЧЕСКИЯ ШПИОНАЖ и опитите му за влияние върху постулатите на Националната ни доктрина,един от които е МАСКИМАЛНО БЪРЗОТО СБЛИЖАВАНЕ с една наистина демократизирана и ПРОЧИСТЕНА ОТ СРЪБСКО ВЛИЯНИЕ МАКЕДОНИЯ !
И едно потвърждение ( стенограма ) от изказване на Г-н Ив.Костов - Парламентарен наблюдател върху дейността на нашето ФБР:
Водещ на бТВ : Добре, кажете нещо само, което да даде тласък на събитията оттук насетне. Факт, който ви усъмнява.
Иван Костов: Куйович.
Водещ: Така. Куйович какво? Че плаща на министъра...
Иван Костов: Куйович е вероятно нашата следваща тема. Ако Куйович е това, което ние чухме от първото изслушване на господин Валентин Петров, може би ще излязат много неприятни изводи изобщо за цялата система на сигурност в страната.
Водещ: Какво ви каза, че запали искрата така Валентин Петров? Той беше за първи път тук при нас. Веднага вашите сътрудници телефонираха, искаха телефона, очевидно сте се свързали с него и комисията.
Иван Костов: Така е. Пред комисията той говори като много отговорен висш служител от служба за сигурност, даде конкретна информация, която е класифицирана, която аз не мога тук да разгласявам, която, обаче, събуди у нас толкова сериозни и основателни съмнения, че ние решихме да поискаме цялото дело и да започнем да се занимаваме с него.
Водещ: Работено ли е в ДАНС по Куйович?
Иван Костов: Да.
Водещ: Т.е. вие от там се надявате да получите информация?
Иван Костов: Да.
Водещ: И може би ДАНС, за да работи по Куйович, има информация, че той корумпира висши хора от системата. Нали ДАНС за това се бори?
Иван Костов: Да и ако той е успешно корумпирал или изобщо е поставял, така атакувал системата чрез нейните ключови фигури, че е разрушил авторитета на системата, това само показва, първо, слабостта на органите ни за сигурност. И това го прави един, вероятно свързан с УДБА...
Водещ: Със сръбските служби. Вальо Петров каза нещо много интересно тук. Каза, че ако се разплете истината по случая Куйович, ще пострадат много хора и от управлението...
От екипа на Свободна Македония


КАЗУСЪТ "СПАСКА МИТРОВА"СТАТИИ


Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ
Помощникъ редакторъ
Webmaster
Редакторъ на Европейските издания
Legal REPRESANTATION
English proof reader
 
  Георги Младеновъ
  Пандо Младеновъ
  Владимиръ Панковъ
  Др. Георги Геновъ
  Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
  A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com