Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 70 - 2009 г.

Issue 70 - Year 2009

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Снимка отъ кантората на Гнъ. Манасиевъ, адвокатъ въ градъ Щипъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония (отъ Фото албума на Г.М. 1972г.)


Този брой на Македонска Трибуна е посвѣтенъ на семейство Манасиеви, отъ градъ Щтипъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.
Семейство Манасиеви, сѫ между първитѣ поробени българи въвъ Вардарска Македония, които имаха смѣлостта да кажатъ на сърбо-македонцитѣ отъ югословенски произходъ, че измислената отъ коминтерна и сърбитѣ македонска нация, не е нищо друго освенъ една идея, за поробване на българитѣ въвъ Вардарска Македония. Презъ шесдесеттѣ години, на двадисетиятъ вѣкъ, адвоката Манасиевъ и дъщерята му Плиска, поставиха сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония подъ най-голямото изпитание! И днесь, следъ толкова много години, Вардарска Македония си остана, една сръбска Бановина, съ домародни сръбски агенти, които нематъ Доказъ но твърдятъ, че не сѫ българи.
Поклонъ предъ васъ чеда на българското племе, ние не смѣ Ви забравили и днесь, Ви изпращаме отъдалечна Канада букетъ отъ неувяхващи български рози.
Ото редакцията. (30.06.2009г.)


ВАЖНО! РЕАЛНА ПЕТИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРИТЕ В Р.МАКЕДЕОНИЯ

Здравейте,
Снощи ( http://www.facebook.com/l/;29.07.2009 ) в 20.30ч. македонската полиция е отишла в дома на Спаска Митрова, българка от Р. Македония. По последна информация към 21.30ч. Спаска Митрова и дъщеря й (още кърмаче) са отведени в полицейската станция в Гевгеля, Р. Македония. Само защото е българка, Спаска беше осъдена на затвор, огромна, непосилна за нея парична глоба и отнемане на дъщеричката й в полза на съпруга й сърбин, с когото са в развод. Всичко това разбира се е замаскирано в рамките на "справедлив" съдебен процес.
Умоляваме Ви, ако сте българи, ако сте ХОРА, разпечатайте тази петиция и я изпратете възможно най-бързо до един или повече от долупосочените адреси с препоръчано писмо. Запазаете бележката и ние ще публикуваме всички номера на изпратени писма в групата. Колкото повече петиции получат новите управляващи, толкова по-вероятно е да ни чуят и да помогнат на тази българка в беда и нейното бебе.
Нека покажем солидарност с поредната човешка трагедия! Време е българските институции да се събудят, защото всички ние СМЕ БЪЛГАРИ! След "НЕ СТЕ САМИ" дойде моментът България да се събуди отново и да се провикне още по-силно "БРАТЯ БЪЛГАРИ, НИЕ СМЕ СО ВАС!"
Линк за сваляне на петицията: http://www.facebook.com/l/;dox.bg/files/dw?a=dd4fe9767b
Адреси:
Президент на Република България
София 1123, "Дондуков" 2
София 1169, пл. "Княз Алeксандър I" 1
Народно събрание
Kомисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Министерство на външните работи на Република България
София 1040, улица "Александър Жендов" № 2
Министерски Съвет на Република България
1194 София бул. Дондуков №1
Благодарим ви предварително за проявата на родолюбие, човечност и солидарност!

Презъ месецъ Юни (2009г) се разигра най-трагичната комедия, въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония!
Въ тяхната борба за запазване на сърбо-македонизма, днешнитѣ сърбо-македонски патриоти стигнаха до тамъ, да обявяватъ научна война на цялиятъ свѣтъ.
Сръбскитѣ даскалчета въ градъ Скопие, почнаха да се изказват, че тѣ сѫ антични македонци, понеже ако не претендирали, за антични македонци, гърцитѣ щели да имъ отнемътъ правото да се наричатъ македонци! Представетѣ си каква иронии и какво доказателство, че тѣ сърбо-македонцитѣ не сѫ българи. Цялата тази измислица е да се запазят сръбскитѣ (югословенскитѣ) постижение въвъ Вардарска Македония.
Стигна се до тамъ, че Паско Кузманъ и Любчо Георгиевски, трябваше да излизатъ предъ слушатела въ Македония и докажатъ, че сѫ нищо друго освенъ, пропаднали югословени. Паско Кузманъ твърди за античността на македонизма, а Любчо Георгиевски, че македонцитѣ сѫ словени. И двамата иманентни полуграмотни югославяни, доказаха съсъ свойтѣ югословенски глупости, че цялата македонштина е една сърбска какафония. Тѣ и двамата горе споменати абдали мислятъ, че цялиятъ свѣтъ ядътъ слама и не знаятъ историята на балканскитѣ народи!
На нашиятъ читателъ ще припомнимъ, че преди няколко години иманентниятъ сръбски даскалъ на име Иванъ Катаржиевъ, на кръгла маса въ градъ Скопие каза, че никой македонцитѣ няма да ги признае за македонци, тъй като до 1945 година става дума за българи въ географската територия Македония. Този сѫщия иманентенъ сръбски даскалъ Катаржиевъ, сѫщо така каза, че македонизма не може да сѫществува за дълго време, понеже най-големиятъ покровителъ на сърбо-македонизма е мъртъвъ, а това ми ти било Югославия!
За сѣга свѣта се смее на измишльотинитѣ, на сърбо-македонцитѣ отъ югословенски произходъ.
Не отдавана дипломата на България, Гнъ. Трохаровъ изплю камъчето, като каза, че ако България не постави условия на сърбо-македонцитѣ отъ югословенски произходъ, че тяхната история и идентитетъ сѫ български, България си слага търалежъ въ гащитѣ!
Отъ редакцията.30.06.2009г.


СТАТИИ

Граждани противъ ДС или чужди агенти!
Отворено Писмо до Гнъ. Божидаръ Димитровъ, Министъръ на българитѣ извънъ България
Писмо до Министъра на Външнитѣ работи на Република България, Г-жа Румяна Русева Желева
106 години Илинденско-Преображенско въстание
Letter from L.B. Pearson to Henry M.P.
Писмо до Министъра на Външнитѣ работи на Република България, Гнъ. Никола Младеновъ
Сител, Македония: България заплашва, че ще блокира членството на Македония в ЕС
Проф. Людмил Спасов: Знакови фигури на българи от Македония участват в четническото движение и Опълчението
ПЕТИЦИЯ от БЪЛГАРСКОТО ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО

Пакъ заплашватъ българитѣ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония

Арестуване на Й.Чкатров от сърбокомунистическите македонски власти. Съдене от т.н. народен съд. Затворнически месеци. Гладна стачка и самоубийство. Сведения за неговия гроб и погребението му.
Доц. Пламен Павлов: Антична Македония не е за съвременна политическа или идеологическа употреба

Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ
Помощникъ редакторъ
Webmaster
Редакторъ на Европейските издания
Legal REPRESANTATION
English proof reader
 
  Георги Младеновъ
  Пандо Младеновъ
  Владимиръ Панковъ
  Др. Георги Геновъ
  Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
  A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com