Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 69 - 2009 г.

Issue 69 - Year 2009

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Този брой на Македонска Трибуна е посвѣтенъ на бащата на Гнъ. Иванъ Михайловъ¸Гнъ.Михаилъ Гавриловъ и по-големиятъ братъ Христо Гавриловъ, убити на 31 октомври 1927г.
Снимката отъ нагробната плоча бѣ разбита следъ 1991 година. Снимката е отъ Май 1968 година (отъ Фото албума на Г. Младеновъ)


Пакъ заплашватъ българитѣ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.
Днесъ по електроната (24.06.2009) поща редакцията на Македонска трибуна получи информация, че българи отъ кварталъ на градъ Скопие, сѫ били викани и заплашвани отъ сръбската УДБА въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония! Тѣзи българи сѫ били обвинени, че сѫ разпространявали българска пропаганда! Тѣзи хора, които бѣха викани въ канцеларията на сръбската УДБА въ Скопие, бѣха подали молба да бѫдътъ пререгистрирани, като членове на българското гражданско сдружение РАДКО.
Каква ирония на сѫдбата за насъ бългъритѣ. Сърбо-македонцитѣ се гаврятъ съ всичко българско, а пристъпницитѣ които управляатъ България се правятъ, че не виждатъ какво става въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония!
Дали това безобразие, което става въвъ Вардарска Македония ще продължи и следъ изборитѣ на 5 Юли 2009 година, за сѣга не се знае, но сигурно е, че въ България нищо няма да се промени, понеже играчитѣ сѫ сѫщитѣ които сѫ окупирали българскиятъ парламентъ днесь!
Отъ редакцията на Македонска Трибуна
24.06.2009г.


1. Въ България ще има избори. Но резултатитѣ ще бѫдътъ сѫщитѣ. Законитѣ сѫ написани¸ отъ онези които искатъ да бѫдътъ депутати за вѣкъ и вѣковъ.
2. Каква ирония на сѫдбата¸ “Българитѣ въ Македония и България да бѫдътъ управлявани отъ сръбско-гръцки агенти! Българитѣ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония¸ чакатъ помощтъ и сѫчувствие а получаватъ безразличия! Новото правителство въ България ще бѫде, съсъ сѫщитѣ мухлювци, които сѫ си продали сѫвеста¸ само и само да сѫ въ парламента и да кръдътъ насѫщниятъ хлябъ на българина и българката.
3. Турцитѣ въ българскиятъ парламентъ¸ ще работятъ за някакво си единство на турската нация! Нашиятъ братъ българинъ¸ е превърналъ България и Вардарска Македония въ една сръбско -гръцка държавичка!
4. До кога братя българи, ще бѫдетѣ васални на гърцитѣ и сърбитѣ, До кога ще мълчитѣ на сърбитѣ и гърцитѣ, Нѣма ние не смѣ народъ¸ които има право да защитава българскитѣ национални интереси. А тѣзи интереси се свеждатъ¸ до искане човешки правдини на българитѣ въ Западнитѣ покрайнини и Вардарска Македония!
5. Пакъ ли ще чакаме отъ поробенитѣ българи да почнатъ българското възражане¸ което Звенаритѣ и комуниститѣ следъ септември 1944г прекъснаха.
6. Дано не приемането на сръбската република въ Европейскиятъ сѫюзъ¸ помогне за постигане на българския идеалъ¸ а това е¸ да живеемъ въ Една България¸ отъ бреговетѣ на Охридското езеро¸ чакъ до брѣговетѣ на Чѣрно Море.
Отъ редакцията. 31.05.2009г.


Сърбо-македонското правителство въ поробена отъ сърбитѣ Македония се отказа отъ обжалване на сѫдебното решение въ градъ Страсбургъ (15.01.2009г).
Правителството въ градъ Скопие няма аргументи съ които би опровергало историческитѣ факти, че наистина славянското население въвъ Вардарска Македония е българско!


СТАТИИ

Сител, Македония: България заплашва, че ще блокира членството на Македония в ЕС
Проф. Людмил Спасов: Знакови фигури на българи от Македония участват в четническото движение и Опълчението
ПЕТИЦИЯ от БЪЛГАРСКОТО ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО
В МИСТЕРИЯ Е ОБВИТ ИЗБОРА НА ДИРЕКТОР ЗА БКИЦ СКОПИЕ
Арестуване на Й.Чкатров от сърбокомунистическите македонски власти. Съдене от т.н. “народен съд”. Затворнически месеци. Гладна стачка и самоубийство. Сведения за неговия гроб и погребението му.
Доц. Пламен Павлов: Антична Македония не е за съвременна политическа или идеологическа употреба
Всичко, но не и българи!
Законът за прогресиращото изтощаване на родолюбието сред българското общество (Из доклад на проф. д.и.н. Трендафил Митев, изнесен на 22 април 2009 г. на Кръглата маса, организирана от МНИ)
Fr. Drangov ends inspiring priesthood at St. George’s
Въпроси за Гнъ. Миленъ Керемеджиевъ заместникъ министъръ на външнитѣ работи на Р.България.(12.05.2009)
Македония е държава съ две кѫщи и три керемиди каза Гнъ. М.Керемеджиевъ
МИТИНГЪ ВЪ ЦЪРКВАТА СВ. КИРИЛЪ И МЕТОДИ
СВЕТЦИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ В НАШАТА ИСТОРИЯ
Житие на свети равноапостолни Климент Охридски, Просветител български, чудотворец

Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ
Помощникъ редакторъ
Webmaster
Редакторъ на Европейските издания
Legal REPRESANTATION
English proof reader
 
  Георги Младеновъ
  Пандо Младеновъ
  Владимиръ Панковъ
  Др. Георги Геновъ
  Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
  A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com