Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 68 - 2009 г.

Issue 68 - Year 2009

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

На тази снимка отъ ляво на дясно сѫ:
Никола Шайковъ, осъденъ на доживотенъ затворъ, отъ фамозниятъ народенъ сѫдъ 1945 г. избягалъ отъ затвора 1947 година. До него Георги Варадевъ, отъ село Старчишта, избягалъ отъ село Жостово 1950 година. Въ средата е Георги Младеновъ, избягалъ отъ село Черни Витъ(априлъ (1951г.) кѫдето е интерниранъ презъ окт.1949 г., Ангелъ Поповъ отъ село Горняни Неврокоско, избягалъ презъ 1950 година и на края Антонъ Аргиловъ отъ градъ Петричъ, избягалъ отъ България презъ 1949 година. На снимката всички сѫ покойници, съ изключение на Георги Младеновъ. Снимката е правена въ салона на Македоно-Българската православна черква Свѣти Георги въ градъ Торонто, презъ 1963 година.


Баба Кира Александрова сестра на Тодоръ Александровъ отъ ВМРО и Георги Младеновъ. Снимката е правена презъ май 1972 година въ Цариградъ.


Майскиятъ Манифестъ и краятъ на една измислица.
Много години минаха отъ публикацията на Майскиятъ Манифестъ, презъ май 1924 година. Комуниститѣ още тогава, искаха отъ ВМРО да се откаже отъ своето българско минало и бѫдеще, и да прави отъ поробениятъ българинъ циганинъ! Въ документа, тогава се искаше да бѫде вписано македонски народъ. Тогава всичко се правеше по нареждане, отъ Русия за да се помогне на сърбитѣ! Българскитѣ комунисти, като пешеходци на КОМИНТЕРНА пишеха онова което имъ диктуваха, онези които имъ плащаха.
Тодоръ Александровъ отъ ВМРО, отказа да прави отъ българитѣ въвъ Македония македонски народъ, и това му струваше живота. Комуниститѣ които не можаха въ 1924 година да правятъ отъ македонскитѣ българи македонски народъ, следъ 1944 година го правиха и то съ масови убийства, на всичко българско по Вардарска Македония и България.
Веднага следъ като КОМИНТЕРНА презъ 1934 година ни прекръсти, отъ българи на македонци всички верни синове на БКП, почнаха да пишатъ защо не сѫ българи (Юни 1934г Дитроитъ Сащ.)?
И следъ толкова много години и билиони долари похарчени, за пропаганда да се доказва, че ние българитѣ не смѣ българи а македонци, въпроса съ насъ българитѣ не е преключенъ! Ние си останахме поробени отъ сърбитѣ и гърцитѣ българи, а нашитѣ братя българи отъ България искатъ да кютимъ и забравимъ, че смѣ българи. Това нещо го искаше говорителътъ на Народното събрание въ България на 8 Мартъ 2009г.
Днесь хилядитѣ българи въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония, вѣче надигатъ гласъ за българска партия и едно българско бѫдеще, на българитѣ отъ Вардарска Македония и тѣзи въ България.
Отъ редакцията. 29.04.2009 г.


Сърбо-македонското правителство въ поробена отъ сърбитѣ Македония се отказа отъ обжалване на сѫдебното решение въ градъ Страсбургъ (15.01.2009г).
Правителството въ градъ Скопие няма аргументи съ които би опровергало историческитѣ факти, че наистина славянското население въвъ Вардарска Македония е българско!


СТАТИИ

Д-р Боряна Бужашка: Сборникът за македонския въпрос и България е история, показана чрез документи
Рецензенти (маанжии) на не прочетенъ наученъ трудъ! (Априлъ 30- до 4 май 2009г.)
Гоце Делчев
Време: Сдружението Радко ще участва на изборите в Македония
Въпроси за Гнъ. Миленъ Керемеджиевъ заместникъ министъръ на външнитѣ работи на Р.България.(12.05.2009)
Проф. Трендафил Митев: Не сме виновни, че в Македония е най-богатото задгранично българско културно наследство
Братъ Любе бара помощтъ
Evangelos Kofos пакъ кръстникъ ни стана
Бившата югославска република Македония е вече разделена!
Bulgarian.news.bg (Добре дошъл, Бранко!)
Bulgarian.news.bg (С каква цел се заблуждава българската общественост?)
Bulgarian.news.bg (За пълзящия македонизъм и назначените българи в Скопие)
Bulgarian.news.bg (Клеветник без морал и логика)
Bulgarian.news.bg (В Скопие празнуват пирова победа)
СВЕТЦИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ В НАШАТА ИСТОРИЯ
Българският диамант в короната на средновековната общобалканска култура
Житие на свети равноапостолни Климент Охридски, Просветител български, чудотворец
Отворено писмо до Гнъ. Георги Пирински Председателъ на Народното сѫбрание, на Република България
Декларация

Спомен за бежанците от Егейска Македония от тяхна благодарна потомка

From: George Lebamoff
Sent: Wednesday, January 21, 2009 1:16 PM
Vlado: Congratulation on a Great Victory. RADKO is a winner. GAL

19/06/2008 09:00
Chamber
Association of citizens "Radko" and Paunkovski v. "the former Yugoslav Republic of Macedonia" (no. 74651/01)

СТРАНА, КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ГРУБО ПОГАЗВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ СИ
Със знанието на премиера на Македония Н. Груевски студентка в Благоевград 2-ра година не успява да се дипломира заради тормоз, че се пише българка

Репресираната, защото се определя за българка, студентка от РМакедония Спаска Митрова успя да се яви на държавен изпит

ЩЕ ДОЙДЕ ЛИ ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ В МАКЕДОНИЯ?


Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ
Помощникъ редакторъ
Webmaster
Редакторъ на Европейските издания
Legal REPRESANTATION
English proof reader
 
  Георги Младеновъ
  Пандо Младеновъ
  Владимиръ Панковъ
  Др. Георги Геновъ
  Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
  A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com