Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 67 - 2009 г.

Issue 67 - Year 2009

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на Българскитѣ имигранти отъ Вардарска Македония и България, които бѣха заедно по лагеритѣ на Гърция, следъ втората световна война.
На снимката сѫ Георги Младеновъ отъ сѣло Мосомище, Ванчо Шапкаревъ отъ Воландово, Ацо отъ Скопие, Митко отъ Скопие и Радко Христовъ отъ Петричъ. Снимката е отъ Августъ 1951 година въ лагера ЛАВРИОНЪ Гърция.


Години минаха отъ сѫдбоносната 1951 година. Много вода мина подъ моста на рѣка Вардаръ, но Вардарска Македония си остана подъ сръбска окупация, даже и следъ падането на берлинската стена (1989г).
Днесь Вардарска Македония е изправена, предъ най-голямото изпитание. Българитѣ въвъ Вардарска Македония масово се връщатъ, къмъ свойтѣ български корени. Сърбо-македонцитѣ на сърбина Стоянъ Новаковикъ, сѫ сѫщо така предъ изпитание. Представителя на югославизма въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония, Зоранъ Заевъ обвинява България, че е противъ днешната сръбска Република Македония, понеже давала българско гражданство на онези граждани на Македония, които сѫ се чувствали българи!
Вардарска Македония е едно мъртво сѫщество безъ бѫдеще. Сърбо-македонцитѣ, които управляватъ поробена отъ сърбитѣ Македония, няма вѣче какво да предлагатъ на поробениятъ българинъ!
Нови партии се организирътъ, съсъ старитѣ сръбски певачици. Сръбското МАНУ сѫщо така е предъ изпитание. Това сръбско МАНУ не се обажда и кюти, понеже каквото и да каже е една сръбска измислица. Сѣга сърбо-македонцитѣ които управляватъ Македония сѫ разделени на Антични Македонци, които не знаятъ гръцки и славо-македонци или македонци отъ югословенски произходъ. Редакора на www.Utrinski.com.mk неотдавна писа, че античнитѣ македонци могътъ да бѫдътъ излекувани само когато умрътъ, а онези които претендиратъ, че сѫ македонци отъ югословенски произходъ, само врѣмето ще ги хвърли въ бунището на бѫдеща България.
Новиятъ президентъ на поробена отъ сърбитѣ Македония, ще трябва да лавира между сърбо-македонизма на Стоянъ Новаковикъ и етно гърцизма на Колчо Груевски.
А ние македонскитѣ българи чакаме да се организирътъ българитѣ въ една българска партия, която утре ще иска присѫединяването на Вардарска Македония къмъ България.
Отъ редакцията 30.03.2009 Торонто


СТАТИИ

Време: Сдружението Радко ще участва на изборите в Македония
Въпроси за Гнъ. Миленъ Керемеджиевъ заместникъ министъръ на външнитѣ работи на Р.България.(12.05.2009)
Проф. Трендафил Митев: Не сме виновни, че в Македония е най-богатото задгранично българско културно наследство
Братъ Любе бара помощтъ
Evangelos Kofos пакъ кръстникъ ни стана
Бившата югославска република Македония е вече разделена!
Bulgarian.news.bg (Добре дошъл, Бранко!)
Bulgarian.news.bg (С каква цел се заблуждава българската общественост?)
Bulgarian.news.bg (За пълзящия македонизъм и назначените българи в Скопие)
Bulgarian.news.bg (Клеветник без морал и логика)
Bulgarian.news.bg (В Скопие празнуват пирова победа)
СВЕТЦИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ В НАШАТА ИСТОРИЯ
Българският диамант в короната на средновековната общобалканска култура
Житие на свети равноапостолни Климент Охридски, Просветител български, чудотворец
Отворено писмо до Гнъ. Георги Пирински Председателъ на Народното сѫбрание, на Република България
Декларация

Спомен за бежанците от Егейска Македония от тяхна благодарна потомка

From: George Lebamoff
Sent: Wednesday, January 21, 2009 1:16 PM
Vlado: Congratulation on a Great Victory. RADKO is a winner. GAL

19/06/2008 09:00
Chamber
Association of citizens "Radko" and Paunkovski v. "the former Yugoslav Republic of Macedonia" (no. 74651/01)

СТРАНА, КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ГРУБО ПОГАЗВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ СИ
Със знанието на премиера на Македония Н. Груевски студентка в Благоевград 2-ра година не успява да се дипломира заради тормоз, че се пише българка

Репресираната, защото се определя за българка, студентка от РМакедония Спаска Митрова успя да се яви на държавен изпит

ЩЕ ДОЙДЕ ЛИ ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ В МАКЕДОНИЯ?


Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ
Помощникъ редакторъ
Webmaster
Редакторъ на Европейските издания
Legal REPRESANTATION
English proof reader
 

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com