Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 65 - 2009 г.

Issue 65 - Year 2009

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Снимка 01. Гробницата на братя Чкатрови отъ Прилепъ
Снимка 02. Гробътъ на Михаилъ и Христо Гаврилови


Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на семйство Гаврилови отъ Ново сѣло Щипско (бащата Михаилъ Гавриловъ и по-голямиятъ братъ Христо на г-нъ. Иванъ Михайловъ убити на 31 Октомври 1927 г.) и братята Йорданъ и Димитъръ Чкатрови отъ градъ Прилепъ въ поробена отъ сърбитѣ Македония. Йорданъ Чкатровъ е организатора на МПО въ Сѣверна Америка и първиятъ редакторъ на Македонска Трибуна (1927г). Димитъръ Чкатровъ е разстрелянъ презъ Августъ 1945 г., а братъ му Йорданъ е хвърленъ презъ прозореца на затвота въ ИДРИЗОВО само 27 дена следъ убииството на Димитъръ. Въ затвора Йорданъ Чкатровъ казалъ, че е българинъ и, че Свободна и Независима Македония е българска идея. За тази информация, че Йорданъ Чкатровъ казалъ, че е българинъ и, че идеята Свободна и Независима Македония е българска, ние отъ редакцията на Македонска Трибуна благодаримъ на единъ отъ бившитѣ български затворници следъ 1944 година на име Ефтимъ Гашовъ. Г-нъ. Гашовъ въ свойтѣ фейлетони публикувани не-отдавна въ сръбскиятъ вестникъ www.vreme.com.mk. пише, че почти всички затворници отъ Вардарска Македония, сѫ били по затворитѣ, като Михайловисти (непобедими българи).


Уважаеми господин Младенов,
Аз съм Александра, живея в Бостън, но от България майка ми е от град Банско и Гоце Делчев, а прадедите ми са бежанци от Егейска Македония, село Каракьой.
С голяма радост и известна изненада прочетох последния брой на "Македонска трибуна". Не знаех, че има в Канада/Северна Америка такава публикация.
Очите ми се пълнят със сълзи като чета и виждам, че сте успели да съхраните такъв силен български дух!
Аз съм на 27 години и миналата година завърших образованието си по право в Бостънския Университет. Засега нямам възможност да допринеса със солидно финансово дарение, но смятам да даря $100 за книгата за Ванче Михайлов.
Но мога да предложа да напиша малка статия за "Македонска трибуна" и ако се хареса на редакцията и читателите, мога и повече от веднъж да изпратя свои размисли. Например, бих могла да разкажа за по-младото поколение български емигранти и нашата връзка с Македония, както ние я чувстваме. Ако това представлява интерес, не се колебайте да се свържете с мен на този адрес или на телефон 617 877 6982!
Благодаря! Успех и само напред!
С уважение,
Александра


Господин Панков,
Аз се казвам Александа Грашкина, родом от София, родителите ми са от Гоце Делчев и Банско. Разбрах за РАДКО от "Македонска Трибуна."Поздравявам Ви и от сърце благодаря, че сте създали Дружение РАДКО! Честито за победата в Страсбург! Браво!!!
Исках да Ви питам: как според вас трябва да се реагира, ако ОМО Илинден настоява да бъде легална организация в България?
Попаднах на една група na Facebook.com. Това е една страница за млади хора. Там около 300 деца от Македония (наистина деца, предимно млади, 16-22 години) са създали група "Бугари са 100% Татари и Цигани", в която твърдят, че българите са от "монголоиден" произход. Въобще, българите са за всичко криви. Ако ги попритиснеш и питаш какво лошо има да си татарин или циганин, не са много сигурни как да отговорят. Малки деца са, не са лоши.
Но това, което наистина ме тревожи е, че там твърдят, че България "репресира" македонците като не дава на ОМО права на призната политическа организация пред закона и че "макендонците" не могат да се "самоопределят" като такива в България. И ми обясниха, че България е една тоталитарна и фашистка държава (едновременно!).
Това исках да споделя с Вас и да Ви пожелая здраве, сили, бодрост и бъдещи успехи!
С уважение,
Александра


СТАТИИ

From: George Lebamoff
Sent: Wednesday, January 21, 2009 1:16 PM
Vlado: Congratulation on a Great Victory. RADKO is a winner. GAL

19/06/2008 09:00
Chamber
Association of citizens "Radko" and Paunkovski v. "the former Yugoslav Republic of Macedonia" (no. 74651/01)

СТРАНА, КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ГРУБО ПОГАЗВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ СИ
Със знанието на премиера на Македония Н. Груевски студентка в Благоевград 2-ра година не успява да се дипломира заради тормоз, че се пише българка

Репресираната, защото се определя за българка, студентка от РМакедония Спаска Митрова успя да се яви на държавен изпит

НАШЕНЦИ В КОСОВО И АЛБАНИЯ
Книга на Таня Мангалакова НИБА консулт, София, 2009, ISBN 978-954-451-027-5

 

НАШЕНЦИ В КОСОВО И АЛБАНИЯ
Книга на Таня Мангалакова НИБА консулт, София, 2009, ISBN 978-954-451-027-5 (Снимка)

Geldai neshto shto sam napisal nekoga az za nas Blgarite ot Albanija

ЩЕ ДОЙДЕ ЛИ ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ В МАКЕДОНИЯ?


Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ
Помощникъ редакторъ
Webmaster
Редакторъ на Европейските издания
Legal REPRESANTATION
English proof reader
 

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com