Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 64 - 2009 г.

Issue 64 - Year 2009

 

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

 

На тази снимка, читателя на Македонска Трибуна, ще види българскитѣ свѣщеници празнуващи бѫдни вечеръ (24.12.2008г.) въ Македоно-Българската чѣрква Свѣти Георги Победоносецъ въ градъ Торонто. Въ Торонто има 4 Македоно-български православни чѣркви. Първата е отъ 1911 г.. Почти всички чѣркви сѫ съ Българскиятъ Свѣти синодъ въ България.
Редакцията намира за нужно да пожелае на всички българи населяващи, Мизия, Тракия и Македония Чѣстито Рождество Христово и Щаслива Нова 2009 Година. Дано явяващитѣ се бурни албански облаци, донесътъ и намъ българитѣ обединение въ една българска държава отъ горе споменатитѣ територии.
На добъръ пѫть братя българи и българки.


21.12.2008 София

Драги братя и сестри членове на партия АТАКА”,

Прави ни честь, че ни поканихтѣ да участваме въвъ Вашиятъ 4-ти конгресъ.
Ние поробенитѣ българи се чувстваме между васъ, като братя българи, които не само, че ни разбиратъ но ни и сѫчувстватъ.
Ние не искаме много отъ Васъ. Ние представителитѣ на Радко отъ Вардарска Македония, и МПО Любенъ Димитровъ отъ градъ Торонто Канада, искаме да представитѣ предъ българскиятъ парламентъ нашитѣ искания, да бѫдътъ отворени българскитѣ училища и черкви които бяха затворени, когато сърбитѣ окупираха Вардарска Македония презъ 1913г. Ние сѫщо така искаме отъ Васъ братя българи, да направитѣ всичко възможно, за да може нашитѣ братя въвъ Вардарска Македония да си получатъ българското гражданство, което имъ се полага.
И на края ние искаме отъ Васъ драги братя и сестри, ако се стигне до обединението на албанцитѣ на Балканскиятъ полу-островъ въ една албанска държава, да искатѣ сѫщото и за насъ българитѣ отъ Вардарска Македония. Ние бихме поискали отъ Васъ да представитѣ на външното министерство на България да иска отъ гърцитѣ и сърбитѣ да ни наричатъ БЪЛГАРИ, а не да се гаврятъ съ насъ.

Искрено Ваши работещи за единството на българския народъ
За Българското сдружение Радко
Владимиръ Панковъ
За МПО Любенъ Димитровъ
Георги Младеновъ

На добъръ пѫть братя българи.


СТАТИИ

Първа част от интервюто на Кеворк Кеворкян с легендарния водач на ВМРО - Иван Михайлов

Как се измислят "македонската азбука и македонскиот литературен jазик"

STRASBOURG
15 January 2009
CASE OF ASSOCIATION OF CITIZENS RADKO & PAUNKOVSKI v. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
(Application no. 74651/01)

 

Информация за нашиятъ читателъ

 

Европейскиятъ сѫдъ се произнесе за гражданското сдружение "Радко", въ поробена отъ сърбитѣ Македония. Само следъ като текста бѣ публикуванъ по страниците на Македонска Трибуна въ Торонто, телевизионната станция www.A1.com.mk се обади за интервю съ Гнъ. Панковъ. Въ това време ние говорихме по SKYPE и линията бѣ отворена между насъ. Гнъ. Панковъ бѣ запитанъ какво искатѣ следъ успеха въ Европа? Той отговори, че ние искаме промяна на днешната конституция въ Македония и да бѫде вписано, че въ Македония живеятъ и българи и, че де-българизацията въ Македония почва следъ 1945 година. На въпроса дали това ще влоши униженията между България и Македония? Гнъ. Панковъ отговори, че това сѫ междудържавни въпроси. Ние не смѣ представители на България. Ние смѣ представители на българитѣ въ Македония. Ние искаме отъ днешното правителство да обясни на народа какъ така като българи до 1945 година сѣга смѣ "славо-македонци" или само "македонци". Ние искаме, да има и за насъ български училища, така както има и за другите националности и това училище, да бъде плащано отъ държавата. Край на разговора съ горе споменатата телевизионна станция.
Поздраветѣ се Младеновъ за Македонска Трибуна
15.01.2009г. Торонто

From: George Lebamoff
Sent: Wednesday, January 21, 2009 1:16 PM
Vlado: Congratulation on a Great Victory. RADKO is a winner. GAL

СТРАНА, КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ГРУБО ПОГАЗВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ СИ
Със знанието на премиера на Македония Н. Груевски студентка в Благоевград 2-ра година не успява да се дипломира заради тормоз, че се пише българка

Репресираната, защото се определя за българка, студентка от РМакедония Спаска Митрова успя да се яви на държавен изпит

НАШЕНЦИ В КОСОВО И АЛБАНИЯ
Книга на Таня Мангалакова –“НИБА консулт”, София, 2009, ISBN 978-954-451-027-5

 

НАШЕНЦИ В КОСОВО И АЛБАНИЯ
Книга на Таня Мангалакова –“НИБА консулт”, София, 2009, ISBN 978-954-451-027-5 (Снимка)

Geldai neshto shto sam napisal nekoga az za nas Blgarite ot Albanija

Премиера на България (Гнъ.Станишевъ) капитулира

ОМО пере винаги с накисване

А.Димитров: Македония се намира в драматична фаза, да облекчим общуването

ЩЕ ДОЙДЕ ЛИ ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ В МАКЕДОНИЯ?


Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ
Помощникъ редакторъ
Webmaster
Редакторъ на Европейските издания
Legal REPRESANTATION
English proof reader
 

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com