Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 58 - 2008 г.

Issue 58 - Year 2008

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на гражданското сдружение РАДКО. Сдружение, което подведе подъ сѫдебна отговорностъ сръбското правителство въ поробена отъ сърбитѣ Македония, за дето не зачитатъ човешкитѣ права на българитѣ, които сѫ болшинството въвъ Вардарска Македония.
Тукъ на снимкитѣ читателя ще види Гнъ. Владимиръ Панковъ председателъ на сдружението РАДКО и единъ отъ най-интереснитѣ българи въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.
Гнъ.Панковъ принуди и Майка България да бѫде до него въ сѫда на Европейскиятъ сѫюзъ и да защитава правата на поробенитѣ българи тамъ. За пръвъ пѫть Европа, чу гласа на поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония. На добъръ пѫть братя българи отъ Охридъ.


----- Original Message -----
From: Yonko Grozev
To: Vladimir Pankov
Sent: Tuesday, July 22, 2008 10:56 AM
Subject: Reshenie
Zdraveyte g-n Pankov,
Vchera poluchih reshenieto na Evro sada s koeto obyavyavat zhalbata ni za dopustima. Davat ni srok do 9 septemvri da predstavime iskane za obezshtetenie. Shte chakam ot Vas ukazaniya kakva pretentsiya da napravime. Moga da napravya i prouchvane kakvo e prisadal sada do sega po shodni sluchai.
Pozdravi,
Yonko GrozevВажно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


СТАТИИ


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  mladenov@sympatico.ca