Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 122 - 2013 г.

Issue 122 - Year 2013

 

 

 
 

Снимка отъ Базара на Македоно-Българската Православна Чѣрква Св. Георги Победоносецъ

На Снимкта е президента на Чѣрквата Професоръ С. Симеоновъ, Отецъ Георги Десподовъ и Отецъ Борисъ Драгновъ.


Този брой на нашиятъ вестникъ Македонска Трибуна, е посветенъ на бащата и брата на Гнъ. Иванъ Михайловъ, убити отъ сърбитѣ на 30 Окт 1927 г. и на 50.000 хиляди българи въвъ Вардарска Македония, които загубиха живота си, само заради факта, че искаха да бѫдътъ въ една българска държава, съсъ свойтѣ братя българи въ България (прочети www.novamakedonija.com.mk 25.09.2009g). Не трябва да забравимъ и хилядитѣ българи избити, отъ сръбската БКП въ България следъ 9 сеп.1944г., само защото и тѣ искаха, да бѫдемъ отъ Чѣрно Море до Охридъ и отъ Дунавъ до Бѣлото Море.
Днесь нещата изглеждътъ по различни, но фактически се връщаме назадъ, и смѣ готови да дадемъ на сърбитѣ Вардарска Македония на тепсия и следъ това, ще натискаме българитѣ въ Пиринскиятъ край на Майка България, да дава на българитѣ тамъ някаква си човешка Автономия. Пиша това понеже днесь въ България има едно коалиционно правителство, което по себеси е правителство срещу всичко българско. Това правителство на България, раздели насъ българитѣ на българи и комунисти! Правителството въвъ Вардарска Македония е една сръбска какофония. За примеръ ще дамъ, какво става съ българското сдружение Радко. Въ тази сръбска република всичко си остана по сръбски. Това българско сдружение няма право на регистрация, следъ като самиятъ върховенъ сѫдъ на тази сръбска република каза, че сдружението има право!
Но да се върнемъ въвъ Вардарска МАКЕДОНИЯ и питаме Гнъ. Орешарски следниятъ въпросъ? Защо ще трябва да се иска отъ онези българи въвъ Вардарска Македония, който искатъ да си върнатъ българското гражданство, което бе отнето на тяхнитѣ дядовци презъ 1945 година, за десетъ дена да доставятъ документъ ,че тѣ сѫ българи?
Представетѣ си Гнъ. Орешарски, че Вие искатѣ отъ вернитѣ синове на БКП които сѫ окупирали българскиятъ парламентъ за турцитѣ и сърбитѣ да представятъ документъ, че родителитѣ имъ сѫ българи? Вашата партия няма да бѫде въ парламента, понеже нейнитѣ верни синове се декларираха, че сѫ Югословени по народностъ и македонци по раса.
Ние пакъ Ви питаме чии интереси ще обслужва това искане, вчерашнитѣ българи да доказватъ предъ някой си простакъ въ България, който простакъ не е прочелъ две книги, че враговетѣ на България сѫ въ парламента! Или по-точно, кой искаше македонизацията на българитѣ въ Македония. Кой искаше тракизацията на тракийскитѣ българи и кой искаше доброджанизацията на Добруджанскитѣ българи? Кой създаваше македонскитѣ литературни кръжоци въ България?
Ние Гнъ. Орешарски не смѣ седнали да се напиемъ по едно кафе заедно, камоли да си кажемъ какво ни тежи на, отъ болки терзаната душа!
Днесь (25.10.2013) Гнъ Орешарски чета въвъ всички сръбски вестници въвъ Вардарска Македония, изказването на Гнъ. Борисовъ, че ние българитѣ не трябва и нема да препятстваме присѫединяването на тази сръбска република Македония къмъ НАТО и Европейскиятъ сѫюзъ!
Ние питаме него и всички Васъ които не стѣ прочели още нито една книга! Ние смѣ сигурни, че никой отъ ВАСЪ НЕ Е ПРОЧЕЛЪ СТАЛИНЪ И МАКЕДОНСКИЯТЪ ВЪПРОСЪ, ОТЪ МАКЕДОНИКУСЪ!
Ние се вълнуваме понеже никой отъ Васъ не четѣ, онова което се пише по сръбскитѣ вестници въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония!
Ние ще Ви припомнимъ да прочететѣ онова което преди няколко дена каза единъ отъ фамознитѣ сръбски адвокати на име Георги Наумовъ, които и бе първиятъ министъръ на правосѫдието при първото правителство на фамозниятъ Никола Клюсевъ, презъ 1991г..
Кажетѣ ми Гнъ. Орешарски знаетѣ ли, какво ще искатъ тѣзи представители на сърбитѣ въвъ Вардарска Македония, следъ като тѣ влязътъ въ Европейскиятъ сѫюзъ?
Или следъ като влязътъ пакъ ще ни кажетѣ, тѣ пакъ ни излъгаха. Кажетѣ ни ако знаетѣ защо тѣ сърбо-македонцитѣ не искътъ да подписвътъ договоръ за добросѫседство?
Ние Ви задаваме много важни въпроси! Не продавайтѣ българското национално минало за два сръбски гроша!
Г. Младеновъ за редакцията на вестника 31.10.2013г.

Евгени Кирилов: Остават националистическите тенденции и липсата на воля за търсене на компромиси и решения в Македония

26 Ноември 2013 | Агенция "Фокус"
Скопие. Остават националистическите тенденции и липсата на воля за търсене на компромиси и решения в Македония. Това заяви евродепутатът Евгени Кирилов при обсъждането на доклада за напредъка на Македония за 2013 г., съобщиха от офиса на евродепутата. Комисията по външни работи към Европейския парламент в началото на тази седмица обсъди доклада на британеца Ричард Хауит за напредъка на Македония постигнат през тази година. Българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалисти и демократи Евгени Кирилов поздрави докладчика за усилията, които е вложил в изготвянето на документа, но повдигна въпроса за утвърждаващите се националистически тенденции в Македония. Евгени Кирилов допълни, че вече две поредни български правителства поддържат една и съща конструктивна политика на открит диалог с югозападната съседка, но там липсва воля за търсене на компромиси и решения. Той добави, че симулирането на преговори от страна на Скопие остава основно предизвикателство по напредъка към подписването на договор за дорбосъседство. България вече многократно е заявила необходимостта от уважението на историята на съседните страни като желана основа за този договор, и в много конструктивен дух прави компромис, като призовава македонската страна да честваме съвместно исторически личности и събития. Тази позиция обаче не среща подкрепа. Неуважени остават и многократните призиви отправяни в годишните доклади за Македония на Европарламента до сега, да се сложи край на политиката на дискриминация към хората с българско самосъзнание, припомни Евгени Кирилов. Според него - проблем в комуникацията на гражданите на двете страни няма. Предизвикателството е в това, че много политици отраснали и възпитани в антибългарска политика, все още имат силен глас в определяне на политиката на страната. Той цитира и Проекта Скопие 2014, по който множество статуи на личности, включително и на исторически персонажи на съседни страни, биват издигани в македонската столица и представляват провокация към историческото наследство на държавите в съседство.

Евгени Кирилов: Без договор за добросъседство,
няма как да подкрепим преговорния процес
Евродепутатът Евгени Кирилов от Групата на Социалистите и Демократите
в Европейския парламент пред Агенция Фокус

27 Ноември 2013 | Агенция "Фокус"
Фокус: Г-н Кирилов, във връзка с доклада на британския евродепутат Ричард Хоувит, имаше обвинения към българските евродепутати, че са възприели гръцката реторика в отричането на европейската перспектива на Македония. Как ви изглеждат тези коментари и възприехте ли наистина гръцки позиции?
Евгени Кирилов:Всъщност това не беше гръцка позиция. Това, което ние изразихме е, че обикновено, след всеки доклад, македонската страна говори: У нас всичко е наред, единствено проблемът с името ни пречи да започнем преговори. В моето изказване аз посочих, че това не е така, и че има редица други неща, които по същия начин пречат. Ние сме ги изразявали не един път до сега, и сега пак ги подчертаваме. Става дума основно за този националистически курс, който манипулира историите и на съседните страни. По същия начин подчертах, че симулират преговори за договора за добросъседство, но всъщност няма абсолютно никакъв напредък.
Фокус Много време мина, и продължава да се говори за този договор за добросъседство. Казвали сте - това е незаобиколимо условие за българска подкрепа за евроинтеграцията на Македония. Това все още ли е така и имали намерение за евентуално преосмисляне?
Евгени Кирилов:Това е така. Миналата година по това време ние сме записали именно тези условия, за да изразим подкрепа, като страна. Даже Съветът тогава изрази желание, ако тези условия бъдат изпълнени, преговорите може да започнат и по-рано и да не се чака цяла година. На този последен Съвет, видимо са видели, че от това, което ние сме декларирали като условия, нищо не е изпълнено. По същия начин, това засяга и позицията на Гърция, свързана със спора за името, но несъстоятелна е тезата, че ние изразяваме гръцка позиция. Както всички знаят, България е признала първа под конституционното име това, което е сега, само че разлика в третирането няма. Една и съща е политиката на това правителство в Скопие спрямо България и спрямо Гърция. Вероятно то разчита на тази политика, за да продължи да управлява.
Фокус: Какви са резервите на властите в Скопие по отношение на добросъседството?
Евгени Кирилов: Вероятно ги притеснява тази непреодолима тенденция непрекъснато да се набляга на идентичността и манипулиране на историята. Ние правим предложение, което сегашният министър-председател го повтори и направи публично: Добре е, след като вземате редица личности и събития от българската история и ги присвоявате, тогава нека да решим да ги честваме заедно. Тоест, ние правим една значителна отстъпка, един компромис, въпреки че знаем много добре - чии са тези личности и събития от историята. Това обаче също се оказва неприемливо от македонската страна. Какво повече може да направим, аз не виждам. Ние просто трябва да кажем ясно, че без напредък, и без сключване на договор за добросъседство, ние няма как да подкрепим преговорния процес. Защото съществува един сериозен риск, със започването на преговори, нещата да отидат на десетки години, в които този въпрос въобще да не се решава, и което ще пречи на добросъседските ни отношения. Ние наистина, с най-добри намерения, предлагаме всичко това, а на тези намерения не се отговаря както трябва.
Фокус: Вие как оценявате доклада на Ричард Ховит?
Евгени Кирилов: Обикновено, докладът в началото е окуражаващ за страната, това повечето докладчици го правят. Той самият е на мнение, че ако не се започнат преговори, може да се дестабилизира страната, и посочва примера с миналата година декември, както всички знаете, станаха големи събития в македонският парламент. Но, според мен, въпросът стои по-дълбоко, както и проблемите, и трябва да ги подчертаваме. Това е интерес и на македонските граждани, за да разберат най-после, че с тази политика, на това правителство, нещата няма как да прогресират.
Фокус:Какви са следващите стъпки до края на годината?
Евгени Кирилов: Има срок за поддаване на поправки 10 декември, след това ще бъдат обсъдени поправките и вероятно следващата година този доклад ще бъде гласуван до резолюция. Ние и до сега имаме доста приети поправки в резолюциите, които не се изпълняват от нашите съседи. Ще продължим в тази насока. Такива поправки са - срещу преследване и лошо третиране на хора, които са с българско съзнание, исторически манипулации, това, което говорихме до сега, за съвместно честване на дати и събития. Всички тези неща са влизали вече, но, за съжаление, няма резултат. Няма никакво движение и тези, които наблюдаваме нашата съседка, виждаме, че на тези въпроси не се реагира, а се реагира на това - Видите ли, всичко ни е наред, само проблемът с името ни пречи.

Георги Наумов изпусна сръбскиятъ влакъ отъ Македония

Днесь (21.10.2013г) по страницитѣ на агенция Фокусъ отъ Р. България, чета едно изказване на Щипскиятъ нещастникъ Георги Наумовъ, и почвамъ да се запитвамъ, дали всички сръбски агенти въвъ Вардарска Македония иматъ български имена?
Нямахъ намерение да отговарямъ на това изказване на Георги Наумовъ, но членове отъ редакторската колегия ме помолиха да сторя това.
Георги Наумовъ и сина му Васко ги виждахъ на конгреса на МПО въ Синсинати Охайо презъ сеп. 1998 година. Тамъ безъ да бѫде запитънъ, сина на този сръбски агентъ въвъ Вардарска Македония побърза да ми каже, че той е адвокатъ. Попитахъ го защо ми казва, че е адвокатъ безъ да съмъ го запиталъ? Това се дължи на сръбското влияние въ поробена отъ сърбитѣ Македония! Вижъ Язъ имамъ сколо! Направихъ му забележка, че не трябва да казва какво работи безъ да бѫде запитанъ? Веднага почна да ме бодалка, че той билъ последователъ на някой си сръбски агентъ въ Русия на име Димитрия Чиповски. Казахъ му да иде и се поразходи по улицитѣ на градъ Щипъ и пита, колко хора сѫ чули за неговоятъ Димитрия Чиповски и колко сѫ чули за Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ?
Както писахъ за Димитъръ Димитровъ тѣзи гости отъ Вардарска Македония на конгреса на МПО се държаха като УДБАШИ, въ някаква си сръбска територия. А фамозната Рози, сѫпругата на Димитъръ Димитровъ ми каза, че тя, тази фамозна македонка отъ Югословенски произходъ, нямала да говори съ братя Младенови! Казахъ недей Рози не бой се, въвъ Вардарска Македония има много хора, които биха желали да говорятъ съ братя Младенови. Тогава сина на българина Кирилъ Ивановъ отъ градъ Прилепъ, не ми даваше да задавамъ въпросъ на посланика на Америка понеже го питахъ, защо на насъ българитѣ казва драги македонци, следъ като въ документа Но 129 отъ 7 Юни 1983 година пише (Congressional records), че въ Македония има Бълъгари, Албанци и други, а нѣма македонци!
Години минаха отъ този конгресъ, и по едно врѣме ми се обажда Ема отъ градъ Римъ да ми каже, че е отвела до гроба на Чичо Радко, Владо Мокровъ отъ редакцията на Македонско Дѣло и Герорги Наумовъ. Каза ми, че едва ли не, Георги Наумовъ е далъ клетва предъ гроба на моя Чичо Иванъ Михайловъ, че е българинъ и, че той е на сѫщото мнение за Вардарска Македония както и моето!
Ема побърза да ми даде неговиятъ Cell phone и ми каза, че ще трябва да му се обадя и го поздравя за това, че е далъ клетва предъ гроба на Чичо Радко!
Казахъ и на Ема, че това което е казалъ Георги Наумовъ предъ гроба на моятъ Чичо, ще трябва да го каже въ парламента въ градъ Скопие а не въ градъ Латина!
Това сѫ македонцитѣ отъ Югословенски произходъ! Предъ насъ казватъ, че сѫ българи а предъ сърбитѣ и сърбо-македонцитѣ, че сѫ чисти македонци!
Ако това не сѫ сръбски нещастници съ български имена какво сѫ?
Г.Младеновъ 21.10.2013г.

Курир: Ако знаехме, че Любчо Георгиевски се определя като българин щяхме да го изритаме от ВМРО-ДПМНЕ, заяви бивш негов съпартиец

21 Октомври 2013 | 12:44 | Агенция "Фокус"
Курир: Ако знаехме, че Любчо Георгиевски се определя като българин щяхме да го изритаме от ВМРО-ДПМНЕ, заяви бивш негов съпартиецСнимка: ВМРО - Народна партия
Скопие. Ако знаехме, че Любчо Георгиевски се определя като българин щяхме да го изгоним с ритници от ВМРО-ДПМНЕ. Това е заявил Георги Наумов, първият министър на правосъдието на Македония в правителството на Никола Клюсве, цитиран днес от македонското електронно издание Курир. По думите на Наумов Георгиевски е направил национално предателство.
Той се определи като македонски българин. Ако знаехме по-рано щяхме да го изгоним с ритници от партията. Това дете дойде на 24 години при мен и каза: Искам да бъда премиер. Аз му казах: Чакай бе дете, аз на 60 не се наемам да бъда премиер, ти искаш на 24, заявил Наумов.

Г. Младеновъ до Орешарски: Кажетѣ на ченгетата да престанатъ да репресиратъ македонитѣ българи в България
Отворено писмо до Гнъ. Орешарски, Премиеръ на Р. България

2013.10.10 | EuroChicago
Уважаеми Гнъ. Орешарски,
Днесь, на 7. окт. 2013 година, се опитахъ да вляза въвъ връзка съ някой професори по история, които се занимаватъ съсъ сѫдбата на поробенитѣ македонски българи!
Искъхъ да науча, какво се е говорело между професоритѣ, отъ Белградскиятъ Университетъ, които въ момента сѫ членове на сръбското МАНУ, и професоритѣ отъ БАН, когато се бяха сѫбрали на киоръ софра въ градъ Свѣти Врачъ (Днесъ Сандански).
Говорейки съ професори, които се занимаватъ съсъ сѫдбата на поробенитѣ българи въ Македония, се оказа, че като спомена думата Македония, веднага ми прекъсваха телефона. Това нещо ми се случваше всеки няколко минути! Оказа се, че телефонитѣ на професори, които се занимаватъ съ поробенитѣ българи въ Македония, сѫ подслушвани. Единъ отъ професоритѣ, които цялъ животъ се занимава съсъ сѫдбата на поробенитѣ отъ сърбитѣ и гърцитѣ българи въ Македония, ми призна ,че неговиятъ телефонъ се подслушва презъ цялото врѣме.
Изненада ме и факта, че следъ като споменахъ името на Андей Ковачевъ, телефона ми сѫщо така бѣ прекъснатъ.
Веднага следъ това, което ми се случи съ професори отъ София, се обадихъ до братъ ми, да науча нещо ако е било сѫобщено, някѫде за срещата въ градъ Сандански?
Направи ми впечатление , че сѫщо така, когато говорехъ съ братъ ми и му споменахъ думата Македония, телефона му прекъсваше, и то на няколко пѫти!
Братъ ми ме информира , че ако искаме да си говоримъ, не трябва да споменаваме дума съ М (Македония).
Като Премиеръ на моята любима България Ви задавамъ въпроса:
Докога ще следимъ българитѣ, които се интересуватъ отъ сѫдбата на поробенитѣ отъ сърбитѣ и гърцитѣ тяхни братя въ Македония?
Защо и днесь, следъ като говоримъ за някаква си демокрация, ще преследваме българскитѣ историци и обикновени българи, само за това ,че се интересувътъ отъ сѫдбата на поробенитѣ българи въ Македония?
Нима историцитѣ и българитѣ, които се интересуватъ отъ сѫдбата на поробенитѣ българи, сѫ врагове на Р. България!
Искамъ да Ви припомня, Гнъ. Орешарски, онова, което казахъ на български дипломатъ преди две години, че Р. България и Р. Македония сѫ най-демократичнитѣ държави, понеже децата и дъщеритѣ на всички сръбски агенти сѫ въ парламентитѣ.
Ще трябва ли да Ви пиша онова, което пишеха по Америка децата югословени на БКП! Тѣ пишеха: Не му вярвайтѣ на Иванъ Михайловъ, той Ви лъже, че стѣ българи. Онези, които пишеха тѣзи глупости, сѫ най-важнитѣ синове на сръбското БКП въ Р. България.
При приключване на това писмо искъмъ отъ ВАСЪ да кажетѣ на ченгетата да престанътъ да репресиратъ македонитѣ българи по България.
Ние македонскитѣ българи имаме проблемъ съ ВАСЪ, моля Ви се не го усложнявайтѣ!
За МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто, Канада

СТАТИИ

БЕЗСПОРНИ ФАКТИ ЗА ЗЛОВЕЩИЯ ОБРАЗ НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО

Какво не знаем за Борис III и неговия план да спаси страната през 1943г.

Стенограма от разговорите на Тодор Живков и Кръсте Цървенковски от май 1967 г.

Социален консерватизъм или недовършената архитектура на българския политически живот

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ КИРИЛИЦАТА - ТЯ Е БЪЛГАРСКА, НЕ СЛАВЯНСКА!

Мнение за прикачване на Вардарска Македония къмъ Р.България

Позицията ни към Скопие: Един народ в две държави"

Позиция на асоциацията РАДКО от 15 януари 2013г.

БУРНА ЕПОХА 1941-1950г.
Спомени отъ Никола Шайковъ

Истината за Македония от първо лице - от жив свидетел

Отровното сeме на Коминтерна

България все още е под съветска ментална окупация, а Македония под югославска

СПОМЕНИ ОТ ЗАТВОРИТЕ И НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - Григор Симов Божилов

Спомени Пандо Младеновъ

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА НАРОДА НИ ОТ 1913г. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1901г.

Quo Vadis, Bulgaria?

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ  
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune