Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 121 - 2013 г.

Issue 121 - Year 2013

 

 

 
 

Семейство Младенови

Семейство Младенови чукътъ камани презъ 1951 година въ село Черни Витъ. Младенови сѫ интернирани тамъ отъ 14 Окт.1949 година понеже голямиятъ имъ синъ Пандо е усѫденъ на смъртъ поради това, че искалъ Македония да бѫде прикачена къмъ България, а не къмъ Сърбия, за която Сърбия БКП винаги плаче!


Днесь отново, както преди втората свѣтовна война на Балканитѣ, Орли се виятъ надъ Команово и това показва война ще има! И песента почва да се пее пакъ, КАЖИ БѢ КАЖИ ВАНЧО МИХАЙЛОВЪ, ЧИЕ Е ЗЕМЯ МАКЕДОНИЯ, тамъ живеятъ българи, а между тяхъ сѫ сръбски шпиони!
По страницитѣ на всички сръбски вестници (27.09.2013г) въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония, бѣ сѫобщено, че на 68то Събрание на Обществото на Народитѣ, най- известниятъ сърбоманъ Никола Груевски казалъ публично, че сърбо-македонцитѣ, няма да се откажътъ отъ сърбо-македонизма на Коминтерна. Отровното сѣме на коминтерна отъ 1934 година (Януари 1934г) ще трови душитѣ на всички сръбски загарета по Македония. Този агентъ на сърбокоминтерна каза сѫщо така, че това поколение сърбо-македонци няма да се откажътъ отъ сърбо-македонизма, така както каза и единъ отъ шефоветѣ на сърбитѣ, че това поколение сърби, няма да се откажътъ отъ Косово!
Гърцитѣ имъ казаха, че тѣ гърцитѣ няма да ги признаятъ за сърбо-македонци и няма да имъ признаятъ фамозниятъ македонцки езикъ, който езикъ е една опростена диалектна форма на българскиятъ езикъ отъ Прилепско.
Днесь тази сръбска република наричана Бивша Югослваска Република МАКЕДОНИЯ, изживява своета югославаска агония. Всички сръбски загарета, ежедневно пишатъ противъ България, че България давала гражданство на македонцитѣ и съ това ги правела БУГАРИ! Каква сръбска ирония въвъ Вардарска Македония. Само няколко дена преди да публикуватъ Сръбскиятъ Македонски Манифестъ, Германия даде гражданство на повече отъ 700 граждани на Вардарска Македония. Унгарцитѣ отъ Войводина, ежедневно взиматъ Унгарско гражданство. Това не пречи на сърбо-македонцитѣ отъ градъ Скопие! Не отдавна сръбскитѣ лидери казаха на сърбо-македонцитѣ, че тѣ политицитѣ на Сърбия немогътъ да имъ дадътъ Автокефална сръбска черква наричана Македонска православна Черква! Само българското гражданство имъ пречи на сърбо-македонцитѣ! Българскитѣ историци ще празнуватъ годишнината на Илинденско-Преображенското въстание въ градъ Струга, съ албанскитѣ професори а не съ професоритѣ на сръбското МАНУ отъ градъ Скопие! Албанцитѣ станаха сѫюзници на България и на Гърция.
Този пѫть гърцитѣ почнаха да се учатъ отъ насъ българитѣ! Следъ като България покани на гости Али Ахмети, гърцитѣ сѫщо така, го поканиха за да не останътъ по-назадъ отъ насъ българитѣ!
Днешната Югославска Република Македония няма да бѫде приета въ НАТО и въ Европейскиятъ сѫюзъ, до тогава докато тя не бѫде кантонизирана между България и Албания!
Нещата ще се услужняватъ, понеже сърбо-македонцитѣ не искътъ да напускатъ сръбскиятъ жаборлятъ, въ които жаборлякъ, се намиратъ отъ есента на 1944 година.
България въ този моментъ, неможе да прави нищо, понеже българското общество е разделено на комунисти и българи!
Българската комунистическа партия постигна свойтѣ антибългарски цели, като раздели народа на българи и комунисти пристъпници. Пиша престъпници тъй като, тѣзи които управляватъ България окрадоха всичко което имаше за крадене! И днесь имаме повече отъ 600 души милионери съ открадени пари и никой не ги пита, отъ кѫде сѫ имъ паритѣ на тѣзи пристъпници милионери?
Георги Младеновъ 30.09.2013г. Торонто

Георги Наумов изпусна сръбскиятъ влакъ отъ Македония

Днесь (21.10.2013г) по страницитѣ на агенция Фокусъ отъ Р. България, чета едно изказване на Щипскиятъ нещастникъ Георги Наумовъ, и почвамъ да се запитвамъ, дали всички сръбски агенти въвъ Вардарска Македония иматъ български имена?
Нямахъ намерение да отговарямъ на това изказване на Георги Наумовъ, но членове отъ редакторската колегия ме помолиха да сторя това.
Георги Наумовъ и сина му Васко ги виждахъ на конгреса на МПО въ Синсинати Охайо презъ сеп. 1998 година. Тамъ безъ да бѫде запитънъ, сина на този сръбски агентъ въвъ Вардарска Македония побърза да ми каже, че той е адвокатъ. Попитахъ го защо ми казва, че е адвокатъ безъ да съмъ го запиталъ? Това се дължи на сръбското влияние въ поробена отъ сърбитѣ Македония! Вижъ Язъ имамъ сколо! Направихъ му забележка, че не трябва да казва какво работи безъ да бѫде запитанъ? Веднага почна да ме бодалка, че той билъ последователъ на някой си сръбски агентъ въ Русия на име Димитрия Чиповски. Казахъ му да иде и се поразходи по улицитѣ на градъ Щипъ и пита, колко хора сѫ чули за неговоятъ Димитрия Чиповски и колко сѫ чули за Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ?
Както писахъ за Димитъръ Димитровъ тѣзи гости отъ Вардарска Македония на конгреса на МПО се държаха като УДБАШИ, въ някаква си сръбска територия. А фамозната Рози, сѫпругата на Димитъръ Димитровъ ми каза, че тя, тази фамозна македонка отъ Югословенски произходъ, нямала да говори съ братя Младенови! Казахъ недей Рози не бой се, въвъ Вардарска Македония има много хора, които биха желали да говорятъ съ братя Младенови. Тогава сина на българина Кирилъ Ивановъ отъ градъ Прилепъ, не ми даваше да задавамъ въпросъ на посланика на Америка понеже го питахъ, защо на насъ българитѣ казва драги македонци, следъ като въ документа Но 129 отъ 7 Юни 1983 година пише (Congressional records), че въ Македония има Бълъгари, Албанци и други, а нѣма македонци!
Години минаха отъ този конгресъ, и по едно врѣме ми се обажда Ема отъ градъ Римъ да ми каже, че е отвела до гроба на Чичо Радко, Владо Мокровъ отъ редакцията на Македонско Дѣло и Герорги Наумовъ. Каза ми, че едва ли не, Георги Наумовъ е далъ клетва предъ гроба на моя Чичо Иванъ Михайловъ, че е българинъ и, че той е на сѫщото мнение за Вардарска Македония както и моето!
Ема побърза да ми даде неговиятъ Cell phone и ми каза, че ще трябва да му се обадя и го поздравя за това, че е далъ клетва предъ гроба на Чичо Радко!
Казахъ и на Ема, че това което е казалъ Георги Наумовъ предъ гроба на моятъ Чичо, ще трябва да го каже въ парламента въ градъ Скопие а не въ градъ Латина!
Това сѫ македонцитѣ отъ Югословенски произходъ! Предъ насъ казватъ, че сѫ българи а предъ сърбитѣ и сърбо-македонцитѣ, че сѫ чисти македонци!
Ако това не сѫ сръбски нещастници съ български имена какво сѫ?
Г.Младеновъ 21.10.2013г.

Курир: Ако знаехме, че Любчо Георгиевски се определя като българин щяхме да го изритаме от ВМРО-ДПМНЕ, заяви бивш негов съпартиец

21 Октомври 2013 | 12:44 | Агенция "Фокус"
Курир: Ако знаехме, че Любчо Георгиевски се определя като българин щяхме да го изритаме от ВМРО-ДПМНЕ, заяви бивш негов съпартиецСнимка: ВМРО - Народна партия
Скопие. Ако знаехме, че Любчо Георгиевски се определя като българин щяхме да го изгоним с ритници от ВМРО-ДПМНЕ. Това е заявил Георги Наумов, първият министър на правосъдието на Македония в правителството на Никола Клюсве, цитиран днес от македонското електронно издание Курир. По думите на Наумов Георгиевски е направил национално предателство.
Той се определи като македонски българин. Ако знаехме по-рано щяхме да го изгоним с ритници от партията. Това дете дойде на 24 години при мен и каза: Искам да бъда премиер. Аз му казах: Чакай бе дете, аз на 60 не се наемам да бъда премиер, ти искаш на 24, заявил Наумов.

Г. Младеновъ до Орешарски: Кажетѣ на ченгетата да престанатъ да репресиратъ македонитѣ българи в България
Отворено писмо до Гнъ. Орешарски, Премиеръ на Р. България

2013.10.10 | EuroChicago
Уважаеми Гнъ. Орешарски,
Днесь, на 7. окт. 2013 година, се опитахъ да вляза въвъ връзка съ някой професори по история, които се занимаватъ съсъ сѫдбата на поробенитѣ македонски българи!
Искъхъ да науча, какво се е говорело между професоритѣ, отъ Белградскиятъ Университетъ, които въ момента сѫ членове на сръбското МАНУ, и професоритѣ отъ БАН, когато се бяха сѫбрали на киоръ софра въ градъ Свѣти Врачъ (Днесъ Сандански).
Говорейки съ професори, които се занимаватъ съсъ сѫдбата на поробенитѣ българи въ Македония, се оказа, че като спомена думата Македония, веднага ми прекъсваха телефона. Това нещо ми се случваше всеки няколко минути! Оказа се, че телефонитѣ на професори, които се занимаватъ съ поробенитѣ българи въ Македония, сѫ подслушвани. Единъ отъ професоритѣ, които цялъ животъ се занимава съсъ сѫдбата на поробенитѣ отъ сърбитѣ и гърцитѣ българи въ Македония, ми призна ,че неговиятъ телефонъ се подслушва презъ цялото врѣме.
Изненада ме и факта, че следъ като споменахъ името на Андей Ковачевъ, телефона ми сѫщо така бѣ прекъснатъ.
Веднага следъ това, което ми се случи съ професори отъ София, се обадихъ до братъ ми, да науча нещо ако е било сѫобщено, някѫде за срещата въ градъ Сандански?
Направи ми впечатление , че сѫщо така, когато говорехъ съ братъ ми и му споменахъ думата Македония, телефона му прекъсваше, и то на няколко пѫти!
Братъ ми ме информира , че ако искаме да си говоримъ, не трябва да споменаваме дума съ М (Македония).
Като Премиеръ на моята любима България Ви задавамъ въпроса:
Докога ще следимъ българитѣ, които се интересуватъ отъ сѫдбата на поробенитѣ отъ сърбитѣ и гърцитѣ тяхни братя въ Македония?
Защо и днесь, следъ като говоримъ за някаква си демокрация, ще преследваме българскитѣ историци и обикновени българи, само за това ,че се интересувътъ отъ сѫдбата на поробенитѣ българи въ Македония?
Нима историцитѣ и българитѣ, които се интересуватъ отъ сѫдбата на поробенитѣ българи, сѫ врагове на Р. България!
Искамъ да Ви припомня, Гнъ. Орешарски, онова, което казахъ на български дипломатъ преди две години, че Р. България и Р. Македония сѫ най-демократичнитѣ държави, понеже децата и дъщеритѣ на всички сръбски агенти сѫ въ парламентитѣ.
Ще трябва ли да Ви пиша онова, което пишеха по Америка децата югословени на БКП! Тѣ пишеха: Не му вярвайтѣ на Иванъ Михайловъ, той Ви лъже, че стѣ българи. Онези, които пишеха тѣзи глупости, сѫ най-важнитѣ синове на сръбското БКП въ Р. България.
При приключване на това писмо искъмъ отъ ВАСЪ да кажетѣ на ченгетата да престанътъ да репресиратъ македонитѣ българи по България.
Ние македонскитѣ българи имаме проблемъ съ ВАСЪ, моля Ви се не го усложнявайтѣ!
За МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто, Канада

Единъ нежеланъ отговоръ, за интервюто на Димитъръ Димитровъ отъ Б.Ю.Р.Македония
( www.utrinski.com.mk 16.09.2013g )

Въ неделя 13.10.2013 година се бяхъ приготвилъ да ходя на гости и празнувамъ, Thanks giving, празнуване, което е отъ далечното Индианско Американско минало. И ето ти, някой ми звъни по SKYPE. Отворихъ програмата и видяхъ, че бѣ моята приятелка отъ Римъ, съ която се познаваме повече отъ половинъ вѣкъ.
Тя както всякога ме пита, дали съмъ челъ интервюто на Димитъръ Димитровъ отъ Скопие, което бѣ публикувано въ горе споменатиятъ вестникъ. Отговорихъ ѝ, че го четохъ! Но въ интервюто не намерихъ нищо, което имаше за препрочитане! Тя побърза да ми каже, че някой българинъ отъ Скопие Македония и казалъ, че интервюто е интересно и не би ли било добре, да бѫде публикувано на български въ някой вестникъ. Казахъ а, че азъ не мисля, че има нещо съ което това Интервю би информирало нашиятъ читателъ, за миналото на Македонското освободително движение.
Казахъ ѝ, че Димитъръ Димитровъ не съмъ го виждалъ, но познавамъ сѫпругата му. Виждахъ е въ Синсинати Охай презъ сеп.1998 година. Тамъ виждахъ и други македонци отъ югословенски произходъ, като Васко Наумовъ и баща му! Не ми направиха много хубаво впечатление. Направи ми впечатление, че сѫ държаха като някакви си сръбски удбаши, въ някаква си тяхна територия!
Но да се върнемъ на това което ти е казалъ този българинъ отъ Скопие за интервюто. Както ти казахъ интервюто го четохъ. Преди години отъ врѣме на врѣме, четохъ и някой отъ материалитѣ които Димитръ Димитровъ пишеше по странницитѣ на Македонско Дѣло. Знамъ, че преди известно врѣме, четохъ и една друга статия, въ която той бѣ писалъ, че днешната Вардарска Македония се намира между Коминтерна на Сталинъ и ВМРО Обединена на Димитър Влаховъ.
Казахъ на моята приятелка, че извънредно много лошо впечатление прави факта, че всички тѣзи даскалчета отъ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония пишътъ статии, за нашето българско минало, но преди да почнатъ си изваждатъ буквата Б отъ кампютара. Така и Димитътъ Димитровъ си е извадилъ тази буква и почналъ да пише. Той самъ признава, че тази Вардарска Бановина изъ единъ пѫть стана бивша Югославска Република съ всичко сръбско въ нея!
Той самъ си признава, че всички Титови и Югословенски историчари, изъ единъ пѫть станаха антични познавачи на историята на географската областъ Македония! Въ интервюто на много югословенски историчари ще прочететѣ, че тѣ сѫ чели книгитѣ на Palmer and King The Yugoslav Communist party and the Macedonian question. The Other Balkan Wars by The Carnegie Endowment for the humanities, MACEDONIA its races and their future by H.N Brailsford 1906.. Тѣ тѣзи фамозни Югословенски македонци никѫде не сѫ споменали, какво точно пише въ книгитѣ които претендиратъ, че сѫ чели. Никой отъ тяхъ е нямълъ смелостта да признае, че до 1945 година никѫде въ свѣтовната историческа литература не се споменава, че има такова нещо македонска Нация и някакъв си македонски езикъ.
Той самъ ( Димитъръ Димитровъ) признава, че ВМРО се е борела противъ сръбскитѣ и гръцкитѣ чети въ Македония, но никѫде не признава, че ВМРО е българска нелегална организация въ Македония и Одринска Тракия?
Казва и това, че Василъ Чекаларовъ е наказвалъ гъркоманитѣ, но едва ли не го прекръсти въ ново излюпенъ македонецъ. Казва и за Гнъ. Тодоръ Александровъ, че той Тодоръ Александровъ далъ всичко за Македония. Обидно е, че челъ всичко, но не знаелъ за писмото на Гнъ. Александровъ до Пею Яворовъ, няколко дена преди началото на втората Балканска Война. Гнъ. Александровъ пише до своятъ приятелъ Яворовъ ... ,,Азъ българското плѣме въвъ война ще го въведа но ще го обединя въ една българска държава.
Той сѫщо така отбегва, да ни каже защо Тодоръ Алекасандровъ е за отделна държава презъ врѣме на преговоритѣ отъ 1919г. Той казва... (Тодоръ Александровъ) за сѣга е важно да се запазимъ като българи и следъ това ще искаме обединение.
Казвамъ ти сестро само поради това КОЕТО ДО ТУКЪ ТИ КАЗАХЪ НЕ НАМИРАМЪ ЗА Нужно да отговарямъ на Димитръ Димитровъ.
За менъ, той и всички други, македонски историчари сѫ нещастници които ежедневно подтолятъ ,,вчерашниятъ сръбски обедъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.
Извинявай както ти казахъ, бързамъ ще ходя на литвански обедъ. Пакъ ще се чуемъ ако има нещо да си кажемъ?
Г.Младеновъ 14 10.2013г.
На тази дата сръбскитѣ комунисти въ България ни интернираха понеже смѣ пречили на Българо-Сръбското приятелтво като смѣ се декларирали за Българи презъ Дек. 1946 година.
Ето и това което ми писа за Димитъръ Димитровъ моята приятелка отъ Римъ.
Ето и цитата .....
Езика на който пише не е нито български нито македонски. Това е езика на кариеристи и самохаресали се хора, които искатъ да покажатъ на другитѣ, че сѫ недостижими. Въ много статии въ вестницитѣ въ Македония споменаватъ думата българско или българинъ или българщина а тоя философъ не споменава такава дума, защото въ неговия речникъ я нѣма.
Не само въ речника му я нѣма но и въ съзнанието му я нѣма.

СТАТИИ

Какво не знаем за Борис III и неговия план да спаси страната през 1943г.

Стенограма от разговорите на Тодор Живков и Кръсте Цървенковски от май 1967 г.

Социален консерватизъм или недовършената архитектура на българския политически живот

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ КИРИЛИЦАТА - ТЯ Е БЪЛГАРСКА, НЕ СЛАВЯНСКА!

Мнение за прикачване на Вардарска Македония къмъ Р.България

Позицията ни към Скопие: Един народ в две държави"

Позиция на асоциацията РАДКО от 15 януари 2013г.

БУРНА ЕПОХА 1941-1950г.
Спомени отъ Никола Шайковъ

Истината за Македония от първо лице - от жив свидетел

Отровното сeме на Коминтерна

България все още е под съветска ментална окупация, а Македония под югославска

СПОМЕНИ ОТ ЗАТВОРИТЕ И НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - Григор Симов Божилов

Спомени Пандо Младеновъ

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА НАРОДА НИ ОТ 1913г. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1901г.

Quo Vadis, Bulgaria?

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ  
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune