Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 120 - 2013 г.

Issue 120 - Year 2013

 

 

 
 

Гнъ. Т. Александровъ и Гнъ. Ив. Михайловъ

 

 

 

Навършиха се 89 година отъ убийството на Тодоръ Александровъ и 23 година отъ смъртта на Иванъ Михайловъ. Днесь отново, по страницитѣ на някой отъ вестницитѣ въ свободна Р.България, можетѣ да прочететѣ нещо за тѣзи двама български възрожденци! Тодоръ Александровъ, само няколко дена преди почването на втората Балканска война (1913г) писа на българскиятъ възрожденецъ и писателъ ( П.Яворовъ), че той Тодоръ Александровъ, българското плѣме въ война ще го въведе, но ще го обидени въ една българска държава! За Тодоръ Александровъ легенди се писаха и песни се пеятъ. За примеръ ще сѫобщимъ на нашиятъ читателъ песента, Нещо ще тѣ питамъ Бабо право да ми кажешъ, Кой войводи бяха бабо при Васъ на вечеря?
За Иванъ Михайловъ легендитѣ сѫ живи, защото той най-ясно сѫобщи на българското племе, че В.М.Р.О. не се сѫздаде да прави две Българий отъ българитѣ на Балканскиятъ полу-островъ, а една България отъ Чѣрно Море до Охридъ и Дунавъ до Бѣлото море (Май 1968г. градъ Римъ).
Иванъ Михайловъ писмено остави на поколенията, че цялата борба на ВМРО е била борба за единството на българскиятъ народъ или борба за една България. Писмо на Иванъ Михайловъ до П.Младеновъ 1977г.. Песента за Иванъ Михайловъ е жива и днесь! Тази песенъ бѣ забранена, както въ България така и въ поробена отъ сърбитѣ и гърцитѣ Македония! Песента е, Азъ не искъмъ мила майко, на кралъ Александъръ данаци да плащамъ, а искъмъ мила мамо, на Ванчо Михайловъ пръвъ четникъ да стана. Най-дълго пятата песенъ по конгреситѣ на МПО е песента.. Кажи бѣ кажи Ванчо Михайловъ чие е земя Македония? Тамъ живеятъ само българи. а между тяхъ сѫ сръбски шпиони!
Днесь отново сръбскитѣ шпиони сѫ на власть, и продължаватъ да искътъ смъртта на поробенитѣ българи тамъ. Тамъ дето Вардаръ се вълнува, тамъ дето плачътъ и се молятъ се на сѫщиятъ езикъ, (Па Ща си ти? отъ Иванъ Вазовъ 1913г.).
За каква македонска нация и македонски езикъ говорятъ и пишътъ сърбо-македонцитѣ на сърбина Стоян Новаковик?
Живота на Югославия, го приключеха ОНЕЗИ КОИТО Я СѪЗДАДОХА! Югославия е бомбандираха и елиминираха отъ Балканскиятъ полу-островъ ,тя тази Югославия остана жива само въ сѫзнанието, на онези сръбски шпиони които сѫ окупирали Вардарска Македония за сърбитѣ!
Още е рано да предвиждаме, какво ще стане съ тази Македония, която е населена съ българи, при отделянето на албанцитѣ отъ западната и часть! Това ще оставимъ на българскитѣ политици, да намерятъ сили и се споразумеятъ съ албанцитѣ въ близкото бѫдеще!
За сѣга се иска отъ българскитѣ политици, да не отстъпватъ отъ идеята, единъ народъ въ две български държави!
Г.Младеновъ 30.08.2013г.

Интересно писмо до редакцията отъ единъ журналистъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония

Днесь на 6 Сеп. 2013 година написахъ два реда да питамъ единъ мой приятелъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония, дали ще правятъ панахида по случай 23 години отъ смъртта на моятъ Чичко Радко (Иванъ Михайловъ)
Ето и отговора безъ каквато и да била редакторска намеса.
Здравеј Гошо, стар бугарине, 
Немам добри вести за тебе. Панахида нема да има, нито во македонската преса това не се споменјава. Колкото на мен ми е јасно, и нашите булгарски братја много не се претргнаха около честването му на делото. Овде, при нас, ние вече сичките сме остарели и почти сме обезвластени, а новите, којто се на власт, не искат да се сештат на Радко. Поставиха паметници на Сарафов и Александов, за да им послужат за политическата кампана. За Радко не се сештат, искат да го забрават, спомените за него се много свежи. Откровено се говори глупоста че е бил фашист, а кам това са прикрепени факти за неговиот престој в Загреб, при Павелиќ. Не може ништо да се направи - участвал е в атентата на љубини ја ни крал Александар, србите са блиски до нас, веднага зад границата. В Македонија има повече од сто хилјади деца од мешовити македонско - србски бракове. Тие се тајната србска армија в Македонија, това е србската петта колона. Булгарија молчи като стара коминтерновска проститутка, така че сичко треба да ти е јасно. Впрочем, ти четеш агенција Фокус и отношенијата Црвенковски - Живков.
Вечерва, след като ти напишем писмото, отивам с неколко мои пријатели на срешта. Сабрахме пари, ште си купиме малко кебапчета, малко жолта ракијка и бира, ште си поговорим малко за старите времена. Вчера, двама од нашите отидоха до храма да запалат свешт за светлина на душата му, а аз ште ходим утре. Овие новите македонски вмровци, некои од нас ги наричат талибанци - уништожиха старите традиции и вовеждат нова, антична религија. Но, света е на нивна страна, поддржат ги, дават им пари, ште видим до кога...
Винаги сам ти говорил, ти това знаеш оште подобре от мен, клуча на вапроса лежи в Софија и само Софија. Но, те нас не не обичат, винаги са си живеели удобно, и в капитализма, и в социјализма и след това, до днес. Од нас имат само главоболки. Не ние тук, тија там не искат Булгарија од Охрид до Черно море. 
Преди неколко дни разговарав со една група журналисти, припадашти на различни политически страни, и на позицијата и на опозицијата. С доза на иронија, но савсем сериозно ме убеждаваха че сам бил политически штаслив човек. Замисли, говореха ми, да станеше така, Србија да влезеше в Европејскија сајуз пред Булгарија - тогава едим милион македонци, ГОРДО ште потрсеха српско гражданство, след това ште организираха референдум за присоединјаване кам Србија, а ти /мислат на мен/ отново ште беше в затвора като државен непријател. Штаслив човек си че не стана така...
Сега довиждане, Бог да го прости Радко, мислим че некои нешта ти станаха појасни...не че не си ги знаел, ама да знаеш че и јас ги знам...
Поздрави на сичките там, 
Владимир
Журналист

Писмо до редакцията на Гнъ. Павловъ

Господин Младенов,
Прочетох Вашата статия "Шатаров го убиха, а Шатев го хвърлиха на бунището в Битоля, където сам си сложи въжето" от "http://www.eurochicago.com/2013/02/shatarov-go-ubiha-a-shatev-go-hvarliha-na-bunishteto-v-bitolya-kadeto-sam-si-slozhi-vazheto/" .
Желая да публикувам Ваша статия за тези двама Българи.
Член съм на Партията на Българските Комунисти, така че ако решите да напишете статията, Ви моля тя да бъде в един по-уважителен тон.
Ще я поместя в моя електронен "Вестник" на адрес "ek.roncho.net".
Освен това ще я предложа на нашето печатно издание "Ново работническо дело".
Моля Ви още, ако разполагате със стари литографии и документи от Балканските войни да ги сканирате с цел да бъдат съхранени.
Ако го направите, моля да ми изпратите част от тях. При Ваше разрешение да ги публикувам, разбира се, ще цитирам Вашето име.
За Балканските войни публикувах сканирана книга "Войнишки буквар". Намира се в "http://ek.roncho.net/News/vestnik.htm" .
С голямо уважение към Вас и Вашта дейност - Станчо Павлов
PS: И заповядайте в България някой ден.
Аз съм от Бургас но зет ми е от Благоевград.


Драги Гнъ. Павловъ,
Вашето писмо, съ което искатѣ разрешение да публикуватѣ статията за Гнъ. Шатаровъ и Гнъ.Шатевъ е много интересно. Азъ няма да добавя повече, отъ онова което е публикувано! Въ писмото Вие пишетѣ да се спазва съответния тонъ, безъ каквито и да било обидни думи!
Ние нямаме намерение да обиждаме, който и да било. Нямаме намерение да обиждаме никого, даже и лицето да е членъ на която и да била партия?
Нашиятъ проблемъ е и си остава, че ние като народъ, не обеснихме на никого, какъ така за няколко дена отъ българи станахме македонци и почнахме да говоримъ на някакъвъ си македонски езикъ.
Не отдавна единъ много репресиранъ българинъ (баща му бѣ секретаръ на БКП въ Благоевградъ 1949г) иска моето сѫдестивие, щялъ да пише книга за чичо си, които въвъ Вардарска Македония го смятътъ за македонски поетъ.
На този младъ човекъ му казахъ, както и на много други, че ние българитѣ имаме проблемъ съсъ себе си. Ние не смѣ седнали на една маса да се напиемъ по едно кафе заедно, камо ли да си кажемъ онова което ни тежи и ни трови душитѣ?
Както на този репересиранъ българинъ, така и на много други съмъ казалъ, че ние не смѣ обяснили на брата българинъ, защо БКП сѫздаде В.М.Р.О.обединена, защо сѫздаде Македонскиятъ народенъ сѫюзъ въ Детроитъ Америка? Сѫщо така не обяснихме, защо се сѫздаде Македонскиятъ литературенъ крѫжокъ презъ 1938 година и веднага следъ 1989 година се сѫздаде ДПС въ новата България?
Въ българското национално пространство, излизътъ статии въ които се пише, че Тито сѫздалъ македонската нация? Никой не бѣ чулъ за Тито, когато югословенитѣ на БКП по Сѣверна Америка пишеха защо тѣ не сѫ българи?
Идеята да напиша статията за двамата нещастни българи, бѣ да питъмъ българскитѣ историци, кой нареди убийството на Методи Шатаровъ?
Кой прати Шатевъ въвъ Вардарска Македония и като какъвъ го пратиха?
Преди много години въ градъ Римъ Италия (Май 1982г), запитахъ Гнъ.А. Балевски ,,не е ли врѣме да обеснимъ на българскиятъ народъ какъ така отъ българи станахме македонци презъ Дек. 1946г.? Казахъ му, че ако ние не обеснимъ това ще го обесняватъ сърбо-македонцитѣ въ градъ Скопие!
Приключвайки азъ никога не съмъ ималъ нищо противъ онзи комунистъ, които е защитавалъ българскитѣ национални интереси. Имамъ проблемъ съ онзи българинъ които все още пише и говори глупости за Коминтерна! Ние не смѣ се наприказвали тамъ ни е и проблема. За къфе съмъ готовъ да седна съ всекиго, стига той, да зачита и моето мнение, а не да ми говори за македонска нация и за македонски езикъ!
Вашето писмо ще публикувамъ както и писмото което Ви пиша днесь.
Съ братски поздравъ отъ Торонто.
Г.Младеновъ
СТАТИИ

Стенограма от разговорите на Тодор Живков и Кръсте Цървенковски от май 1967 г.

Социален консерватизъм или недовършената архитектура на българския политически живот

Skopje's Strange Quest to Rewrite Its History ... Through Public Sculpture

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ КИРИЛИЦАТА - ТЯ Е БЪЛГАРСКА, НЕ СЛАВЯНСКА!

Мнение за прикачване на Вардарска Македония къмъ Р.България

Позицията ни към Скопие: Един народ в две държави"

Позиция на асоциацията РАДКО от 15 януари 2013г.

БУРНА ЕПОХА 1941-1950г.
Спомени отъ Никола Шайковъ

Истината за Македония от първо лице - от жив свидетел

Отровното сeме на Коминтерна

България все още е под съветска ментална окупация, а Македония под югославска

СПОМЕНИ ОТ ЗАТВОРИТЕ И НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - Григор Симов Божилов

Спомени Пандо Младеновъ

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА НАРОДА НИ ОТ 1913г. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1901г.

Quo Vadis, Bulgaria?

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ  
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune