Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 116 - 2013 г.

Issue 116 - Year 2013

 

 

 
 

Христозъ Возкресе, сърбитѣ капитулираха безъ условно предъ албанцитѣ и босанцитѣ. Ще трябва да капитолиратъ и предъ насъ македонцкитѣ българи безъ условно, за да има краенъ миръ на балканитѣ!

Частъ отъ промоцията на българското здружение Радко (27.10.2000г)

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на Братята Св. Св.Кирилъ и Методи отъ градъ Солунъ. Тѣ бяха изпратени въ Моравия отъ Византиискитѣ лидери, за да могътъ да отделятъ Моравия отъ обятията на тогавашна Германия (863). Днесь ние българитѣ празнуваме това дяло, на светитѣ братя като славянски просветители. Тяхното дяло преключи въ Моравия безъ успехъ, тамъ, но ученицитѣ на тѣзи солунски братя, даде началото на славянската писменостъ. Ученицитѣ които бяха изгонени отъ Моравия, бяха посрещнати въ България съ отворени обятия. Царъ Борисъ първи изпрати ученицитѣ въ най-далечния край на тогавашна България. Тамъ ученицитѣ отвориха първиятъ Университетъ кѫдето българското население почна да се учи на своятъ български езикъ.
Много се спекулира отъ сърбо-македонцитѣ на сърбина Стоянъ Новаковикъ, че братята Св.Св.Кирилъ и Методи били изпратени да се борятъ срещу България. Тази сръбска измислица, не отдавна е написа най-сръбскиятъ даскал въвъ Вардарска Македония, на име Блаже Ристовски. Въвъ Вардарска Македония празнуването на славянската писменостъ до 1948 година не се празнуваше, понеже се смяташе за български празникъ. Въ манастира Св.Наумъ въ Охридъ има фреска, съ образа на Царъ Борисъ първи. Очитѣ на царъ Борисъ сѫ задраскани отъ сърбо-македонцитѣ на сърбина Стоянъ Новаковикъ!
Утре всички сърбо-македонци ще утидътъ да гроба на Св.Кирилъ въ градъ Римъ да се поклонятъ и да напишътъ, че Св.Кирилъ е написълъ днешната сръбска Каражицаа съ която сърбо-македонцитѣ си служътъ днесь.
Г.Младеновъ 23.05.2013

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ КИРИЛИЦАТА - ТЯ Е БЪЛГАРСКА, НЕ СЛАВЯНСКА!

ХОР "БОДРА СМЯНА" - ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Евродепутатът Андрей Ковачев: Би било хубаво да имаме положителни сигнали от Скопие към България

25 май 2013 | Агенция "Фокус"
Българският евродепутат от групата на Европейската народна партия Андрей Ковачев в интервю за Агенция Фокус за доклада за Македония и европейските перспективи.
Фокус: Г-н Ковачев, какви поправки предлагат българските евродепутати в доклада за Македония и тези поправки влязоха ли в окончателния доклад, който бе гласуван?
Андрей Ковачев: Да, както и предишните няколко години българските евродепутати (независимо от коя политическа формация или партия са избрани ние по тази тема имаме обща позиция и я отстояваме) внесохме поправки, които влязоха в окончателния текст и аз съм радостен, че това, което се гласува в четвъртък, беше с тези текстове, които са важни за България. Това са: недискриминация на граждани, които открито заявяват своята българска идентичност; за това, че трябва да преодоляваме нашите исторически различния; за това да има една комисия от експерти от двете страни на границата, която да седне и да премине през целия списък на спорните въпроси, които толкова дълго време ни разделят и да намерим начин да честваме заедно нашето общо минало, нашите общи събития и общи исторически личности, да не се насажда омраза и изопачено представяне на историята у младите поколения. Това е много важно в моето изказване в пленарна зала вчера по повод доклада за Македония. Даже призовах от пленарната зала господин Груевски да не възпитаваме нашите млади поколения в неприязън, омраза, към своите най-близки хора от другата страна на границата, защото това е безотговорност, даже бих казал, че това е престъпление.
Фокус: Защо националистическата реторика пречи на европейското бъдеще на Македония?
Андрей Ковачев: Това е много логично. Не може в Европейския съюз да се влиза с тези наслагвани проблеми от миналото, с една идеология, която е била водеща след Втората световна война в тогавашната съюзна република в рамките на Югославия и след това за съжаление беше приета и от новата независима Република Македония след 1991 г. за т.нар. македонска идентичност, която няма нищо общо с България - българската национална идентичност няма нищо общо с българската история, култура, език, азбука. Това не се базира на никакви исторически факти, а просто е митология и идеология. Република Македония не би могла да влезе с тази идеология на македонизма в Европейския съюз, без да изчисти сенките от миналото със своите съседни страни, които са в Европейския съюз, като България и Гърция. Ние сме протегнали ръка към Скопие в тази посока. Тази ръка просто трябва да бъде приета. Не искаме по никакъв начин да спъваме нашите братя и сестри от Вардар да станат европейски граждани. Това е много важно, защото е и част от проблема, който се представя пред македонската общественост от техните медии, от техния академичен елит, от някои от техните политици че България иска да блокира Македония и казвайки това по този начин, те насаждат още по-силна неприязън и омраза към България, което е безотговорно и e престъпление. Не трябва да работим в тази насока. Напротив, ние искаме да оставим в миналото това, което ни е разделяло и да продължим напред. Безсмислено е да водим спорове, които няма как да бъдат спечелени от някои, защото те са историческите факти. Например цар Самуил е такъв, какъвто е. Не можем да решим на базата на някаква идеология, че той е нещо друго от това, за което той самият се е представил или което за него са писали историците и от векове се знае. Или в по-новата история нашите революционери, нашите войводи, събитията, които са се случвали в края на XIX в., началото на XX в., описани от толкова много историци и книги. Която и енциклопедия от началото на XX в. да вземете, като например Британската енциклопедия, ще видите, че мнозинството на територията на сегашната република Македония са били с българско самосъзнание.
Фокус: Какво трябва да съдържа договорът за добросъседство, за да покаже Македония добра воля по отношение на съседите си?
Андрей Ковачев: За да докаже добра воля, този договор вече трябваше да е факт. Това е разочароващото. Ние България, направихме според мен една огромна стъпка към този договор. Знаете, че тогавашният министър-председател Бойко Борисов отиде специално в Скопие, за да покаже добра воля и за да мотивира още повече македонските ни партньори да приключим с подготовката и да финализираме договора. Той наистина беше пред финализиране, с един последен текст, който трябваше да бъде решен и то нищо кой знае какво ново в този текст нямаше. Това беше просто повторение на декларацията от 1999 г., подписана от Любчо Георгиевски и Иван Костов, в която се казва, че Конституцията на Република Македония по никакъв начин няма да представлява заплаха за Република България и че Македония не може да конституира от нейната Конституция някаква защита на македонско малцинство в съседните държави. Това е подписано, това е факт - тази декларация между двете правителства. Но виждаме, че правителството на г-н Груевски не желае този текст от 1999 г. да бъде част от новия договор за добросъседство между Република България и Република Македония, което е разочароващо. Търси се някаква реципрочност, там, където просто не може да има такава. В пленарна зала в сряда изслушах дебата за страната с нашите колеги от Република Македония, които бяха в Европейския парламент. Помолих ги да не търсят реципрочност там, където не би могло да има реципрочност, базирана на исторически манипулации. Не може, когато ние искаме от години да възстановяваме нашите военни паметници и гробове на територията на Република Македония, те да искат това да стане само ако има реципрочност на загиналите може би македонски войници на българска територия, което е един абсурд, защото такова нещо не се е случвало. Македонска държава като такава има от 1944 г. и то в състава на Югославия като съюзна република. Същото е и с търсенето на защита на македонско малцинство, както те смятат, на територията на Република България по простата причина, че македонската нация като такава се формира също след 1944 г. България е страна на своите граждани. Всеки има правото да се декларира такъв, какъвто е. Знаете, че при последното преброяване имаше около 1600 български граждани, които са се декларирали като македонци и това е тяхно право.
Търсенето на такава реципрочност блокира за голямо съжаление подписването на договора за добросъседство и аз нямам представа изобщо дали той може да бъде подписан в скоро време. По време на служебното правителство не знам изобщо дали има движение по този въпрос. Македонската страна, според мен, пропусна един прекрасен момент през зимата на тази година, когато можеше да приключи и финализира този договор. За голямо съжаление, това не стана.
Фокус: Една от идеите за подобряване на добросъседските отношения е тази за съвместни чествания на исторически събития и личности. Защо не се възприема от съседна Македония?
Андрей Ковачев: Истината е, че това противоречи на идеологията и митологията, която е натрапвана в Република Македония и преди това в съюзната република. В началото с огромни репресии и насилие. Историята трябва да знае какво се случва в края на 1944 г. някъде между 15 000 и 25 000 македонски българи биват убити и загиват от репресиите на тогавашният комунистически режим, по простата причина, че се смятат за свързани с България и открито не се отричат от своята идентичност. След това много по-префино, с други средства, новите поколения биват възпитавани в един дух на македонизма и отричането на всичко българско. Сега, нашето разочарование е, че след като България призна като първа страна независимата Република Македония, след като направихме толкова много жестове към нея през 90-те години, искаме да видим полека-лека (знаем, че това няма да стане изведнъж, не сме толкова наивни) поне желание да се направят тези стъпки: да се променят учебниците по история, да се казва полека-лека каква точно е истината. Да не се провокират с безсмислени акции, като например финансиране на филми, които са с меко казано противоречиво съдържание, с изложби, с музей, които се изграждат, с паметници в Република Македония. Няма нищо лошо щом имат излишни пари, нека да строят паметници, но тяхната интерпретация, че всички тези герои от паметниците нямат нищо общо с България, напротив те даже са се борили срещу българската хегемония, както те го интерпретират. Това е разочароващото че не виждаме положителните сигнали. На нас са ни нужни положителни сигнали. Ние трябва да покажем и на нашата общественост, че от другата страна има желание за помирение, за отърсване от това, което ни е разделяло в миналото. От другата страна ни казват: не, вие първо трябва да ни подкрепите безусловно за Европейския съюз, ставаме част от Европейския съюз и тогава лека-полека вие ще видите, че нещата ще се оправят. Ние 20 години чакаме да ги видим тези сигнали. Смятам, че точно обратното ако безусловно Република Македония стане част от Европейския съюз тази идеология и митология ще се бетонира и много трудно тогава би могло да има някаква промяна. По време на самите преговори и преди даването на мандата за преговори, ние трябва да имаме поне някакви положителни сигнали от Македония, че те са готови да седнат с нас и всичко, което е проблематично да го изчистим. Затова и призоваваме за тази експертна комисия, затова е хубаво да имаме няколко съвместни чествания. Сега имаме прекрасен повод 110 години от Илинденско-Преображенското въстание, 100-годишнината от Охридско-Дебърското въстание, 100-годишнината от Тиквешкото въстание това са поводи или годишнини, които могат да бъдат използвани, за да можем заедно да почетем нашите исторически личности от миналото.
Фокус: Набелязахте няколко теми, една от които беше проблемът с недискриминацията на хората с българско самосъзнание в Македония? По какъв начин се нарушават правата им?
Андрей Ковачев: Вече методите им са различни. Не са като тези навремето, които са били много жестоки репресии и по времето на Тито е имало един закон за защита на македонската чест ако се самоопределиш като българин, можеш направо да влезеш в затвора. Сега е по друг начин. Ако открито заявяваш, че знаеш истината кой е баща ти, баба ти, дядо ти, как са се самоопределяли можеш да загубиш работата си, можеш да не си намериш работа, особено в държавни предприятия. Биваш маргинализиран и обявен за предател на македонската идентичност, на македонския идентитет, както му казват. Това е много неприятно и жалкото. Няма проблем да си примерно египтянин, албанец, бошняк, или турчин, или влах, или сърбин, но когато кажеш: моето семейство са ми казвали, че са фактически българи, моите баба и дядо са се смятали за българи тогава съмнението започва. Ето, той е един предател това е много трудно преодолимо. За съжаление десетилетия са минали в изграждането на тази неприязън към най-близките свои братя и сестри от другата страна на границата. Продължилото след обявяване на независимостта на Република Македония като практика в училищата преподаване по такъв начин на историята не помогна след 1990 г. да израснат едни поколения, които да бъдат по-просветени и да знаят кои са самите те.
Фокус: Какво трябва да се промени в учебниците по история, за да се преодолее това?
Андрей Ковачев: Мисля, че е доста опростено да седна да изброявам какво точно. Всичко това, което излиза в медийното пространство то се учи. И в България и в цял свят се учи в учебниците кои са Кирил и Методий, какво са направили техните ученици, каква е тяхната азбука. Според тях македонската писменост е основа за цялата славянска писменост, знаете цар Самуил, братя Миладинови, Гоце Делчев, Даме Груев, Яне Сандански, кой ли не плеядата от войводи македонски българи много след тяхната смърт бива променена тяхната национална идентичност. Аз смятам, че единственият начин, по който можем да постигнем напредък, е пътят на европейската интеграция. Виждам, че и от другата страна в четвъртък имаше такова желание у някои от представителите на събранието на Република Македония, за създаването на такава експертна историческа комисия от представители на академиите на науките на Скопие и на представители на Българска академия на науките да седнат и да се обединят около основните неща, за които е абсурдно да се твърди обратното. Няма нито един исторически документ, който например да твърди, че цар Самуил е бил македонски цар, а не е бил български цар. Това според нас трябва да бъде променено и в техните учебници, в техния академичен език да не разпространява повече тези безумния. Преди една седмица от дипломатически представител на Република Македония ми беше подарена книга, която се казва Етногенетическите разлики между македонци и българи на Александър Донски. Тя е четвърто издание. На първото издание отпред на корицата имаше българин, представен като татарин, доста първобитен човек и до него, разбира се, Александър Македонски. Търси се дори някаква генетична разлика. Това от времето на нацизма, на фашизма, такова нещо не се прави и е абсолютно расистко. За нуждите на утвърждаването на тази митология и идеология се използват всякакви неща. Аз не казвам, че това е официалната позиция на Република Македония. Има свобода на медиите и свобода на пресата, така че всеки автор в определени граници е свободен. Щом така е решил да пише, да си го напише. Но контекстът е подобен. Ако влезете в някоя книжарница в Скопие, ще видите книги, които показват, че почти цялата антична история е свързана с Македония и Клеопатра, и Александър, и Филип. Исус Христос и македонците има такава книга. В античния свят има такава държава на Александър и на Филип, но да се прави връзка със сегашната Република Македония е несериозно. Това се прави, за да се утвърждава тази македонска идентичност, за съжаление. Ако го приемем като туристически шлагер или нещо, което привлича повече туристи, в това няма никакъв проблем. Нашият Пловдив е Филипопулис, също основан от Филип Македонски, там също има негова статуя разбира се доста по-скромна от тази на Александър в Скопие. За съжаление те го правят много на сериозно. Не е само от туристическа гледна точка.
Фокус: Според гласуването в ЕП на резолюцията за Македония, страната е готова да започне преговори за Европейския съюз до юли. Какво означава този резултат от гласуването?
Андрей Ковачев: Той означава, че това е мнението на Европейският парламент. То се повтаря през последните три години. Европейският парламент винаги е призовавал Европейския съвет да даде дата за започване на преговори на Република Македония. В крайна сметка решението се взима от Европейския съвет и там има едно голямо предизвикателство и това е нерешеният спор с името между Република Македония и Гърция. Сега поне аз там не виждам поне кой знае какво движение. Не съм голям оптимист за даването на зелена светлина за започване на преговорите през юли на съвета. Да видим. Ако нищо не се прави, няма как да стане. Гръцката също е направила своите стъпки и според гърците сега е време Македония да направи някакви стъпки в тази насока. Не искам да коментирам спора с името, но той е проблем за даването на дата. Също така, би било хубаво да имаме и няколко положителни сигнала от Скопие спрямо България.
Защо не се даде разрешение за възстановяване на гроба на полковник Каварналиев? Тази година се навършват 100 години от неговата гибел и за българската държава се опитва от 6-7 години да получи такова решение. Според международните спогодби би трябвало да получим, но не се получава такова разрешение засега. Аз наистина не разбирам защо и какъв е проблемът. Явно рефлексите от миналото, че всичко, свързано с България, трябва да бъде ограничавано, продължават в някои от техните министерства или от тези, които взимат решенията.
Ако ме питате какво трябва да се случи, трябва да има положителни сигнали също и към България. Ако Република Македония иска това европейско бъдеще дори да се абстрахираме от Европа, какъв е проблемът и защо да няма това разбирателство? Да заровим томахавките и да не се ограничаваме в толкова националистическа пропаганда, която не знам какво носи на г-н Груевски. Може би гласове на изборите?! Не знам от какво се притесняват. Че ако кажат нещо например, че ще празнуват с българите, ще им рухне цялата митология ли? От това ли се притесняват? Нямам представа какво е в мислите на тези, които вземат решения в Скопие, но явно има нежелание. Това нежелание се насажда още повече, когато се казва, че българите са толкова лоши, че България ни спъва за Европейския съюз, за нашето европейско бъдеще, те ни извиват ръцете, а ние сме една жертва не само на Гърция, но и на България. България стана като втора Гърция за нас и българите са толкова лоши. Това не е желанието. В нашата история ние винаги сме милеели за Македония и никога не сме искали да й направим нещо лошо. Напротив. Европейският модел е единственият, който може да преодолее това, което се е случило в миналото войните, несправедливостите, загиналите за свободата на България, както и в Балканската война, Първата и Втората световна война. На територията на сегашна Македония има гробове на много български войници и офицери. Това е миналото. Както успяха Германия и Франция да се помирят, така смятам, че политическият и академическият елит и журналистите да прогледнат и да не спъват своите собствени граждани само заради една идеология, която не базира на истината.
Фокус: Двата основни проблема пред възможностите на Македония за Европейския съюз са спорът с името и договорът за добросъседство с България, така ли?
Андрей Ковачев: Това не са условия. Изказвайки такова нещо от България, се взема като много негативно в общественото пространство в Република Македония. Това трябва да се избегне. Не искам ние да излъчваме отрицателен сигнал към хората в Република Македония. Те са наши братя и сестри и заслужават европейското бъдеще, колкото се може по-бързо. Границата между нас трябва да стане символична. Ние не искаме тези наши сънародници да ги спъваме и да правим проблеми на Република Македония. Ние просто ги призоваваме да пожелаят от техните управляващи да не се отнасят провокативно към България когато строят паметници, когато правят филми, когато откриват изложби. Да го правят, но да нямат умисъл да провокират България , показвайки, че нямат нищо общо с България и как никога не са имали.
Спорът с името на Македония е основното, което трябва да се реши на дипломатическата сцена под егидата на ООН. Трябва обаче да има към нас няколко политически сигнала, трябва да се види желание, а не да ни казват Първо безусловно ни подкрепете, а после ще видим. Това доверие беше разрушено. Ние първо ви признахме безусловно, помагахме през 90-те години по ембаргото, по енергийната блокада. Не видяхме обаче положителна промяна. Сега казват Безрезервно трябва да ни помагате, да, ние искаме така да бъде. Но кажете Защо ви е страх да направите нещо, което да е положително и към нас? Не го показвате, но това в никакъв случай не увеличава нашето доверие към политическия елит на Македония и академичния елит. В Македония има странни академични личности, които изнасят фантастични факти за камък на 70 000 години, на който пише Македония, както и други фантастични неща, от които човек не може да разбере на коя планета е.
Златина ДИМИТРОВА

Вижте кои са агентите в новото Народно събрание!

18 май 2013 | БЛИЦ
Общо 12 са сътрудниците на комунистическите тайни служби, които са избрани за народни представители в 42-ро Народно събрание. Това показва справка на сайта desebg.com, след като ЦИК обяви имената на избраните депутати в новия парламент. И четирите парламентарно представени партии ГЕРБ, БСП, ДПС и Атака имат депутати с досиета. ГЕРБ вкарва 3 сътрудници, БСП и ДПС по 4 сътрудници, а Атака 1 сътрудник. В листите си за 42-то Народно събрание те бяха издигнали в листите си следния брой сътрудници: ГЕРБ 6; БСП 15; ДПС 16; Атака 4.
Избраните в новия парламент депутати с принадлежност към ДС по партии са: ГЕРБ: Любомир Христов (1954), издигнат в 30-и МИР-Шумен резидент ХАРИ на Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) от 1981 г.; Румен Иванов (1962), издигнат в 8-и МИР-Добрич щатен служител на Областно управление на МВР-ДС в Толбухин (Добрич) от 1987 г.; Стефан Дедев (1959), издигнат от 16-и МИР Пловдив щатен служител в граничен отряд от 1987 г. Иванов и Дедев бяха депутати от ГЕРБ и в 41-то Народно събрание, а Христов на предишните парламентарни избори през 2009 г. е кандидат-депутат.
Хората на ДС от БСП са: Минчо Минчев (1944), издигнат в 6-и МИР-Враца агент АРАБАДЖИЕВ на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия от 1985 г.; Росен Малинов (1955), издигнат в 24-и МИР-София съдържател на явочна квартира ЛЮЛЯК от 1988 г.; Румен Гечев (1956), издигнат в 23-и МИР-София секретен сътрудник ЕКОНОМОВ на Първо главно управление на ДС (разузнаването) от 1987 г.; Христо Монов (1958), издигнат във 2-и МИР-Бургас агент ГОГОВ на Софийско градско управление на МВР-ДС от 1987 г.
Нито един от тях не е бил в предишния парламент. Тогава някои са кандидат-депутати. Румен Гечев беше министър на икономиката в правителството на Жан Виденов (БСП).
ДПС: Ахмед Башев (1964), издигнат в 1-и МИР-Благоевград агент МАНОЛ на Областно управление на МВР-ДС Благоевград от 1988 г.; Лютви Местан (1960), издигнат в 9-и МИР-Кърджали и в 29-и МИР-Хасково агент ПАВЕЛ на ВКР от 1979 г.; Рамадан Аталай (1957), издигнат в 18-и МИР-Разград и в 20-и МИР-Силистра агент ВЕРГИЛ на Софийско градско управление на МВР-ДС от 1982 г.; Янко Янков (1955), издигнат в 21-и МИР-Сливен нещатен служител на Областното управление на МВР-ДС в Сливен от 1986 г.
Местан, Аталай и Янков са депутати в предишния парламент. Башев е кмет на община Гърмен. През март 2009 г. за кратко е арестуван, по обвиненията на Яне Янев, че в Рибново с неговата протекция се насажда радикален ислям.
Атака: Станислав Станилов (1943), издигнат в 7-и МИР-Габрово и в 13-и МИР-Пазарджик агент СВЕТЛИН на Второ главно управление на ДС (контраразузнаването) от 1986 г. Станилов е депутат от Атака и в предишния парламент.
Най-възрастният сътрудник на ДС в парламента е 70-годишният Станислав Станилов (Атака), а най-младият 49-годишният Ахмед Башев (ДПС). Най-рано вербуваният сътрудник сред депутатите с агентурно минало е Лютви Местан (ДПС) през 1979 г., когато е 19-годишен, а най-късно вербуваният е Росен Малинов (БСП) на 15 ноември 1988 г., когато е 33-годишен.
Интересно е, че в 41-то Народно събрание депутатите с досиета бяха с един по-малко общо 11. ГЕРБ отново имаше трима народни представители, свързани с ДС. За разлика от сега БСП нямаше нито един депутат с агентурно минало. ДПС имаше 7 депутати с досиета, а Атака отново само един народен представител.

Да се наприказваме или да си кажемъ истината?

Веднага следъ изборитѣ на 12 май 2013 ГОДИНА (май 13.2013г) късно вѣчерта, получихъ единъ много итересенъ разговоръ, които разговоръ искъмъ да споделя съ нашиятъ любимъ читателъ!
Лицето което ми се обади, е професоръ по история и много добре запознатъ съ Българската Православна Черква въ сѣверна Америка.
Разговора почна отъ самиятъ професоръ, който бе много пикантенъ по адреса на Бойко Борисовъ, че едва ли не Г-нъ Борисовъ билъ, неграмотенъ и какви ли не измислици! Крайно много бяхъ обиденъ отъ езика на този човекъ, който познавамъ отъ доста врѣме!
Въ своята омраза къмъ Г-нъ Борисовъ професора едва ли не обвини, Г-нъ Борисовъ за всичко онова, което е ставало отъ променитѣ презъ 1990 година до днесь! Казахъ на професора по-полека нещата не сѫ така, както ми ги разказвашъ! Казахъ му, че Г-нъ Борисовъ управляваше Р.България само 3 години и не може да го обвинявашъ за всичко това, което стана до изборитѣ и тяхнитѣ резултати?
Самиятъ професоръ бѣ вбесенъ отъ факта, че комуниститѣ и турцитѣ могътъ да сформирътъ правителство!
Прекъснахъ моятъ сѫбеседникъ и му зададохъ въпроса? Знае ли той кой разреши на турцитѣ да иматъ етническа партия въ България, следъ като никѫде по света Няма етнически партии, ОСВЕНЪ ВЪ ПОРОБЕНА ОТЪ СЪРБИТѢ Вардарска Македония
Моята приятелъ и сѫбеседникъ призна, че ДПС въ България бѣ сѫздадена отъ БКП, като агентура НА КОМУНИСТИТѢ. Но призна, че следъ не дълго врѣме, ДПС се изплъзна отъ обятията на БКП.
Моятъ въпросъ къмъ професора бѣ? Знаели професора, че веднага следъ първата свѣтова война, БКП винаги е търсила сѫюзници срещу България? Въ този анти-български сѫюзъ е причината въ това което стана на 12 май 2013 година.
Професора почна да ме будалка, че тѣ деснитѣ партии, отново ще се организирътъ и ще го изфвълятъ г-нъ Борисовъ отъ политическата сцена на България!
Чакай, чакай, за кои десни говоришъ? Тѣзи десни за които говоришъ, бяха създадени отъ Комуниститѣ съ целъ да разделятъ българскиятъ гласоподавателъ и съ това те да спечелятъ изборитѣ. Но не е вярно? Извинявай, искъмъ да ти припомня, нещо което ми се случи презъ първитѣ избори (Юни 1990г). На гарата Подуяне, единъ бившъ български дипломатъ, каза на братъ ми Колю, да не гласува за синитѣ комунисти (СДС), понеже всички тѣзи личности сѫ бивши секретари на БКП, за които няма место при БКП днесь. Но не е вярно каза професора, тѣзи хора отъ дясното пространство всички сѫ образовани и много интелигентни!
Е какъ така всички сѫ образовани? Да не сѫ били по лагеритѣ (ТВО)? Извинявай, азъ се опитахъ да запиша моята внучка да следва въ някой университетъ въ България и не успяхъ! Моята снаха бѣ изгонена отъ учителската и работа, следъ като се ожени за братъ ми.
Всички тѣзи кандидати за народни представители сѫ вчерашнитѣ секретари на БКП? Моля тѣ професоре. Разходихъ се изъ страницитѣ на ДПС и прочетохъ, че много отъ кандидатитѣ на ДПС сѫ следвали въ Сѫюза (Русия). Голяма частъ отъ тѣзи кандидати сѫ били ченгета, които сѫ работели противъ тяхнитѣ сѫнародници (турцитѣ). Издавали сѫ турцитѣ, за да могътъ да имъ купятъ имотитѣ безъ пари! Какъ така, сиромаситѣ турци заминаха за Турция, а образованитѣ турци сѫ въ България и сѫ сѫюзници на БКП?
Кажетѣ ми азъ имъмъ проблемъ? Кажетѣ ми? Каква коалиция ще прави Сергей Станишевъ, чието майка казва, че ние българитѣ въ Македония смѣ македонци. Какво право има той, за да иска да управлява България, когато по теорията на майка му, той не е българинъ!
Веднага следъ това професора каза, че той ще пише нещо за бащата на Георги Пирински! Казахъ му, че Г.Пирински сѫщо така, няма право да се кандидатира за народенъ представителъ, понеже баща му се деклариралъ за Югословенинъ по националностъ македонецъ по раса. Защо ги примълчаватѣ тѣзи истини. Сега ще ми приказвашъ, че ще правитѣ коалиция съ старитѣ муцуни, като Надежда Михайлова. Какво направи тя и другитѣ бивши членове на БКП, като Иванъ Костовъ и другитѣ, тѣ били образовани. Като, че ли тѣзи съ Г-нъ Бойко Борисовъ сѫ учили въ някой оборъ?
За сѣга даскале проблема е, че македонеца С.Стънишевъ ще трябва да прави коалиция съ враговетѣ на България, за които ти каза, че БКП ги е изпуснала.
Връщане на дяснитѣ партии за които говоришъ, а азъ казвамъ, че сѫ бившитѣ секретари на БКП вѣче е минало врѣмето. Тѣ разпродадоха България и сѫздадоха мафията! Мафията не е сѫздаде Г-нъ. Бойко Борисовъ, създадоха е СДС и БКП.
Прекъсна телефона и можятъ сѫбеседникъ не намери за добре да продължимъ разговора.
Г.Младеновъ 15.05.2013г

Станишев: Само глупаците вярват в социализма, нашата цел е да управляваме.

Защо БСП е най-голямата опасност за бъдещето на България?

Избори и какво отъ това?

Изборитѣ въ Майка България на 12 май 2013 година показаха, че българското общество е така разделено, че никой не може да каже кой ще сѫстави правителство?
Малкитѣ партии, които фактически бяха сѫздадени отъ комуниститѣ, за да делятъ българскиятъ гласоподавателъ почти успяха! Но тѣ сѫщо така изчезнаха отъ хоризонта на политическото пространство.
Кой ще бѫде бѫдещиятъ пръвъ министъръ на Р.България е много важно!
Коалиция между Герб и Атака е невъзможна! Но при новитѣ избори ако има въ близкото бѫдеще, партията Атака ще бѫде разцепена и може да не влезе въ народното сѫбрание!
Коалиция между Герб и ДПС е почти невъзможна, поради изказванията на някой отъ лидеритѣ на ДПС, че тѣ щяли да избиятъ българитѣ!
Коалиция между Герб и комуниститѣ е не възможна, тъй като, комуниститѣ въ българското национално пространство сѫ познати като сърбо-комунисти и врагове на македонскитѣ българи! Тѣ комуниститѣ сѫ авторитѣ и сѫздателитѣ, на измислената отъ коминтерна македонска нация! Само оня който си е плюлъ на сѫвестта, може да си позволи да подържа някаква си комунистическа доктрина, чието време още презъ 1947 година бѣ минало.
Сѣга остана на Атака да избира, или да прави коалиция съ Герб или да изчезне!
Задъ кулиснитѣ пазарлъци почватъ и ще се научи следъ няколко дена.
А сѣга да се върнемъ на сърбо-македонизма, въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Мъкедония!
Тамъ всички сръбски агенти, които управляватъ територията за сърбитѣ се страхуватъ, че никоя партия въ Р. България няма да се върне назадъ и да внася сърбо-македонизма по Пиринскиятъ край на България.
Изказванията, че ние съ славянитѣ въвъ Вардарска Македония смѣ единъ български народъ, въ две държави е вѣче фактъ, отъ които никой български политикъ, не може да отстъпи, които и да го натиска да прави това!
Гърцитѣ, които сѫщо така иматъ проблемъ съ насъ българитѣ въ Македония, няма да позволятъ измислицата, че славянитѣ на Македония сѫ македонци и говорятъ македонски езикъ. Преиздента на тази сръбска република Македония каза, че тѣ сърбо-македонцитѣ няма да се откажатъ отъ тяхниятъ сърбо-македонизъмъ!
Посредникътъ отъ Обществото на народитѣ е вѣче вдигналъ ръцетѣ, и не може нищо да направи.
Сърбитѣ няма да признаятъ Косово, за независима държава и това, поставя Сърбия въ чакалнята на Европейскиятъ сѫюзъ за дълго врѣме.
Македонцитѣ на Никола Груевски няматъ много приятели, които да натискътъ Р.България да имъ дава българи, които тѣ искътъ да правятъ македонци и после сърби каквито сѫ тѣ, сърби съ МААНА на говора.
За сѣга толкова.
Г.Младеновъ 13.05.2013г.

Велизар Енчев: Докато Република Македония не се откаже от теорията за македонския характер на българската история, нямаме поле за диалог

10 май 2013 | Агенция "Фокус"
Велизар Енчев водач на 24 МИР София в листата на ПП НФСБ, журналист в интервю за Агенция Фокус относно българо-македонските отношения и откъде идва антибългарската кампания, водена в Република Македония.
Фокус: Г-н Енчев, необходим ли е договор за добросъседство между България и Македония?
Велизар Енчев: От дипломатическа гледна точка, всеки договор, в който се съдържа думата добросъседство е добър, но в конкретния случай отношенията между България и Македония са обременени с толкова тежки исторически наслагвания, разногласия, противоречия и исторически войни, че нашите отношения в момента трябва да се развиват, както се развиват отношенията между Гърция и Македония. Докато Република Македония не се откаже от теорията за македонския характер на цялата българска история и култура, докато не се откаже от теорията, че македонската нация е създадена много, много преди 1945 г., ние нямаме поле за диалог.
Това, което заяви българският посланик в Брюксел Димитър Цанчев преди 10 дни, и срещу което се противопостави българският държавен глава, всъщност е самата истина. Цанчев казва на глас нещо, което всички дипломати в Министерството на външните работи говорят открито, но това не е официална политика на българското външно министерство. Македонската нация е създадена изкуствено след 1945г., ако има македонска нация тя е продукт на Югославския комунистически режим след 1945 г., когато се формира Социалистическа федеративна република Югославия. Ако погледнем чисто теоретично на този въпрос още през 30-те години на ХХ-ти век тази нация се формулира от Коминтерна в Москва, както се формират и изкуствените нации на географски принцип, като тракийската и мизийската. По тази причина българската външна политика трябва да залага на този принцип. Да, има формирана македонска нация, но след 1945 г., по изкуствен път. Има формиран македонски език по изкуствен път на основата на българския югозападен диалект, но след 1945 г. по насилствен път. Като от страна на Скопие признаят това нещо и като признаят, че след 1945 г. на територията на Вардарска Македония беше извършено масово преследване на хора с българско самосъзнание около 25 000 души бяха в концлагерите в Идризово и Голи оток и беше извършена истинска денационализация на това население. След като тези факти се признаят от страна на Скопие, ние може да говорим за подписването на договор за добросъседство. В противен случай отношенията между София и Скопие ще бъдат като диалог между глухи. Когато говорим за идеята на сега служебния министър председател Марин Райков за договор за добросъседство, нека не забравяме, че той е авторът, той буквално е писал договора, който беше подписан през 1999 г. между правителството на Иван Костов и Любчо Георгиевски. Лично аз, като посланик в Загреб тогава, имах сериозни резерви към онази клауза в договора, с която България признава по същество съществуването на македонски език под формулировката език, използван на територията на Република Македония. Това беше едно ненужно отстъпление от страна на българската дипломация, защото когато на власт в Република Македония беше правителството на Любчо Георгиевски с вицепремиер, министър на вътрешните работи и шеф на тайните служби Доста Димовска, изявени приятели на България, с които бяхме установили тесни връзки по линия на Министерство на външните работи и други институции, когато в Скопие управляваше наше лоби, трябваше да постигнем всички тези основателни искания на България към Република Македония. Искания за преформулиране на тяхната история, за признаване на историческите истини, а не да подписваме договор, в който по същество признавахме съществуването на македонски език, дори на тяхна територия. Това беше една сериозна стратегическа грешка, която трябва да се препише лично на Марин Райков. Именно този дефект на договора фактически се възпроизвежда в момента, в новата идея на Марин Райков, която цели да поправи тази грешка. Това е фундаментът на грешната ни политика. Ние винаги решаваме проблемите на Македония на парче. В Скопие преди 15 години на власт бяха българи, ние не се възползвахме от тази уникална ситуация - за справка Любчо Георгиевски от години има български паспорт. Лека пръст на бившия вицепремиер на Македония Доста Димовска един доказан приятел на България, която не криеше своята принадлежност към България, българския език, българската история и българския етнос.
Фокус: Имате ли отговор - откъде идва антибългарската кампания в Македония?
Велизар Енчев: Отговорът на този въпрос трябва да го търся още в средата на XIX век в капиталния труд на сръбския национализъм на Илия Гарашанин, в който се очертава сръбската военна и политическа експанзия във всички посоки южна, западна, северна и източна. Неслучайно, българските възрожденци в лицето на Раковски, Любен Каравелов и особено Христо Ботев, в неговата прочута серия от статии, първи алармират за опасните националистически настроения на вече свободните от турско робство братя сърби, които имат претенции към български земи, намирали се тогава в пределите на Османската империя.
Когато говорим за приятелство между България и Сърбия, за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз и за нашата безрезервна подкрепа за членството на Сърбия в Европейския съюз, никога не трябва да забравяме, че до ден-днешен в Република Сърбия не са изживени дълбоките антибългарски настроения на сръбския политически елит. А за съжаление - и на част от сръбската интелигенция, и на сръбския народ. В тези антибългарски настроения, има дълбоки исторически корени.
В последните години от управлението на комунистическата власт в периода 1984 г. 1989 г., 5 6 години преди падането на Тодор Живков, дори тогавашното българско комунистическо ръководство прозря жестоката истина, че със сърбите, в лицето на Социалистическа федеративна република Югославия, не е възможно да се води политика на приятелство, на нормални двустранни отношения, на взаимно зачитане на интересите и на уважаване на правата на малцинствата. Това е така, защото сръбският национализъм в основата си съдържаше яростен антибългаризъм, който предполагаше присвояване на българска история, отричане на българския характер на населението в Македония и тотално незачитане на правата на българите в Западните покрайнини. Днешните проблеми на българо сръбските отношения са тежко наследство на българо югославските отношения в периода 1945 г. 1989 г., а те са ужасно наследство на сръбския национализъм след Илия Гарашанин в средата на XIX в. Затова, когато говорим в съвременен план за решаване на проблемите, не приемам тезата, че не трябва да се връщаме в историята и трябва да я загърбим, а да гледаме само в бъдещето. Как да загърбя тежките страници от българо сръбската история, когато тези страници днес са официална или неофициална доктрина на сръбската външна политика. Положението на българите в Западните покрайнини в момента е по-лошо, отколкото при режима на Слободан Милошевич. Свидетелство затова е статута на свещениците на българската православна църква в Западните покрайнини, които бяха прогонени от сръбската патриаршия и от епископа на Ниш с активната и мълчалива подкрепа на сръбската администрация и сръбското правителство в Белград.
Вижте часовете за изучаване на български език в българските училища в Босилеград и Цариброд и пълното бездействие на сегашното българско правителство към този проблем. Като споменавам сегашното българско правителство и проблема в Западните покрайнини в контекста на българо сръбските отношения, нека не забравяме, че служебният министър председател Марин Райков преди две седмици официално заяви, че София и неговото правителство няма да възразят по никакъв начин на решението на сръбското правителство за първи път да не позволи откриването на избирателни секции в Босилеград и Цариброд, в Западните покрайнини, като цяло.
По този начин Райков погази елементарни човешки права, погази собствената си практика до този момент - за организиране на парламентарни избори за българското малцинство на територията на Западните покрайнини, и наруши основни принципи на Конвенцията за човешките права и свободи, които са залегнали в Хартата на Европейския съюз за човешките права и свободи.
Марин Райков предаде българските интереси в Западните покрайнини като заяви, че това е вътрешен проблем на сръбското правителство и на сръбската държава, и отказа да предприеме съответните действия, като министър на външните работи. Трябваше българският посланик в Белград да връчи протестна нота, в която да изисква откриването на изборни секции в Босилеград и Цариброд, тъй като за българските граждани е невъзможно да пътуват до Ниш, където могат да гласуват в Генералното консулство или в Белград, за да дадат своя вот за парламентарните избори.
Фокус: Във Ваши публикации сте критикували много бившия външен министър Николай Младенов. Къде виждате най-големите му грешки в балканската политика и специално спрямо Македония?
Велизар Енчев: На първо място това, че Николай Младенов даде безрезервната си подкрепа за членството на Македония в Европейския съюз. Дори когато в Скопие се издигаха паметници на български национални герои, Николай Младенов и изявени български историци, уважавани от мен, заявяваха, че в това нямало нищо лошо, тъй като ставало дума за споделена история. Те ти крадат историята, отнемат ти националната идентичност, кланят се на български герои, обявявайки ги за македонски, а ти заявяваш, че това е споделена история. Подобни изявления в последните седмици има и самият служебен министър-председател Марин Райков. За съжаление, Марин Райков продължава политиката на Николай Младенов по отношение на Република Македония. Да, Марин Райков предлага да се подпише договор за добросъседство и приятелство с Република Македония, но да сте чули от него - да издигне ултиматум към Република Македония, който гласи: Или признавате българския характер на своята история, българския характер на вашия измислен македонски език, преставате с фалшификациите и строежа на български паметници в центъра на Скопие, или няма да ви подкрепим в Европейския съюз. Това е принципната и последователна политика на една държава, която отстоява своите интереси. Марин Райков го е казвал само в разговори, които сме имали като посланици - тогава аз в Хърватия, той във Франция, но като министър-председател той мисли едно, а прави точно обратното. В този смисъл той продължава политиката на Николай Младенов, но в един по-изискан вид.
Емили ВАСИЛЕВА

Премиерът Марин Райков: Държим на договор с Македония, заради нарушаването на Декларацията от 1999 г.

07 май 2013 | Агенция "Фокус" | Яница ТАНЕВА
София. Нямаме никакво съмнение, че когато се подпише документ, какъвто е Декларацията от 1999 г., този документ трябва да се спазва. Неговото нарушаване доведе до това, че ние държим да се подпише един договор за приятелство. Това каза министър-председателят и външен министър Марин Райков на пресконференция след заседание на Министерски съвет, предаде репортер на Агенция Фокус. По думите на премиера Марин Райков - няма нищо по-естествено, когато влизаш в едно геополитическо пространство, в едно семейство, каквото е европейското, или когато искаш да влезеш в него, без значение дали ще бъде след 10 или колко години, трябва да имаш готовност да спазваш определени правила.
"Едно от тях е, че това, което се подпише, се спазва, и че трябва да изградиш добросъседски отношения с тези страни. Още повече, като се има предвид, че с България, Република Македония дели общи езикови традиции, история, минало. Реално погледнато, до 1945 г. ние сме част от един народ", заяви Марин Райков.
Сигурен съм, че когато се верифицира тази промяна в отношението към съседите, по един естествен начин Република Македония ще се приближи към получаването на дата за начало на преговори, каза Марин Райков.
Всички политически сили, български институции и целият български народ имат много ясно разбиране за това, че европейската перспектива на всички наши съседи е абсолютно позитивна тенденция, която ние подкрепяме още от т.нар. Солунска адженда. Началото на преговори, когато говорим за съседната Република Македония, може да се случи единствено и само, ако действително, в съответствие с изискванията на Европейския съюз, Скопие създаде една атмосфера на добросъседство в своята комуникация с всички свои съседи, и предимно със съседите, които са членки на ЕС България и Гърция, посочи премиерът.

Ако бѣше живъ?

Днесь се нъвършватъ 110 години отъ смъртта на Георги (Гоце) Делчевъ. Въ сръбската преса на днешната сръбска република Македония, никѫде не се спомена, че той Гоце Делчевъ е билъ български учителъ въ градъ Щипъ! Въ градъ Щипъ по телавизията казаха, че той е билъ учителъ тамъ заедно съ Дамиянъ Груевъ. Сръбскитѣ даскалчета премълчаха факта, че Гоце Делчевъ и Дамиянъ Груевъ сѫ били учители на Българската Екзархия!
Едва ли някой зададе въпроса, каква щеше да бѫде сѫдбата на Гоце Делчевъ ако бѣ живъ следъ сеп.1944 година. Само Любчо Георгиевски спомена, че ако Гоце Делчевъ е билъ живъ сигурно щеше да бѫде убитъ, като Велико-български шовинистъ. Сигурно е, че той както и родителитѣ му съ сестритѣ му, щеше да бѫде въ България и веднага следъ 9 сеп.1944 година, или щеше да бѫде убитъ, безъ сѫдъ или щеше да бѫде даденъ на сърбитѣ да го убиятъ.
Премълчаватъ се тѣзи факти, за да се спекулира съ неговото българско учителство и неговата идея, че следъ като се постигне автономия на Македония и Одринска Тракия, тази територия ще иска обединение съ България. Примълчава се и факта, че самиятъ Дамиянъ Груевъ предъ професоръ Любомиръ Милетичъ казва, че е българинъ!
Всичко се премълчава отъ сръбскитѣ даскалчета, затова че българскитѣ възрожденци отъ Македония и Одринска Тракия, сѫ се борили за обединение на българитѣ отъ тѣзи територии, въ една българска държава .
Ние се прикланяме предъ тѣзи наши български революционери, които дадоха живота си за една българска държава отъ Охридъ до Чѣрно Море и отъ Дунавъ до Бѣлото Море.
За редакцията Г.Младеновъ 5.05.2013г.

Патриарх Неофит: Да се върнем към християнските ценности,
общество без ценности е обречено

Публикувана на Четвъртък, 02 Май 2013
В навечерието на Великден патриарх Неофит призова да се върнем към християнските ценности, тъй като общество без ценности е обречено.
Във време, в което моралните категории стават все по-относителни и границите между добро и зло, редно и нередно - все по-размити, ние трябва да се върнем към традиционните християнски ценности, които векове наред и при най-тежки обстоятелства, са ни съхранили като народ и достойни личности. Загубят ли се общопризнатите и непреходни нравствени ценности у едно общество, то е обречено, заяви патриархът в интервю за БТА.
Той посочи, че всяка криза - икономическа, екологична, политическа, социална е следствие от духовната криза, т.е. от отдалечаването от Бога и законите, които творецът е установил във Вселената. Патриархът допълни, че те са следствие от надделяване на греха, на човешките страсти над любовта.
Думата "криза" е гръцка и означава "съд" - съд божий. В предишните векове, когато хората са затъвали в грехове ги е сполетявал мор, глад, война, суша, днес Бог допуска бедствия, съответстващи на съвременното развитие на човечеството и съвременните грехове. Но иначе причината е една и съща - за да се опомним, за да се върнем към доброто, към правдата, за да преосмислим приоритетите си, да преосмислим какво е стойностно и важно в този живот и какво суетно, каза патриарх Неофит.
Той допълни, че църквата няма да се умори да настоява за това, че българските деца трябва да познават своята вяра.
Попитан дали българинът разбира философията на Възкресение Христово, патриархът отговори, че в наше време поради греховете ни, поради нашата алчност, злоба, груб материализъм, подмяна на ценностите, множество бедствия подлагат вярата ни на изпитание.
"Но именно заради страданията ни, заради греховете ни Господ Иисус Христос прие човешка плът, живя между нас и прие кръстна смърт, та чрез възкресението си да постави ново начало за човешкия род. Възкресение Христово е празник на победата на живота над смъртта. Празник на победата на Божествената любов над греха и развалата. То е ново начало. Нова надежда", каза патриархът.

Отворено Писмо до Гнъ Н.Поповски (Външенъ министеръ на БЮР Македония) и всички други сръбски агенти въвъ Вардарска Македония!

Четейки Вашитѣ изказвания за добросѫседски договори съ Р.България, ни кара да мислимъ, че Вие не страдатѣ отъ не познание по въпроса на българитѣ които населяватъ географската областъ Мъкедония, а страдатѣ отъ ШИЗОФРИНИЯ.
Всички Вие бесъ изключение, стѣ въ единъ сръбски капанъ, отъ който се страхуватѣ да излезетѣ, да не би сърбитѣ да Ви изгонятъ отъ рабититѣ които не заслужаватѣ.
Вие заедно съ гърцитѣ иматѣ единъ и сѫщь проблемъ. Вашиятъ проблемъ е, че славянитѣ живещи въ Македония сѫ българи! Това Ви е проблема и това Ви държи въ сръбскиятъ кафесъ наричанъ Македонски идентитетъ!
Не отдавна албанцитѣ отъ Косово Ви написаха, че Вие отъ Бога стѣ българи, а отъ Тито стѣ македонци. Плакатътъ колкото и циниченъ да беше, толкова и искренъ бѣше!
Вие продължаватѣ да крадетѣ нашета българска история въ Македония и е представятѣ на свѣта като някаква си стара македонска история и пистменость!
Ние се запитваме? До кога ще заблюждаватѣ свѣта, че вашета култура е най-старата? Кого лъжетѣ, себе си или онези които помагътъ на сърбитѣ като казватъ, че Вие не стѣ българи, а стѣ македонци на Александросъ Мегалосъ!
За примеръ ще Ви предложимъ да прочететѣ онова което е написълъ най-фамозниятъ сръбски даскълъ на име Димитъръ Мирчевъ! Неговиятъ дядо е най-интересниятъ български възрожденецъ, внукъ му ще пише книга за балканскитѣ войни, като използва онова което сѫ написали сръбскитѣ даскали отъ сръбското МАНУ въвъ Вардарска Македония. Защо този български нещастникъ нему подаритѣ материалитѣ отъ Карнегиевата комисия, която комисия има всичко написано. Това ни кара да споменемъ и другъ български нещастникъ на име Никола Манговъ, които прочелъ книгата на Любенъ Лапе 4 пѫти и тамъ не намерилъ Любенъ да е писълъ, че Гоце Делчевъ е българинъ! И този нещастникъ пише, че щтомъ Любенъ Лапе така е написълъ, сигурно Гоце Делчевъ не е българинъ! Каква сърбо-македонска история и какво научно нещастие!
Всички говорятъ и пишятъ за дялото на братята Миладинови отъ Струга, а никой не написа, че тѣ сѫ написали БѪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПѢСНИ. Никой не цитира писмото съ което братя Миладинови сѫ благодарили на Епископъ Стросмаеръ въ Загребъ презъ 1861г..
Вие казватѣ, че иматѣ български приятели! Вярно е, че една трета отъ насъ българитѣ живеещи въ България плачемъ за нашитѣ поробени братя българи въвъ Вардарска Македония. За кои македонци Вие плачетѣ? За какъвъ македонски идентитетъ пишетѣ и говоритѣ по страницитѣ на всички сръбски вестници и телевизионни станции.
Най- добре Ви го каза професоръ Георги Марковъ, че ние българитѣ няма съ кого да говоримъ тамъ.
Въвъ Вашета сръбска конституция има место за египтяни, а няма мѣсто за българитѣ които сѫ болшинството тамъ. Допускаме, че стѣ чели онова което каза Др.Хенри Кисинжеръ презъ априлъ 1999г. Той каза, когато албанцитѣ постигнатъ свойтѣ цели, тогава славянитѣ въ Македония които всички сѫ българи, тогава и тѣ ще искътъ обединение съ България.
И последно ние Ви пишемъ престанетѣ да пикаетѣ въ дълбокиятъ български бунаръ! Да не стане, както стана съ племенницата на Борисъ Трайковски да ни се моли да е разселваме отъ днешната сръбска република Македония!
Не забравятѣ, че сръбскитѣ агенти въ България, които ни вкарваха въ затворитѣ да ни правятъ македонци и после сърби ги няма вече и въ гробищата на градъ София.
Престанетѣ да СПЕКУЛИРАТѢ СЪ ИСТОРИЯТА НА ВМРО. ТЯ БЕ И СИ ОСТАВА БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ СЕ Е БОРЕЛА ЗА НИЩО друго освенъ за единството на българскиятъ народъ (Казано дипломатически, че В.М.Р.О. се е борело за една България отъ Чѣрно Море до Охридъ и отъ Дунавъ до Бѣлото Море. Исказвание на Гнъ.Ив.Михайловъ Май 1968г..
Сѣга когато приключвахме съ новиятъ брой, четохме, че сърбитѣ капитолираха предъ албанцитѣ за Косово безусловно, предъ босанцитѣ се извиниха за убийствата въ Сребреница презъ 1995 година. Сѣга е врѣме да се извинятъ и на насъ българитѣ въвъ Вардарска Македония, понеже убииствата следъ януари 1945 година бѣха поръчани отъ сърбитѣ. Ако това не направятъ сърбитѣ! Ще трябва да го направятъ сърбо-македонцитѣ, на Никола Груевски! Той ще трябва да го направи и ще трябва да платятъ репарации, на избитѣ 50.000 хиляди българи тамъ
(novamakedonija.com.mk 29.09.2009).
За редакцията Г.Младеновъ 30.04.2013г.
 

Кантонизацията на Вардарска Македония приключи!

На 7 априлъ 2013 година фактически Вардарска Македония пристана да бѫде държава на македонцитѣ и стана държава на два етнически субекта. Западната частъ на Вардарска Мъкедония е съ албанско население което си избра и албански кметове. Градоветѣ Тетово, Гостиваръ, Кичево, Струга и Деберъ не сѫ подъ влиянието на сърбо-македонцитѣ отъ Югословенски произходъ! Изказванията на Никола Груевски преди изборитѣ, че Кичево е македонско показа колко малко знаятъ онези които управляватъ Вардарска Македония за сърбитѣ! Албанцитѣ едва ли не предупредиха сърбо-македонцитѣ на Никола Груевски , че ако не внимавътъ, ще ги изгонятъ всички въ България. Албанцитѣ смятатъ славянитѣ на Македония за българи. Тѣ казватъ, че славянитѣ отъ Бога сѫ българи а отъ Тито сѫ македонци. Някой нещастници, които чуха изказванията на албанскитѣ кандидати за кметове, се направиха на глухи, но е фактъ, че правителството на Вардарска Македония, не владее въ Западната частъ на републиката.
Презъ вѣме на гражданската война 2001 година, Борисъ Трайковски каза, чеТетово е въ Мъкедония. Тогава написахме, че Тетово е въ Мъкедония, но Мъкедония не е въ Тетово. Горе споменатитѣ градове въ които кметоветѣ сѫ албанци, сѫщо така сѫ въ Мъкедония, но тя самата Македония няма никаква властъ тамъ!
Сутринта на 8 априлъ въ Скопие се появиха още Паметници на български възрожденци, които изведнъжъ станаха македонски възрожденци.
Някой отъ българскитѣ интелектуалци се зъблуждаватъ, че въвъ Вардарска Македония, тѣзи паметници сѫ на български възрожденци? Въвъ Вардарска Мъкедония, всичко си е по Югословенски! Само въ България се заблуждаватъ, понеже сѫ импотентни да кажатъ, че тамъ край Вардара се гаврятъ съ всичко българско!
На сърбо-македонцитѣ отъ Югословенски произходъ имъ пише ме, да престанътъ да пикаятъ въ дълбокиятъ български бунаръ, че не знаеятъ, дали утре няма да пиятъ вода отъ него.
Ще имъ пишемъ, че Борисъ Тракойковски презъ Ноември 2000 година каза въ Щипъ, че този който казва, че тѣ сѫ българи, за него няма место въ Македония! Племеничката на този нещастникъ се моли на мъкедонскитѣ българи отъ Америка и Канада, да и помогнътъ да се изсели отъ тази фамозна сръбска република Македония!
За редкцията Г.Младеновъ 08.04.2013г.

Видеа

СТАТИИ

Кейнс + Гезел

ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ - ХСИМ

България не носи отговорност за Холокоста в Македония, смята израелският общественик
Самуел Ардити: Хитлер отрови цар Борис заради спасените евреи

Белград Първата европейска столица Judenfrei /без евреи/

ЕДИН ПОДВИГ, ИЗВЪРШЕН НА ДНЕШНИЯ ДЕН

АВТОНОМИЗЪМ- ВЪРХОВИЗЪМ-МАКЕДОНИЗЪМ /МАКЕДОНСКИ ОБЗОР/

Мнение за прикачване на Вардарска Македония къмъ Р.България

Позицията ни към Скопие: Един народ в две държави"

Позиция на асоциацията РАДКО от 15 януари 2013г.

Открито писмо до г-н Борис Велчев, главен прокурор на Република България от Едвин Сугарев

Македонизирането на двама български нещастници!

Истината за Македония от първо лице - от жив свидетел

Историята отново ще ни осъди

Мнение на Любчо Трохаров за мълчанието на официална София в спора за името на Република Македония (БЮРМ)

Българското масонство в Македония

Отровното сeме на Коминтерна

България все още е под съветска ментална окупация, а Македония под югославска

Израелски политик: Тодор Живков лъжеше, че спасявал евреите през 1943 година

Д-р Тодор Чобанов: Нито филмът "Трето полувреме" изглежда верен откъм фактите, нито Музеят на холокоста в Скопие отговаря на световните музейни стандарти

Спомени Пандо Младеновъ

ВЕЛИКАТА ИЛЮЗИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Балканските войни (1912-1913 г.)

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА НАРОДА НИ ОТ 1913г. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1901г.

Quo Vadis, Bulgaria?

 

 

Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ  
Помощникъ редакторъ проф. Александъръ Бешковъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune