Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 113 - 2013 г.

Issue 113 - Year 2013

 

 

 
 

При Иванъ Михайловъ въ Римъ

Разговоръ съ Иванъ Михайловъ

Важно сѫобщение

Днесъ на 20 Фев.2013г. правителството на гнъ. Б.Борисовъ подаде оставка, и каза публично, че това правителство няма да влиза съ която и да било партия въ коалиция до следващитѣ избори.
Съ оставката на правителството се туря и край на шушуканията край Вардара, отъ които шушукание не се очакваше нищо сѫществено. Туря се край и на изграждането на коридоръ No 8, както и на железопътната линия която се строи по страницитѣ на вестницитѣ, всякога преди избпоритѣ въвъ Вардарска Македония.
Въвъ Вардарска Македония се съмняватъ, че бѫдещето правителство на Р.България ще ги признае за не българи! Допустимо е да има някакви си шушукание въ бѫдеще, но то ще бѫде подъ натискъ на Европа и безъ каквито и да било резултати!

Андрей Ковачев: Защо България и Македония да не бъдем като Кипър и Гърция,
като Румъния и Молдова?

18 февруари 2013 | Агенция "Фокус" | Екатерина ПАНОВА
София. Преди да стане част от Европейския съюз, Македония трябва да си промени Конституцията. Това каза българският евродепутат Андрей Ковачев на дискусия на тема Македония и Западните Балкани - европейски перспективи и рискове в Софийския университет Св. Климент Охридски, предаде репортер на Агенция Фокус. В Конституцията на Македония са изброени малцинствата в страната. Там са отбелязани турци, власи, роми, включително и египтяни, но няма българи. Това е недопустимо, заяви Ковачев.
В последните 20 години има 120.000 македонци, които са кандидатствали за българско гражданство. Около 100.000 имат вече български паспорти. Те получават този български паспорт заради доказан български произход, обясни Ковачев.
Смятам, че не е правилният път да се борим за българско малцинство в Македония. Мнозинството от славянския етнос в Македония са исторически българи. От 2 милиона население в Македония, ако имаш 100.000 с български паспорти, това е огромен процент, заяви евродепутатът.
В исторически план македонци и българи са синоними, смята Ковачев. В момента в Македония под македонци разбират не хората, които живеят в страната, а нещо друго.
Защо България и Македония да не бъдем като Кипър и Гърция, като Румъния и Молдова те се подкрепят постоянно? Много бавен е процесът на промяна, каза Ковачев.

Андрей Ковачев: Необходимо е ревизиране
на учебниците в Македония

18 февруари 2013 | Агенция "Фокус"| Екатерина ПАНОВА
София. Необходимо е да се започне с ревизиране на учебниците в Македония. Те трябва да са базирани на исторически факти. Това каза евродепутатът Андрей Ковачев по време на дебат на тема Македония и Западните Балкани - европейски перспективи и рискове, предаде репортер на Агенция Фокус. Дискусията се провежда в Аулата на Софийския университет Св. Климент Охридски и е организирана от Български културен клуб Скопие (Задгранично представителство Пейо Яворов), Дискусионен клуб 280, Студентско сдружение Его политико и Младежки консервативен клуб.
Не може да бъде аргумент - никоя историческа наука не е съгласна с историческата наука на съседната страна. В случая с Македония имаме 90% манипулация с историческите факти. Ако има различна интерпретация, тя може да е в някои детайли и в по-малък процент, но не и в толкова голям мащаб. Учебниците трябва да са базирани на историческите факти. Поколенията не трябва да бъдат учени на омраза към съседите. Ние трябва да живеем заедно в един общ Европейски съюз, заяви Андрей Ковачев.
Според евродепутата политиките на македонизация водят не само до разделение между Македония и Гърция и Македония и България, но води и до вътрешно разделение. Не знам в Македония до къде ще стигнат с албанския етнос, каза той.
По думите на Ковачев при последното преброяване в България 1640 български граждани са заявили, че са македонци и това е тяхно право. Никъде не е записано като човешко право обаче промяна на национална идентичност на починали хора, за да се обслужи национална доктрина, смята Ковачев.
Имам надежда, че интеграцията в ЕС ще смекчи тези наслагвания от миналото и ще имаме така жадуваните положителни сигнали от Македония, каза евродепутатът. Той призова сънародниците ни в Македония да не се делят.

Премиерът Борисов се срещна с Никола Груевски в Скопие
На срещата бе обсъдено постигането на напредък
по отношение на Договора за добросъседство

16.02.2013 g.
Министър-председателят Бойко Борисов и македонският му колега Никола Груевски проведоха днес работна среща в Скопие. По време на разговорите между двамата бяха обсъдени теми, свързани с постигането на бъдещ напредък по отношение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и инициативи от взаимен интерес.
Г-н Борисов и г-н Груевски изразиха желанието си за задълбочаване на отношенията между България и Македония и подчертаха необходимостта от развитие и активизиране на двустранните връзки във всички области от взаимен интерес. В хода на разговорите беше постигнато съгласие, че всички предизвикателства трябва да се преодоляват в духа на европейските ценности. Правителствени ръководители поеха ангажимент за развитие на политическия диалог и активизиране на срещите на високо равнище. Премиерите на двете страни изразиха мнение, че добросъседството трябва да се надгражда, посредством реални действия.
Според г-н Борисов и македонския му колега Балканският регион трябва да бъде интегриран в европейските и евроатлантическите структури, като подкрепата от съседите в този процес е от съществено значение.
Правителствените ръководители на България и Македония изразиха мнение, че провеждането на съвместно заседание на двата кабинета е в интерес и от необходимост и за двете страни. Това ще даде възможност да се поставят основите за още по-задълбочено сътрудничество в областта на икономиката, енергетиката и инфраструктурата. Министър-председателите изразиха надежда, че в настоящото тримесечие и в по-дългосрочен план ще се активизира сътрудничеството и ще се засили взаимното доверие, чрез реализацията на конкретни проекти в областта на образованието, културата, икономиката, евроинтеграцията, здравеопазването, инфраструктурата, енергетиката, транспорта и околната среда.

Кажи се сърбинъ раатъ да видишъ!

Вчера (16.01.2013г) бѣ публикувана информация /че въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония можешъ да бѫдешъ дипломатъ съ двойно гражданство. Ще се промени и закона за да може единъ сърбинъ съ българско име на име Игоръ Доневъ да бѫде посланикъ на днешната сръбска република Македония въ Англия. Какво сръбско безобразие. Ако въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония някой каже публично .че е българинъ веднага го гонятъ отъ работа!Ако някой каже /че е сърбинъ къкъвто е случая съ едно сръбско даскалче отъ Бѣлградъ на име Игоръ Доневъ /веднага получавашъ право на посланикъ. За да вземешъ българско гражданство въ Вардарска Македония тѣ очаква вѣчна безработица. Да се декларирашъ /че си сърбинъ веднага или говорителъ на една отъ сръбскитѣ партии или дипломатъ.
После ще ни кажатъ /че въвъ Вардарска Македония можешъ да се кажешъ всичко но не и онова което си? Най-добре го е изразилъ българскиятъ писателъ Иванъ Вазовъ презъ1913 година въ стиготворението ПА ЩА СОИ ТИ? Кажи се пуртугалецъ въ твойта най-българска земя.
Другиятъ сръбски агентъ които сѫщо така ще бѫде посланикъ въ Испания е вчерашниятъ представителъ на агенцията ТАНУГЪ въ Русия!
Следъ като Македония гласува да е държава въ Югославия (8.09.1991г) всички югословени отъ Вардарска Македония се декларираха за македонци и бѣха върнати да не би Вардарска Македония да се прикачи къмъ България. Най-добре го каза сина на сърбина отъ градъ Прилепъ Никола Чашуле. Той Слободанъ Чашуле влязалъ въ партията на ЦИЛЕ ТИТУИЛЕ за да предотврати инкорпорирането на Македония къмъ България. А най-интерсесното сръбско даскалче на име Георги Спасовъ ни препоръча Вардарска Македония да се прикъчи към Сърбия е Черна Гора. Ние питаме всички сръбски даскалчета който сѫ окупирали македония за сърбитѣ/ неможе ли Македония която е населена съ българи да се прикачи къмъ България?
Ако неможе дас е прикачи ? Защо да не може?
Г.Младеновъ, 18.01.2013г.Торонто

Едно президенско кафе за бившитѣ Президенти на Р.България, плюсъ мъмрене!

Днешниятъ президентъ на Р.България Гнъ.Р.Плевналиевъ, преди няколко дена покани бившитѣ президентти на Р.България на кафе и мъмрене, и то при затворени врати. Даже и презъ ключалката на президенството, не се чу онова мъмрѣне, отъ което имаха нужда и тритѣ бивши президентти на Р.България.
Гнъ.Плевналиевъ припомнин дипломатически на бившитѣ президентти, че е врѣме да почнатъ да мълчътъ по въпроса за българитѣ въвъ Вардарска Македония! Допускаме, че той имъ е припомнилъ, че когато тѣ управляваха Р.България, никой не обели дума съ която ние македонскитѣ българи ще трябва да се гордеемъ.
Прави честь на моятъ сѣлски отъ сѣло Мосомище, че за пръвъ пѫть, Р. България има смѣлостта да се озъби на сърбо-македонцитѣ отъ градъ Скопие.
По България се разнесе слухъ, че Гнъ. Р.Плевналиевъ, е казалъ на бившитѣ президентти, които нищо не казаха до сега, да кютътъ и да не правятъ никакви изявление за поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония.
Браво Гнъ. Плевналиевъ, че имахтѣ смѣлостта, на тѣзи вчераши президентти, да имъ кажетѣ, че Вие иматѣ думата да говритѣ отъ името на Р.България
За сѣга е още рано да знаемъ какво точно ще стане съ Вардарска Македония, понеже албанцитѣ още не сѫ я разделили! До тогава има още врѣме. А ние чакаме албанцитѣ да вадятъ кестенитѣ отъ огъня, въпреки че кестенитѣ на македонизма въ Македония, ги сложиха вернитѣ синове на БКП (1934г).
Г.Младеновъ 31.01.2013 Торонто

Видеа

СТАТИИ

За или против новата политика на България спрямо Македония - Победител - Андрей Ковачев и твърдата линия към Македония

Мнение за прикачване на Вардарска Македония къмъ Р.България

Позицията ни към Скопие: Един народ в две държави"

Позиция на асоциацията РАДКО от 15 януари 2013г.

Българо-македонски смущения
С Огнян Минчев разговаря Георги Папакочев

Македонизирането на двама български нещастници!

Истината за Македония от първо лице - от жив свидетел

Историята отново ще ни осъди

Мнение на Любчо Трохаров за мълчанието на официална София в спора за името на Република Македония (БЮРМ)

Българското масонство в Македония

Отровното сeме на Коминтерна

България все още е под съветска ментална окупация, а Македония под югославска

Израелски политик: Тодор Живков лъжеше, че спасявал евреите през 1943 година

Д-р Тодор Чобанов: Нито филмът "Трето полувреме" изглежда верен откъм фактите, нито Музеят на холокоста в Скопие отговаря на световните музейни стандарти

Спомени Пандо Младеновъ

ВЕЛИКАТА ИЛЮЗИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Балканските войни (1912-1913 г.)

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА НАРОДА НИ ОТ 1913г. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1901г.

 

 

Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ  
Помощникъ редакторъ проф. Александъръ Бешковъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune