Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 108 - 2012 г.

Issue 108 - Year 2012

 

 

 
 

Богатството на провинцията New Brunswick of Canada

Всяка година къмъ края на месецъ Августъ въ селото, Saint Merry in New Brunswick се провежда панаиръ на крави, агнета и коне. Тази година бе 56 такъвъ панаиръ.
Ние отъ редакцията на Македонска Трибуна намерихме за добре, да напишемъ нещо за този панаиръ и представимъ на нашиятъ читателъ нещо отъ ежедневието на жителите, които населяватъ Канада, познати подъ името Атлантическите провинции.
Въ провинцията живеятъ 750.000 хиляди граждани. Тридисетъ и петъ процента, отъ гражданите въ къщи си говорятъ френски езикъ. Останалите говорятъ английски. Провинцията е двуезична. И двата езика се учатъ, по едно и също време. Има четири Университета въ провинцията, единиятъ е двуезиченъ. Това е Университета въ градъ Moncton. Презъ далечното минало на провинцията някъде къмъ 1755 година, Британската Империя решила да се справи съ френско говорещите граждани, познати подъ името ACADIANS. Автора на тези материали нарича, the Acadians, френските „македонци“. Това са граждани като нашите българи по Македония и Одринска Тракия.
Тукъ въ провинцията хората се занимаватъ съ фермерство (земеделие). На снимката допускаме, че виждате крави и агнета. Една отъ кравите която виждате струва около 25.000 хиляди долари и дава около 10.000 литра млеко на годината. Собственика на кравите продава млекото до 75 стутунки на литъръ. Цената на млекото се регулира отъ теорията на търсене и прилагане. Ако много малко се търси и пие на млекото цената му спада. За едно семейство, да може да си изкарва насъщниятъ хлябъ, са необходими поне 40 крави, които могатъ да му донесътъ около 400.000 литра млеко по 75 стотинкики на литъръ. Следъ това което сме написали, идва и проблема съ продажбата на млекото. За да може съдържателя на кравите да продава млекото, той или тя, трабава да имътъ съответното разрешение за това. Разрешениетоо се каза Килограмъ и това разрешение важи за всяка крава и струва 25.000 долари. Значи за 40 крави са нужни единъ милионъ долари, само за разрешението. Това разрешение, или всеки Килограмъ, както го казватъ, се продава между земеделците. Преди години разрешението за продажба на млекото е струвало 7 долари. Асоцияцията която контролира цените на млекото (Milk marketing board) не се занимава съ продажбата на разрешенията.
Имайки предвидъ, горе споменатите препятствие, преди да станете земеделски съдържателъ на крави, ще трябва да проучите пазара преди да загубите парите, които дядовците или родителите са Ви оставиоли. За сега въ провинцията няма место, въ търговското пространство за нови Фермери, тъй като разрешенията са ограничени и извънредно много скъпи!
Затова Ние Ви препоръчаме, преди да напусните Македония и донесете милиони долари, за да правите скотовъдство, ще трябва да си помислете! Ние мислиме, че съ това което сме написали, сме Ви запознали съ земеделието на тази провинция. Агнетата които видяхте на страницата, също така са важенъ продуктъ за животновъдството. На търга които бе (25Авг.2012г) агнетата се продаваха отъ 3 долари до 7 долари на поундъ (единъ поундъ е 454 грама).
Ние се извиняваме за графиката съ която сме написали страницата. Нашиятъ малъкъ компютъръ няма съответниете две букви, понеже клавиатурата му е много ограничена.
Ние сме на ваканция близо до българското пространство. Намираме се на бреговете на Атлантическиятъ окиянъ, отъ където гледаме поробена отъ сърбите и гърците Македония.
Г.Младеновъ за редацията (30.08.2012г.)

Брюксел поиска Македония да реши проблемите си с България
Пътят към ЕС минава през добросъседските отношения

18.09.2012 | Dnes.bg
Македония има нов проблем освен спора си с Гърция за името и това са отношенията й с България, тъй като в ЕС все по-често се говори за комплексността на отношенията между Македония и България. Това заяви еврокомисарят по разширяването Щефан Фюле за радио „Свободна Европа“.
„Няма разлика, всички съседи са важни за страна, която иска да се присъедини към ЕС. Случаят с Гърция е очевиден, това е въпросът за името, който трябва да бъде разрешен. Освен това все по-често чувам за комплексността на отношенията с България. Чувам много изявления на български представители за проблемите в отношенията между София и Скопие. Това трябва да се разреши. Политиците от двете страни носят отговорността. Пътят към ЕС минава през добросъседските отношения и ако искате да станете добър член на ЕС, единственият възможен начин е да станете добър съсед“, заяви Фюле.
В интервюто Фюле изтъква, че добросъседските отношения са един от основните критерии от Копенхаген, които всяка страна членка трябва да изпълнява, тъй като ЕС иска да се разширява с нови страни, но не желае да внася двустранни проблеми. Въпросът за добросъседските отношения досега не беше част от предприсъединителния диалог между Македония и ЕС и сега, при посещението си в Скопие, еврокомисарят Фюле заяви, че за първи път се поставя и този въпрос.

Николай Младенов: България да определи политиката към съседите си

5 септември 2012, сряда / Novinite.bg
България трябваше да определи политиката си към съседите след разпадането на Югославия или след приемането си в ЕС, пише Николай Младенов в коментар, озаглавен „България и Балканите“, публикуван в личния му блог.
Народното събрание трябва да определи основните принципи на политиката на България спрямо съседните й държави, призовава министърът на външните работи Николай Младенов.
„Смятам, че е важно в България да се проведе дебат и Народното събрание, с максимална степен на съгласие, да определи основните принципи на нашата политика към съседните страни. Те трябва да са резултат от задълбочен дебат и да са базирани на нашите ценности и интереси, за да бъдат трайни. Това вероятно трябваше да стане още след разпадането на Югославия или веднага след като България стана член на ЕС“, пише Николай Младенов в коментар, озаглавен „България и Балканите“, публикуван в личния му блог.
Според външния министър подобен дебат ще има смисъл за самите граждани на България, за политиката към съседите и за бъдещето.
В текста се казва още, че редица фактори „обуславят нуждата от изработване на трайни принципи на българската политика към региона, които да имат максимална подкрепа в българското общество и се базират на ценностите, които споделяме“.
„Същевременно не трябва да забравяме, че ние живеем в район, където бързо се губи самообладание и лесно се изпада в крайности. Трудно гледаме 20 години напред“, констатира Николай Младенов.
Като посочва, че „пет години след като членството на България в Европейския съюз е факт и осем години след приемането на държавата в НАТО страната е важен фактор, съюзник и партньор в Югоизточна Европа“, Младенов изброява шест такива фактора.
Първият е принадлежността или кандидатирането на съседите ни в евроатлантическите структури.
Като втори фактор са посочени „съществени икономически интереси на България в региона, като някои от съседите ни са водещи инвеститори у нас, а други – ключови търговски и туристически партньори“.
Като част от икономическия интерес е третият фактор - че „най-голям брой български граждани пътуват в съседните страни и (...) още по-голям е притокът на граждани на съседни страни към България“.
Страната ни трябва да отговори на „променящата се глобална среда и в модернизирането на регионалното сътрудничество“ и това е четвърти фактор за национален диалог, допълва Николай Младенов.
„Приоритет за България е развитието на транспортната инфраструктура в нашия регион (...), която е от решаващо значение за общото икономическо развитие“, са аргументите му за петия фактор.
Изброяването приключва с шестия: „съхранението, развитието и интеграцията на българските общности в съседните ни страни (...), създаването на повече икономически възможности за тези общности заедно с опазването на българския език и култура, на историческата памет и традициите им“.

Нетпрес, Македония: Българският документ с червени линии ще бъде готов до края на годината

10 септември 2012 | Агенция "Фокус"
Скопие. До края на годината ще бъде готов документът, който формира принципите на политиката на България към съседите, или т.нар. червени линии, от чието прилагане няма да има отстъпки. Това е заявил външният министър Николай Младенов, предаде македонското електронно издание Нетпрес. Според Младенов България е започнала консултации с посланиците си в съседните страни. Българският външен министър смята, че България е трябвало да направи това, когато е признавала страните, които са произлезли от бивша Югославия. Той е изтъкнал още, че България е страна, която не иска да превръща историята в инструмент за битка със съседите.

Костадин Филипов за „червените линии“ в българската дипломация към съседите

10 септември 2012 | Агенция "Фокус"
София. Случаят с българския посланик в Скопие Иван Петков на 4 май, когато не му беше разрешено да участва и беше изхвърлен от церемонията по полагането на венец на гроба на Гоце Делчев, се превърна в катализатор, който най-после светна лампата на нашата дипломация и който преля чашата. Това заяви в предаването "Денят" с Веселин Дремджиев на телевизия България он ер журналистът и експерт в отношенията със Сърбия и Македония Костадин Филипов.
Според него първата червена линия по отношение на Македония трябва да бъде историята и историческите факти, а втората червена линия, която не бива да допускаме да се преминава, е отношението към българските общности, към българската култура и език. Това е червена линия, която важи не само за Македония, но и за Сърбия, счита Филипов. Според него това са най-важните две червени линии, които българската дипломация трябва бързо да формулира и да декларира съвършено ясно и точно.

Врява въ поробенаа отъ сърбите Вардарска Македония!

Изказванията на Гнъ.Н.Младеновъ министъръ на външните работи на Р.България вдигнаха на кракъ всички сръбски агенти въ поробена отъ сърбите Вардарска Македонияе, че България ще иска човешки права да бъдътъ дадени на българите въ съседните на България държави! Това изказвание вбеси всички сръбски агенти въ Македония! Фамозният даскалъ на име Георги Спасовъ въвъ Вардарска Македония пръвъ се изказа по страниците на сръбскиятъ вестникъ www.utrinski.com.mk and others in www.dnevnik.com.mk dated (7.09.2012). Сръбското даскалче Георги Спасовъ които само преди няколко дена написа статия въ неговиятъ любимъ сръбски вестникъ, че ще бъде добре Вардарска Македония да се прикачи къмъ Сърбия и Черна Гора, а сега плаче ако някой въ България иска Вардарска Македония да бъде проикачена къмъ България. Защо бе даскалче, да не стане потопъ, ако Санъ Стефанскиятъ договоръ отъ 1878 година отчасти бъде реализиранъ сега! Другото сръбско даскалче което е противъ инкорпорарането на Македония въ българските държавни граници се казва Старделовъ, което преди известно време изплю камачето като каза публично, че те въвъ Вардарска Македония са шо са съ милениюмъ! Тогава неговата секретарка не можа да ни обесни какво значи това, ние сме шо сме! Тя даже ни даде и номера на неговиятъ cell phone!
Дали следъ няколко дена България ще приготви своята национална доктрина не се знае още! Знае се, че българските историци поставиха предъ изпитание управляващите среди днесъ!
Самиятъ президентъ на Р. България г-нъ. Плевналиевъ публично призна въ градъ Пловдивъ по време на празнуванетонието на съединението отъ 1885 година, че той е казалъ на Президента на днешната Югославска република да престанатъ да кръдътъ и фалшифициратъ българската история тамъ! Българите въвъ Вардарска Македония, както и тези по света не вярватъ, че сърбо-македонците ще позволятъ на българите въвъ Вардарска Македония да иматъ каквато и да било свобода. Това нещо няма да го позволятъ нито сърбите нито гърците!
За сега ние се интересуваме дали въ тази национална доктрина за която толкова много врява се вдигна въвъ Вардарска Македония, ще се иска отварянето на българските училища и черкви, които сърбите и гърците затвориха презъ 1913 година когато окупираха Македония и Тракия!
Дали Р. България ще иска отъ днешните сръбски мекерета да позволятъ въ училщата въ самата Вардарска Македония да са отъ България или още тамъ ще да четътъ своята българска история отъ сърбо-хърватските учебници!
Българите въвъ Вардарска Македония искатъ въ конституцията на тази сръбска република да се впише, че единъ отъ езите тамъ е и българскиятъ.
Г.Младеновъ за редакцията (7.09.2012г).

Р. Плевнелиев: Дано Скопие да не прави кухи декларации

9 Септември, 2012 | автор: frognews.bg
Единствено от действията на Македония ще зависи как ще се развиват оттук-нататък нещата, предупреди българският държавен глава.
Очаквам македонските политици с конкретни действия да посочат новия европейски подход, който декларираха миналата седмица, каза пред журналисти президентът Росен Плевнелиев по въпроса за националната стратегия за добросъседство и за македонската изложба на ръкописи в Брюксел, предаде Агенция “Фокус”.
За мен е важно изказването на македонския президент от най-високата трибуна в Брюксел, където той каза много категорично, че ще прилагат европейски подход на добросъседство, Европа е наш общ дом и историята трябва да остане на историците. Приветствам тази позиция, но очаквам конкретни доказателства. Надявам се, това да не е просто една куха декларация, която е извадена на преден план в Брюксел. Очаквам македонските политици с конкретни действия и доказателства да стартират инициативи и да посочат новия европейски подход, който декларираха миналата седмица. Ние ще им помагаме максимално и им протягаме ръка за това. Същевременно категорично заявявам, че ще следим заедно с Брюксел – дали наистина има промяна в подхода и искаме конкретни доказателства за това. И то – само с действия и инициативи: Да, Македония вече остави историята на историците, и работи за добросъседство, или просто една декларация и оттам нататък - всичко си е постарому, ще видим, каза Росен Плевнелиев.
България е добър приятел. България е първата държава, която е признала Македония, и ние със сигурност сме една от най-добронамерените държави и добри съседи, които Македония е имала и ще има. Единствено от техните действия зависи как ще се развиват оттук-нататък нещата, каза президентът Росен Плевнелиев.

СПРЕТЕ РЕПРЕСИИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИ В БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН

Събитията в РМакедония, се развиват все по-зле в ущърб на Българщината.
Тук ще се спрем само на няколко по-скорошни събития:
След честването на Илинденското възстание , на което група българи предвождани от председателя на ЕДИНСТВЕНАТА ЛЕГАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ – БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КЛУБ В СКОПИЕ – ЛАЗАР МЛАДЕНОВ е развяла български знамена, той е бил арестуван, а жена му – изхвърлена от работа...
Нека дадем думата на самия Лазар:
След 29 години непрекъсната работа в една и съща фирма, без нито един ден болнично отсъствие, очаквам тези дни съпругата ми да остане без работа. Уволняват я хора които демек закрито се изясняват за българи а фактически унищожават нас активните борци за българщината в Македония. След четири години класически mobing и две години ежедневни закани че ще я изгонат от работа, дойде и денят за това. Тя ще остане на пътя. Хората които го правят това мизерно дело са македонски депутати които подржаваха връзки с предишния състав на Посолството в Скопйе и по този начин си набираха алиби за злодеянието. Предпоставеният и на работното и място, директор, уживаше в благодетите на българското общество по начин че децата му студираха в София, а едното даже и работеше в компания от Запад. Депутатите също така исползваха България по същия начин, чрез децата и личните контакти с одредени български "дипломати", на които на повече пъти и начини им беше указано че се работи за двойни играчи които исползват връзките с тях. Тези "дипломати" сега мълчат! Ако българското общество позволи да ми се случи това на мен, помислете си след това какво може да се случва с обикновените българи от Македония, които и така едвам преживяват в македонската политическа мизерия! Подкрепата на двойните играчи от страна на българската дипломация или обикновени хора е предателсто от най-висок ранг спрямо нас активните по делото българи от Македония. Запомнете го това!
ДРАГАН ПОПОВ - друг активист на българската общност в Скопие е бил нападнат...Ето част от разговора проведен от д-р Георги Генов – главен асистент в ИИИ-БАН с Драган :
- Драгане, кажи ми точно какво се случи ?
- Георги, след поднасяне на цветя пред гроба на Гоце Делчев, по случай годишнината от неговото убийство и заради развятото българско знаме, бех нападнат от трима яки младежи, които явно искаха да ме пребият. От полицията им беха дали ДОСТА БИРА и сандвичи, с което мога да си обясня посегателството върху възрастен човек като мен, с два инсулта.
- Драгане, ще информираме цялата наша общественост.
- Благодаря, братко.Господ да ви поживи.Тук вече не се живее...
СПАСКА МИТРОВА бе окончателно лишена от родителски права над детето си и то бе предадено на съпруга й – сърбин.
ВИКТОР КАНЗУРОВ - талантлив журналист, се държи без работа, само заради това, че е българин...
На ЛЮБЧО КУРТЕЛОВ в Охрид многократно се разбива книжарницата, тъй като разпространява българска литература.Оставен е без работа.
ЗАПЛАХИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИ СА ЧЕСТО ЯВЛЕНИЕ. Панде Евтимов, Зоран Арнаудов, Младен Сърбиновски, Владимир Тренев, Владимир Перев и много други са изложени на постоянен тормоз...
МИРОСЛАВ РЕЗИНСКИ лежа в затвора за своите пробългарски изяви...
РЕДОВНА ПРАКТИКА Е ДА СЕ ПОСЯГА НА БЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИЦИ, особено на военните гробове, останали от нашата героична войска;
От 1993 г. ПРОДЪЛЖАВА БОРБАТА ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ЕДИНСТВЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ – „ Р А Д К О „, председателствана от ВЛАДИМИР ПАНКОВ ОТ ОХРИД.
Ето защо, тази организация МОЛИ И НАСТОЯВА пред българското народно събрание МАКЕДОНИЗМЪТ ДА БЪДЕ ОФИЦИАЛНО ОСЪДЕН ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, като ИНИЦИАТОР ЗА ГЕНОЦИДА НАД НАШИЯ НАРОД, извършван в БЮРМ.
ПРИЛАГЕМЕ ФАЙЛ ВЪВ ФОРМАТ ПДФ, от който може да се информирате за ИСКАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА.
7 август 2012 г
С О Ф И Я

Декларацията е изпратена до Президента и Премиера на Р.България на ден 11.09.2012. Декларацията също е предадена на двама депутати от ДСБ, г-н Веселин Методиев и г-н Иван Иванов.

Биеш българин, взимаш безплатна бира

…македонската полиция поощрява всяка саморазправа с наши хора
14 септември 2012 | Лилия Ангелова | Република
Безплатна бира на хулигани раздава македонската полиция, за да нападат хора с българско самосъзнание в Македония, които отбелязват исторически празници. Това разказа пред РЕПУБЛИКА д-р Георги Генов от Института по исторически изследвания към БАН.
Заради непоносимото отношение към македонските българи учени и активисти изпращат декларация до председателя на Народното събрание Цецка Цачева.
В нея се описват фрапантни случаи на репресии от македонските власти. „Побоите и заплахите за всекидневни. Уволняват без причина само, защото казваш, че си българин”, разказва Владимир Панков от асоциация „Радко” пред вестника.
При последния случай група българи се опитали да честват годишнина от Илинденското въстание. Заради това, че развява българско знаме, Лазар Младенов е арестуван, а жена му уволнена след 29 години работа.
Друг българин – Драган Попов – е пребит, докато се опитвал да защити българския посланик в Скопие Иван Петков, нападнат от хулигани. „Тук вече не се живее”, признава той.
Рушат наши паметници за удоволствие
Редовна е практиката да се разрушават българските паметници, особено военните, разказват свидетели. Македонските българи казват, че най-много ги тормози присвояването и преиначаването на историята.
Всеки ден нов случай на репресия
Македонци, докторанти в БАН, всеки ден докладват за нови случаи на репресии над българи. Един от потърпевшите е журналистът Виктор Канзуров – не го искат на работа, защото се обявявал за българин.
Да си тръгнем не е вариант
„Тук имаме политизирана история и всичко, което й противоречи е преследвано. Властите искат да легализират културния геноцид над българите, а ние искаме да влезем в конституцията. Искаме българският език да бъде признат и да ни бъдат върнати образователните институции. Да оставим българското и да си тръгнем не е вариант за нас”, обясни за РЕПУБЛИКА Владимир Панков.

ХОЛОКОСТЪТ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1943 Г. И НЕГОВОТО СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ

Това изследване в съкратен вариант на български език се публикува в Кн. 1/2012 на списание „Македонски преглед”, издание на Македонския научен институт в София. За чуждоезичния свят е подготвено това разширено издание. Който желае да подкрепи превеждането на английски и испански език на този материал и неговото отпечатване, нека да се свърже с автора (Спас Ташев) на следния email: lihnida@abv.bg .

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
”Американската Православна Църква на българите”

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 – 347
Част втора: 348 – 587
Част трета: 588 – 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей “Класика” – 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ проф. Александъръ Бешковъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune