Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 102 - 2012 г.

Issue 102 - Year 2012

 

 

 
 

Честита Санъ Стефанска България

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на хилядитѣ воиници отъ Русия и хилядитѣ български опълченци, които дадоха живота си за освобождението на Санъ Стефанска България (1878г).
Тѣзи дни, ние българитѣ празнуваме освобождението на нашета родина България отъ турско робство. Преди да почнемъ да пишемъ и говоримъ за нашето освобождение, ние ще трябва да се вгледаме въ нашето минало за да си очертаемъ прекрасното бѫдеще! Преди разпадането на Отоманската империя, ние ще трябва да прочетемъ протоколитѣ на Цариградската Посланическа конференция отъ 1876 година въ градъ Цариградъ. Врѣме е да прѣстанемъ да мълчимъ и да престанемъ да правимъ политиката на сърбитѣ и гърцитѣ! Днесь българскиятъ народъ е изправенъ предъ изпитание! Сърбитѣ и гърцитѣ не сѫ престанали да разделятъ българскиятъ народъ подъ притекстъ,че ние българитѣ не си знаемъ историята! Сърбитѣ ежедневно се гавраятъ съ насъ, като единъ пѫть ни наричатъ южни сърби (1913г-1941г) другъ пѫть, пъкъ следъ като тази имъ формула не провървя, почнаха да ни наричатъ“македонци“ и да ни правятъ езикъ, понеже ние смѣ били неграмотни, та сърбитѣ трябваше да ни измислятъ новъ езикъ за да се смѣ разбирали помежду си!. За “македонизма“ във Вардарска Мъкедония, днесь иматъ вина и българскитѣ комунисти които ни отваряха “македонски“ научни кръжоци за да обслужватъ чужди интереси.
Гърцитѣ и днесь се чудятъ какъ да ни нарекътъ и да избегнатъ факта, че ние смѣ българи отъ памтивѣкъ. Тѣ гърцитѣ съ свойтѣ сѫюзници сърбитѣ, нямаха нищо противъ сърбо-македонизма понеже сърбо-македонизма до 1990 година бѣ насоченъ срещу България. Днесь сръбската република Мъкедония е предъ най-голямото свие изпитание! Езикотъ имъ е ортричанъ отъ всички интелектуалци. Албанцитѣ публично издигътъ плакати, че “македонцитѣ“ отъ Бога сѫ българи, а отъ Тито “македонци“. Ето го цитата отъ последниятъ спортенъ мачъ въ Прищина Косово“““BULGARIANS BY GOD >> MACEDONIANS BY TITO.. Албанцитѣ отъ Косово и отъ Вардарска Мъкедония разесняватъ предъ свойтѣ граждани, че няма такова сѫщество “македонци“ и, че онези които не сѫ албанци сѫ българи. Каква ирония на сѫдбата, албанцитѣ да бранятъ бъгарскитѣ национални интереси, а нашитѣ братя българи отъ България да се усукватъ и да се правятъ, че не знаятъ за какво става дума по Варварска Мъкедония?
Преди повече отъ половинъ вѣкъ единъ отъ най-интереснитѣ английски историци на име A.J Taylor wrote the book “ Struggle for Mastery of Europe”. Въ този свой трудъ, автора писа следното. Днесь какзватъ, че имало “македонска“ нация, но фактически “македонецъ“ е българинъ останалъ подъ турско робство следъ Берлинскиятъ конгресъ отъ 1878г. Автора продължава ...Ако Санъ Стефанскиятъ договоръ останеше така както бѣ проектиранъ, днесь Австро–Унгарската империя всѣ още щеше да сѫществува...
Въ тази Санъ Стефанска България отъ 1878 година, влизаха Мъкедония и днешна Тракия.
Войнитѣ на сърбитѣ и гърцитѣ срещу България, имъ дадоха територии населени съ българи, но не имъ дадоха миръ и асимилация на българското население тамъ.
Днесь след толкова войни за обединение на българитѣ отъ Мизия Тракия и Мъкедония въ една българска държава, виждаме, че съ война нема да стане нашето обединение. Нашето обединение е вѣче въ ходъ и то по най-демократичниятъ начинъ.. Тоестъ съ връщането на гражданитѣ на Вардарска Мъкедония къмъ свойтѣ български корени. Въ Българскиятъ паспортъ е и нашето утрешно бѫдеще. Ние ще работимъ, за това наше общо бѫдеще, понеже цялата борба на ВМРО бѣ борба за единството на българскиятъ народъ (Писмо на Гнъ. Иванъ Михайловъ до Пандо Младеновъ 1977г.)
Приключвайки редакцията на Македонска Трибуна, честита Санъ Стефанска България на цялиятъ български народъ кѫдето и да живее той.
Г.Младеновъ 1.03.2012 г. Градъ Торонто.

Учредява се асоциация „РАДКО“ и в България
Създадено е ново патриотично сдружение „Иван Михайлов - Радко”

Асоциация „РАДКО“ от Р Македония ще бъде учредена и в България. Учредителното събрание е на 20 януари от 18:00 часа в читалище „Славянска беседа“ на ул. „Раковски“ 127 в София. Това стана ясно на специална пресконференция.
Българите от Македония не искат повече да бъдат образовани с фалшифицирана история и на един език, който според конституцията на Македония се нарича „македонски“, заявиха от асоциация „Радко". Т.нар. „македонски“ език е само средство за дебългаризацията на Вардарска Македония. Според председателя й Владимир Панков въпреки решенията на Европейския съд по правата на човека и Върховния съд на Р Македония, Централният й регистър за втори път отхвърлил регистрацията на сдружението.
„От идеологическа гледна точка, нашата асоциация е в рамките на европейските стандарти, това го потвърдиха и европейският съд, и върховният съд на Р Македония. От политически причини обаче не искат да я регистрират", каза Панков.
По думите на Панков на асоциацията й трябва легитимност в някоя европейска държава. От тези съображения нейно представителство ще бъде регистрирано у нас. То ще бъде политическа организация, но няма да бъде политическа партия. От сдружението бяха категорични, че се борят за две основни неща – да им се признае правото на държавност, както и да имат културна автономия.
„Българите в Македония по времето на османската империя имаха културна автономия. Имаше български църковни и образователни институции. Когато дойдоха сърбите в Македония, всичките църкви и училища бяха закрити и от тогава вече 100 години нямаме българско образование. Забелязвате, че не съм учил българския книжовен език. В 21 век някой да няма право да си учи майчиния книжовен език, дали може това нещо да го разберете вие", обясни Владимир Панков.
Смятаме, че създаването на подобна асоциация в България е и в български национален интерес, категоричен беше Панков.

Асоциация РАДКО и благодари на Р.България за регистрацията на сдружението Иван Михайлов - Радко. С този акт Р.България доказа, кой е истинската майка и истинския баща на българите от Р.Македония!

Асоциация РАДКО
Председател
Владимир Панков

Международна националистическа конференция
„Европа на свободните нации, а не диктатура на евробюрократите”!

На 17.02.2012 г. в залата на ВМРО на ул. „Пиротска” № 5 се състоя международна конференция посветена на борбата срещу диктатурата на глобалистите, евробюрократите и дегенератите (някакъв псевдо елит, считащ себе си за „богоизбран”) мечтаещи за „Нов световен ред” (по същество световна диктатура)! Събитието беше организирано от Българския Национален Съюз (БНС) в рамките на честванията на годишнинита на ген. Христо Луков (водачът на СБНЛ, убит от комунистически агенти-терористи през далечната 1943 г.) и традиционния „Луков марш” и факелно шествие, които се правят всяка година в София по това време. Бях поканен на мероприятието от Сдружение „Иван Михайлов - Радко” (чийто учредител съм) и като представител на историческо дружество „Българска Орда-1938” и кръга „Онгъл”. Отидох на конференцията с малко резерви и смесени чувства; по-скоро да се видя със стари съратници от провинцията и София, без да очаквам нещо особено от сбирката. Бях обаче приятно изненадан от форума. Залата беше препълнена до горе, имаше репортери и камери от няколко медии; а освен обичайните „стари кримки” - националисти имаше и много млади и енергични хора, патриоти които ентусиазирано действаха. Организаторите са оплакаха още в началото, че са били принудени в последния момент да сменяват залата за конференцията, въпреки, че агажираната и платена голяма зала на Техническите съюзи на ул. „Раковски” № 108 е била твърдо уговорена. Явно, Системата („Матрицата”) се е задействала и някои колаборационисти у нас са се опитали да „сложат прът в колелата” на патриотичните и освободителни движения. Това обаче само ще ни мобилизира да ги мачкаме наред, на всякъде където ни се отвори възможност в публичното пространство и ще бъдат разобличавани; за подобни врагове на България и „пета колона” няма да има никаква милост!
Сред участниците на конференцията имаше представители на БНС, Общество „Дуло” (Русе), „Онгъл”, „Валонска организация” (Белгия), „Национална съпротива”, „Българска Орда-1938”, ВМРО, „Народен юмрук” (Шумен), „Земя и Народ” (Франция), Свободна дясна партия (Хърватия), Съвет на Патриотичните Организации в България (СПОБ), Българска Национално-Радикална партия (БНРП) и други патриотични формални и неформални организации. От чужбина бяха дошли делегати и гости от Германия, Франция, Белгия и Хърватия, което придаде съществена значимост и тежест на конференцията. Бяха предвидени 8 лектори, но двама не можаха да вземат участие, поради грипно заболяване. Лектори бяха (по реда на изказване): Павел Димитров (БНС), проф. д-р Пиер Виал („Земя и Народ”, Франция), Симеон Костадинов (БНС), Франьо Църко (Свободна дясна патия, Хърватия), Михаил Щолер (Германия), Антон Рачев (Общество „Дуло”) и др. Нивото на конференцията беше бих казал на европейско равнище. Всички доклади бяха много добри, като особено се откроиха тези на Павел Димитров, проф. д-р Пиер Виал (Лионски университет) и Михаил Щолер (при последния с много подробен анализ на политическата философия, социалните процеси и геополитиката). Забелязано беше пълно единодушие по главните теми и проблеми. В доклада на проф. Виал наред със социално-политическите въпроси беше посочена също древната история на нашата страна и изтъкното значението на България и приносите и в световната и европейска култура. Професорът, който е и историк изказа възхищението си от древните български (от тракийско време) храмове, светилища и гробници, артефакти и безценните ни съкровища изложени в НИМ и други музеи. Представена беше и брошурата на професора "Европа се нуждае от истинска освободителна революция" (отпечатана от Издателство на Общество Дуло).
Бяха обсъдени широк кръг от въпроси и теми свързани с опитите на глобалистите и евробюрократите да превърнат Европейския съюз (ЕС) от съюз на суверенни държави във федерална супердържава, подобна на САЩ; т.е. полицейска държава подчинена на законите на диктатурата, разрушаване на националната идентичност и тотално погазване на традиционната европейска демокрация! Също така аналитично беше посочена и ролята на международните финансови олигархични структури и наднационални компании в това разрушително дело, чиято единствена цел е световно господство на едно малцинство от дегенерати и психически увредени хора! В изложението на докладите бяха разкрити подмолните методи на инвазия на банковия спекулативен капитал в лицето на структури като „Голдън Сакс” и т.нар. „Федерален резерв” на САЩ, както и силите, които стоят зад тях. Беше изтъкнато, че бивши служители и агенти на тази паразитна структура целенасочено се внедряват по върховете на властта в ЕС и конкретно в страни като Гърция, Италия, Франция, Ирландия и др.
Напълно беше отречен социалния и политически модел „на Хаоса” (икономическата криза, войните, пропагандата по „промиване на мозъци”, „социалното инженерство”, психологическия натиск и др., на които сме свидетели днес), чиято цел е сриването на традиционните ценности, загуба на национална идентичност, тотално ерозиране на обществото, довеждането на нациите до аморфна маса, лесна за манипулиране и последващо налагане на тоталитарна диктатура от страна на евробюрократи, политици и комисари, маскирана като „спасителен план” от настъпилия контролиран хаос! Така дегенератите, обществените паразити и колаборационистите на глобализма се опитват да подменят традиционната ценностна система на европейците (а също и на други народи) обявявайки ненормалното за норма, а нормалното за патология (примери: с легитимиране на еднополовите бракове, пропаганда на гейове, педерасти и лесбийки, употреба на наркотици, атакуване на традиционната религия и налагане на мултиетнически модели на обществото). Т.е. в момента сме свидетели на прилагането на една чисто комунистическо-болшевишка идеология и практика на подавяне на народното недовоство и волята за справедливост чрез порочни и античовешки похвати; разбира се представени в нова целофанена обвивка. Целта на тази гнусна глобалистка пропаганда в сталинско-гьобелски стил не е някакво убеждение или да поднесе действителни и полезни факти, а само и единствено да деморализира нацията и волята на отделния индивид за свобода. По този начин обществата в ЕС постепенно се превръщат в една модерна форма на робовладелския строй, целта е хората се превърнат в биороботи за работа и забавление на елита!
В някои от дакладите беше подчертано, че борбата за свобода и справедливост на нациите в ЕС ще става все по-остра и настъпателна, защото хората вече осъзнават какви опасности крие диктатурата на евробюрократите. „Ние желаем не революция, а контра-революция, чиято задача не е някакъв нов ред в Европа, а връщане към корените на европейската цивилизация! За целта е нужна пераманентна (постоянна) „културна атака”, която да разобличава мизантропите и „модела на Хаоса”, който се оптиват да ни налагат евробюрократите и глобалистите”!......
Във връзка с това беше посочен примера на Унгария, която гласува нова Конституция, защитаваща националните интереси и най-вече в областа на финансите и икономиката, както и истеричните реакции на евробюрократите и банкерите от МВФ, СБ и Европейската банка! По подобен начин и Исландия предприе крути мерки срещу олигархичните и банкови спекулативни структури.
В момента България се управлява от българофоби, национални предатели, продажници, ционисти, дегенерати, сбърканяци, безогледни кариеристи, колаборационисти, масони и чужди „агенти на влияние”, които съсипват Родината. Това трябва да се промени и то ще стане скоро, въпреки опитите за налагане на диктатура! Виновниците и престъпниците за прилагания над българския народ геноцид ще бъдат съдени – в това не трябва да има никакво съмнение!

Българският президент размаха пръст на Скопие

02.03.2012 | News.bg
Диляна Панайотова
По време на лекция пред студенти в СУ „Св. Климент Охридски" президентът Росен Плевнелиев изрази възмущението си от това как Македония репресира и преследва хората с българско самосъзнание.
Росен Плевнелиев изтъкна делото на братя Миладинови, дали живота си за културното и духовно израстване на нацията. За духовност и патриотизъм той посочи техният сборник с български народни песни.
"Няма по-убедителен паметник на истината и на паметта на народа от една такава малка книжка".
Според държавния глава недопустимо е, че днес в Македония се преследват и репресират хората с бълграско самосъзнание.
"Не може да се изтрие паметта с изграждане на гигантски кумири на лъжата", посочи президентът Плевнелиев.
Президентът още от днес поздрави студентите с утрешния национален празник. Според него днес на младите хора се пада отговорността да градят бъдещето.
Свободата не е дар, свободата е онази кауза, която ни обединява, изтъкна държавният глава. Според него България е пример за мултикултурност и толерантност, които са в основите на мира.
Често казват, че свободата е на върха на копието, аз бих казал, че свободата трябва да е на върха на перото, заяви държавният глава.
Президентът Плевнелиев се обяви за пълна дигитализация на българските книги и призова: "Дигитализирайте".
По думите на държавния глава История Славянобългарская е най-българската книга. Той припомни, че Паисий е настоявал тя да бъде преписвана и разпространявана, затова и президентът сега призова: Дигитализирайте.
Университетското образование, според него трябва да се превърне в приоритет за държавата ни. ВУЗ-овете трябва да са притегателен център за талантливи студенти от цял свят.
Росен Плевнелиев си спомни как като студент в ТУ-София е живял в една стая в общежитието с двама чуждестранни студенти - единият от Зимбабве, а другият от Мозамбик. Затова висшето ни образование според него трябва да е експортно ориентирано.
Президентът настоя за развитие на електронното правителство, изтъквайки, че интернет магистралите са по-важни от другите магистрали.
В последните 2 години се прочух, че често използвах думичката магистрали, магистрали, магистрали, но по-важни от магистралите са Интернет магистралите, заяви държавният глава. Всеки български гражданин, по думите му, трябва да има достъп до глобалната мрежа.
По думите му, за да се развива, България трябва да има ясно определени цели и приоритети.
За пример държавният глава посочи, че през 1984-1986 година, когато той бил студент, страната ни имала фокус - да бъде номер 1 в Източния блок в производството на компютри и техника. България създаваше чипове няколко месеца със закъснение от Тайван, спомня си президентът. Тази слава от миналото може да бъде разширена, не само възстановена, категоричен е той.
Плевнелиев призова да се обединят минало и бъдеще. Добра инициатива в тази насока според него би било създаването на един музей на науката на името на Джон Атанасов. Искам да надграждаме това, което е постигнато в миналото, настоя Плевнелиев.
Според държавния глава икономиката ни трябва да отговори на актуалните предизвикателства. За пример посочи Южна Корея, която сега е лидер в производството на техника. И донякъде на шега изтъкна, че с малко маркетинг и лансиране на идеята, че който яде българско кисело мляко живее 100 години, можем да отворим 1-2 фабрики в Южна Корея.
Светът е включил на пета скорост в своето развитие, смята президентът, уточнявайки, че и България трябва да включи на скорост.
Според него също така, страната ни е извадила късмет с това, че 20-30 години не е развивала земеделието си. Така сме запазили почвите си чисти и сега страната ни произвежда вкусни домати, а не пластмасови.

Македония отнася еврошамар заради антибългаризъм
Евродепутатите критикуват Скопие, че тормози гражданите си с българско самосъзнание и разпалва омраза към съседите

СЕГА | 10 Март 2012
Светослав Терзиев
Македонци присъстват на откриването на Триумфалната арка в центъра на Скопие в началото на януари т.г. Тя е част от мащабния проект "Скопие 2014" на правителството на премиера Никола Груевски, който включва и гигантски паметник на Александър Македонски (на заден план). Европарламентът критикува посегателството на Македония върху културната идентичност на съседните държави.
Антибългаризмът на Скопие се превръща в пречка за напредъка на Македония към Европейския съюз, личи от проекторезолюция, която ще бъде обсъдена и гласувана в сряда от Европейския парламент. Евродепутатите препоръчват на македонското правителство да спре "дискриминацията на етническа основа, включително дискриминацията срещу граждани, изразяващи открито своята българска идентичност и етнически произход".
Предстои остър политически сблъсък в пленарната зала в Страсбург, защото са внесени 164 предложения за поправки в резолюцията, но срещу този текст никой не е възразил и няма съмнение, че ще бъде приет. За първи път, откакто през 2005 г. Македония получи статут на кандидат за ЕС Европарламентът назовава така открито проблема на македонците с българско самосъзнание.
Докладчикът Ричард Хауит, британски лейбърист, който подкрепя Македония и настоява да й бъде определена дата за начало на присъединителни преговори, е забелязал редица проблеми освен спора с Гърция за името на държавата, които блокират нейната кандидатура. Проекторезолюцията изразява притеснение от корупцията в страната и от концентрацията на собственост върху медиите. Тя призовава "властите и медиите да работят за създаване на положителна атмосфера, да помагат за развитие на отношенията със съседните държави и да не насърчават омразата". Освен това документът "изразява тревога от тенденцията страната да утвърждава своята етническа и културна идентичност за сметка на идентичността и културата на съседните държави". Евродепутатите отбелязват "с разочарование липсата на напредък в съвместното честване на общи исторически събития и личности със съседните държави, членуващи в ЕС (България и Гърция), което би допринесло за по-добро разбиране на историята и за добросъседски отношения".
В желанието си да балансират с добри думи критиките към Македония евродепутатите са записали, че "поздравяват страната със силното представяне на нейния отбор на Европейското първенство по баскетбол през 2011 г.", който се класира четвърти.

Резолюцията на ЕП за напредъка на Македония има препоръки за правата на българите в Македония и обективен прочит на историята
Андрей Ковачев: Който смята, че спорът за името с Гърция е единственият проблем на Македония, е политически слепец

14 март 2012 | Агенция "Фокус"
Страсбург. На пленарната сесия днес в Страсбург, Европейският парламент гласува резолюция по доклада за напредъка на Македония. Евродепутатите призоваха за скорошно започване на преговори за членство с Македония, която е страна-кандидат от 2005 г., като същевременно не спестиха критиките си и призоваха за съвместно решаване на всички междусъседските проблеми преди приемането на страната в Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.
По предложение на Андрей Ковачев, ръководител на българската делегация в Групата на ГЕРБ/ЕНП, в резолюцията бяха включени важни препоръки към западната ни съседка, свързани с правата на българите в Македония и необходимостта от обективен прочит на историята.
Според българския евродепутат, "неоспорим факт е, че добросъседските отношения са ключови за евроинтеграцията на Македония и поради тази причина страната трябва да престане на гради идентичността си за сметка на културата и историята на своите съседи".
"Тази резолюция на Европейския парламент е първата, изразяваща загриженост за онези граждани на Македония, които открито заявяват своята българска идентичност или етнически произход. Необходимо е властите в Скопие да се вслушат в отправените препоръки и да зачитат свободата на съвестта и самоопределението на всеки гражданин, такъв какъвто смята, че е", заяви Ковачев.
Гласуваният документ изразява разочарование от липсата на напредък в честването на общи исторически събития и личности между Македония и нейните съседи. Според българския евродепутат, "Македония трябва да прочете обективно своята история в сътрудничество с нейните съседи, за да може да скъса със сенките от миналото и да се обърне към европейското бъдеще."
На дебата в пленарна зала, състоял се по-рано днес, Андрей Ковачев, който е и заместник-председател на Комисията по външни работи на ЕП, заяви своята надежда, че Македония ще скъса с етно-идеологическата митология и ще работи за изграждането на мостове със своите съседи. Такива мостове са отбелязването на общи исторически събития, както и прекратяване на говора на омразата спрямо съседните страни особено в медиите и учебниците. Продължаващото насаждането на моноетнически исторически митове и легенди, насърчаването на псевдо научни разработки, финансирането на пропагандни филми като "Трето полувреме" в крайна сметка задълбочава както конфликтите в страната, така и със съседите. С голямо безпокойство наблюдаваме и нарастващото етническо напрежение в страната през последните дни".
Резолюцията насърчава Македония да продължи процеса по отваряне на досиетата на югославските комунистически тайни служби и да овласти комисията, имаща тази задача, свободно да обявява резултатите от проверките си и да разполага с всички архиви, необходими за работата й.
Ковачев е категоричен, че "европейската интеграция е единственият начин за преодоляване на несправедливостите от миналото".
Европейската комисия инициира диалог на високо равнище за приемането на страната в Обединена Европа. Брюксел предвижда да бъдат обсъждани теми, свързани с върховенството на правото, медийната свобода и реформата в държавната администрация.
Формалният диалог не замества преговорите за членство, а по-скоро цели да подкрепя реформите в Македония. Неговото начало предстои да бъде дадено тази седмица в Скопие, по времето на планираното посещение на комисаря по разширяването Щефан Фюле в страната.
Андрей Ковачев отново изказа надежда, че управляващите в Македония ще работят за нейното европейско бъдеще и ще вземат сериозно препоръките на Европейския парламент, които той отправи в своята резолюция.

А. Ковачев: Македония да спре да гради за сметка на съседите си

Четвъртък, 15 Март 2012, автор: frognews.bg
Македония трябва да прочете обективно своята история в сътрудничество с нейните съседи, за да може да скъса със сенките от миналото.
На пленарната сесия в Страсбург Европейският парламент гласува резолюция по доклада за напредъка на Македония. Евродепутатите призоваха за скорошно започване на преговори за членство с Македония, която е страна-кандидат от 2005 г., като същевременно не спестиха критиките си и призоваха за съвместно решаване на всички междусъседските проблеми преди приемането на страната в Европейския съюз.
По предложение на Андрей Ковачев, ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП/ГЕРБ, в резолюцията бяха включени важни препоръки към западната ни съседка, свързани с правата на българите в Македония и необходимостта от обективен прочит на историята. Според българския евродепутат, "неоспорим факт е, че добросъседските отношения са ключови за евроинтеграцията на Македония и поради тази причина страната трябва да престане на гради идентичността си за сметка на културата и историята на своите съседи".
"Тази резолюция на Европейския парламент е първата, изразяваща загриженост за онези граждани на Македония, които открито заявяват своята българска идентичност или етнически произход. Необходимо е властите в Скопие да се вслушат в отправените препоръки и да зачитат свободата на съвестта и самоопределението на всеки гражданин, такъв какъвто смята, че е", заяви г-н Ковачев.
Гласуваният документ изразява разочарование от липсата на напредък в честването на общи исторически събития и личности между Македония и нейните съседи. Според българския евродепутат, "Македония трябва да прочете обективно своята история в сътрудничество с нейните съседи, за да може да скъса със сенките от миналото и да се обърне към европейското бъдеще."
На дебата в пленарна зала, състоял се по-рано днес, Андрей Ковачев, който е и заместник-председател на Комисията по външни работи на ЕП, заяви своята надежда, че Македония ще скъса с етно-идеологическата митология и ще работи за изграждането на мостове със своите съседи. Такива мостове са отбелязването на общи исторически събития, както и прекратяване на говора на омразата спрямо съседните страни особено в медиите и учебниците. Продължаващото насаждането на моноетнически исторически митове и легенди, насърчаването на псевдо научни разработки, финансирането на пропагандни филми като "Трето полувреме" в крайна сметка задълбочава както конфликтите в страната, така и със съседите. С голямо безпокойство наблюдаваме и нарастващото етническо напрежение в страната през последните дни".
Резолюцията насърчава Македония да продължи процеса по отваряне на досиетата на югославските комунистически тайни служби и да овласти комисията, имаща тази задача, свободно да обявява резултатите от проверките си и да разполага с всички архиви, необходими за работата й. Ковачев е категоричен, че "европейската интеграция е единственият начин за преодоляване на несправедливостите от миналото".
Европейската комисия инициира диалог на високо равнище за приемането на страната в Обединена Европа. Брюксел предвижда да бъдат обсъждани теми, свързани с върховенството на правото, медийната свобода и реформата в държавната администрация. Формалният диалог не замества преговорите за членство, а по-скоро цели да подкрепя реформите в Македония. Неговото начало предстои да бъде дадено тази седмица в Скопие, по времето на планираното посещение на комисаря по разширяването Щефан Фюле в страната.
Андрей Ковачев отново изказа надежда, че управляващите в Македония ще работят за нейното европейско бъдеще и ще възприемат сериозно препоръките на Европейския парламент, които той отправи в своята резолюция.

ХОЛОКОСТЪТ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1943 Г. И НЕГОВОТО СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ

Това изследване в съкратен вариант на български език се публикува в Кн. 1/2012 на списание „Македонски преглед”, издание на Македонския научен институт в София. За чуждоезичния свят е подготвено това разширено издание. Който желае да подкрепи превеждането на английски и испански език на този материал и неговото отпечатване, нека да се свърже с автора (Спас Ташев) на следния email: lihnida@abv.bg .

A plea to the Israeli Government from Bulgarians Everywhere

At the end of World War II Bulgarians in the Region of Macedonia were persecuted by the Serbian administrators who took over the region. Anyone who declared themselves Bulgarian were murdered or imprisoned by the new Serbian government. Over 25,000 Bulgarians were killed and over 100,000 imprisoned for long periods of time. This was the Macedono-Bulgarian Holocaust.
The second in command of this pogrom was a Jewish Serb. Some Bulgarians feel that their policy of shielding the Jewish community in Bulgaria during the war deserved some sort of consideration from this individual. This is the wrong sort of analysis and is double jeopardy blame of the sort the Jewish community is all to familiar with. Blamed for being Jewish first or Nationalist (Serb in this case) first at the same time. This is not what we want.
The pogrom was the first step in a cultural war against the Bulgarian people in an attempt to extinguish all traces of Bulgarian Culture, so as to foreclose any future claim by the Bulgarian government on the region. The second step was to create an new language, “Macedonian” so as to erase links to Bulgarian culture. The Serbo-Macedono government then proceeded to spend a great deal of money to falsify and rewrite history so as to pretend that there were never any Bulgarians in the region. As one individual put it: first they kill and imprison us for being Bulgarian, then they say look, there are no Bulgarian's in the region.
However not all remnants of Bulgarian culture could be destroyed. To many old people and relatives existed on both sides of the Macedono-Bulgarian border. Then Yugoslavia imploded and the borders were open again after 50 years. Today, Macedono Bulgarians are flocking to Bulgarian consuls and embassies to obtain Bulgarian EU passports for school and employment.
Just as there are groups and governments which deny the Jewish holocaust, so to are there groups and governments which deny the Bulgarian genocide. As the Israeli government is all to aware, genocides can be to easily repeated around the world when histories are falsified. Bulgaria and the Bulgarian people are to exhausted to track down and bring to justice the perpetrators of this genocide as the Israeli government did in the past and continues to do. Regardless many of these individuals are dead and are ghosts of the past. What we seek is help in bringing this crime to light using government pressure and the support of the Israeli historical community so as to show who and what parties were complicit in this crime and to reverse the effects of 50 years of state sponsored propaganda. Even today western governments are embarrassed by the events in the region, with sensitive documents still being sealed. What the Israeli government did on its own, Bulgaria needs to do with your support, experience, influence and world standing.
G. Mladenov LLB

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
”Американската Православна Църква на българите”

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 – 347
Част втора: 348 – 587
Част трета: 588 – 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей “Класика” – 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

 
РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune