Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 52 - 2008 г.

Issue 52 - Year 2008

   

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Воева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


Ние смѣ българи и оставаме такива. Ние смѣ на Балканскиятъ полу-островъ повече отъ 1300 години и тукъ оставаме. Гърцитѣ и сърбитѣ ще трябва да се съобразяватъ и съ нашето мнение. Ние не искаме войни, ние искаме човешки правдини. Здружението Радко иска онова което искатъ сърбитѣ и гърцитѣ, да се дѫде свобода на бълагритѣ въ Македония да решаватъ сами своята сѫдба. Ако сърбитѣ и гърцитѣ искатъ една държава за свойтѣ сѫнародници, тѣ ще трябва да дъдътъ право и на поробенитѣ българи онова което искатъ тѣ. Ние смѣ за колтурното и икономическо единство на българитѣ които граничатъ съсъ себеси.
Владимиръ Панковъ, председателъ на Здружението Радко отъ градъ Охридъ Република Македония.


СТАТИИ

OBSERVATIONS of the Government of the Republic of Bulgaria on application № 74651/01 before the European Court of Human Rights - Association of citizens “RADKO” and Vladimir Paunkovski (Vladimir Pankov) versus the Former Yugoslav Republic of Macedonia

 

01. On July 17 the, 2007 the European Court of Human Rights (ECHR) communicated to the Bulgarian Government the application of Association of citizens "RADKO" and Vladimir Paunkovski (Vladimir Pankov) versus the Former Yugoslav Republic of Macedonia and forwarded an invitation to the Bulgarian party to intervene as a third party on the case, according to Article 36 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as the second applicant is a Bulgarian citizens.
02. On August 30 the, 2007 the Bulgarian Government informed the ECHR of its willingness to exercise the right to intervene as a third party on the case.
03. The Bulgarian Government deems that the above application is admissible, grounded and well-founded.

READ THE REST

ОТВОРЕНО ПИСМО отъ Владимиръ Панковъ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРЯ
Бумерангът “РАДКО“ се връща в Скопие
Вида Боева, съратничка на Иван Михайлов: Македонската държава да признае българската си идентичност!
Георги Първанов: България подкрепя Македония по пътя на европейското и развитие, но подкрепата не е безусловна
Проф. Георги Марков: Имаме общо минало, надявам се на общо бъдеще
Последното послание на Иван Михайлов, Рим, март 1990 година
Кутията на Пандора на балканските граници
ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ – ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КОСОВО, БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА, Р. МАКЕДОНИЯ
Али Ахмети: Ако си славянин, не можеш да бъдеш македонец

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ Г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  mladenov@sympatico.ca

 by autoren-gedichte.de