Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthly publication

Брой 51 - Януари , 2008 г.

Issue 51 - January, Year 2008

 

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Важно съобщение!

Съ болка на сърце съобщаваме на нашиятъ читателъ, че ние всички заедно скърбимъ смъртта на 11дисетѣ офицери отъ македонската армия, които загинаха съ Хеликоптера въ Събота 12.01.2008г., при опитъ на кацане, на летището въ градъ Скопие.

Ние отъ редакцията на Македонска Трибуна изказваме нашето съболезнование на семействата на загиналитѣ офицери. За насъ, офицеритѣ сѫ братя българи.

Този нещастенъ случай съ нашитѣ братя офицери, наложи панихидата на Мара Бунева която трябваше да бѫде отслужена днесъ на 13 Януари да бѫде отложена за неизвестно врѣме.  

Важно съобщение!

 Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ .Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ.Материялитѣ сѫ готови.Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО.НекА ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.

  Антонъ Поповъ и Вида Воева Попова  ще приготвятъ публикуването на спомени Но 5..Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени Но5.Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ.Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание.Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ както е, въ списъка на четеритѣ тома.

Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust.(George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto .Ont. M1G1K9 Canada) Ние Ви благодаримъ предварително.

Честито Рождество Христово и новата 2008 година.

Догодина ситѣ българи заедно.

Ами  сѣга на кѫде?

 На 3-4 Дек. 2007 година българскитѣ историци отъ България, направиха първиятъ свой десантъ, въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.Въ българскиятъ колтуренъ центъръ въ градъ Скопие въ днешната сръбска република,тѣ представиха своето виждане, за тази поробена българска земя.За пръвъ пѫть, професоръ Димитъръ Гоцевъ отъ софийският Университетъ, Свѣти Климентъ Охридски, стѫпи въ своята родина отъ която избяга като българинъ преди 46 години! Книгитѣ които българскитѣ професори оставиха на разположение на българитѣ тамъ, сѫ утрешната българска атомна бомба.Посрещането на нашитѣ професори въ албанскиятъ университетъ на градъ Тетово, постави началото на Българо-Албанското разбиране за утрешното бѫдеще на днешната югославска република Македония.  Не дълго следъ това българскиятъ дипломатически представителъ, тури фитила на българската атомна бомба като каза , че България е дала българско гражданство на 10.000 хиляди българи, тамъ, като въ сѫщото врѣме подчертта ,че още 60.000 сѫ подали молба , че искатъ да се върнатъ къмъ свойтѣ български корени.

Това по себе си показва ,че Македония даже и следъ сто години сръбска окупация си е останала българска.

Всичко това което става въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония, вбѣси няколкото дома родни сръбски даскалчета, които трябваше да излезатъ съ декларация въ WWW.Globusmagazin.com.mk Но 35 ,че Македония е застрашена отъ българизацията която ставала въ Вардарска Македония! Не драги мой сръбски даскалчета Македония, не е застрашена отъ ре-българизацията която не е преключила отъ 1850 година до днесь! Ре-българизацияата застрашава сърбо-македонизма на Стоямъ Новаковикъ и всички проводници на сърбизирането на българитѣ тамъ.Сѣгашното сърбо-македонско правителство бърза да вкара днешната сръбска република Македония, въ НАТО и Европейскиятъ сѫюзъ,за да може да се запази републиката като една утрешна сръбска територия.Доказателство за това не трябва . Въ сръбскитѣ вестници, които излизатъ ежедневно въ републиката, човѣкъ чете,че  единъ пѫтъ тѣ, сърбо-македонцитѣ сѫ за държава въ Югославия(Сърбия) другъ пѫть за конфедерация съ Гърция (Изказване на ЦИЛЕ ТИТОИЛЕ Василъ Топурковски) но никога не сѫ за една българска държава отъ българитѣ въ Вардарска Македония и България! Тѣ сърбо-македонцитѣ, толкова много е обичатъ Македония , че за нея сѫ готови да станатъ сърби или гърци. Това сѫ най-голямитѣ “македонски” патриоти. Отъ тяхъ може да направишъ съ пари даже и сръбски цигани( цитатъ на Кръсте Мисирковъ въ списание Вардаръ първа страница 1905година)

За сѣга ние българитѣ въ Македония, смѣ въвъ възходъ да постигнемъ нашето обединение, въ една българска държава следъ толкова години очаквания. Днесь отъ българскитѣ политици остава/ въ Българското народно сѫбрание да анулиратъ Ньоскиятъ договоръ отъ 1919година.Нашитѣ територии населени съ българи,  Вардарска Македония и Западнитѣ Покрайнини, бѣха дадени на Кралството на  Сърбитѣ, Харватитѣ  и Словенцитѣ! Такъвъ международенъ субектъ не сѫществува и следователно ,ние имаме правото да искаме връщането на България горе споменатитѣ територии.Не отдавна декана на Университета Св.Климентъ Охридски въ София, предложи анулирането на гореспоменатиятъ диктатъ “Ньоски договоръ”За съжаление никой отъ оправляващитѣ днесь България, не прочетѣ текста на Иванъ Илчевъ.За сѣга анулирането на този договоръ е най-лесното ни приобщаване на Вардарска Македония къмъ България,понеже западната часть на Вардарска Македония скоро ще бѫде прикачена къмъ Албания!

За Македонска Трибуна Г.М. 

Редакцията на Македонска Трибуна Ви препоръча, най-интересното списание за Македония! Това списание се казва :Македонски Прегледъ  http://www.macedonia-science.org/

Ние смѣ българи и оставаме такива. Ние смѣ на Балканскиятъ полу-островъ повече отъ 1300 години и тукъ оставаме. Гърцитѣ и сърбитѣ ще трябва да се съобразяватъ и съ нашето мнение. Ние не искаме войни, ние искаме човешки правдини. Здружението Радко иска онова което искатъ сърбитѣ и гърцитѣ, да се дѫде свобода на бълагритѣ въ Македония да решаватъ сами своята сѫдба. Ако сърбитѣ и гърцитѣ искатъ една държава за свойтѣ сѫнародници, тѣ ще трябва да дъдътъ право и на поробенитѣ българи онова което искатъ тѣ. Ние смѣ за колтурното и икономическо единство на българитѣ които граничатъ съсъ себеси.
Владимиръ Панковъ, председателъ на Здружението Радко отъ градъ Охридъ Република Македония.

СЪДЪРЖАНИЕ

Идването на Владимиръ Путинъ въ София и сърбо-македонцитѣ на Стоянъ Новаковикъ.

Кашаваритѣ критикуватъ българскиятъ фронтъ.  

О Т В О Р Е Н О    П И С МО отъ: Владимиръ Панковъ

Вида Боева, съратничка на Ванчo Михайлов  

Сърбо-македонскиятъ Утрински вестникъ  

ENCYCLOPEDIA CANADIANA 1960

А можехме да сме втора сила в парламента

300 000 българи край Вардар чакат наши паспорти

Името Македонец во руски документи од 1907 година

Драги лекари и зъболекари.

Алма матер стигна Охридското езеро

ЕКЗЕКУЦИЯТА НА ИВАН ГАРВАНОВ И БОРИС САРАФОВ. ОПИТ ЗА ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДНО БРАТОУБИЙСТВО

Прoдължaвa aнти-бългaрскaтa хистeрия в Рeпубликa Мaкeдoния  

ОБЩИНА МОНТАНА

Реакция след даването орден “Стара Планина” на Любиша Георгиевски

Отворено писмо до българското правителство и президента на република България.

Тѣ, комуниститѣ дали 3 милиона лева на Гнъ. Михайловъ

Десет бугарски лаги за „Тиквешкото востание“  

Интервю съ Викторъ Канзуровъ

Владимир Перев: България все още е под съветска ментална окупация, а Македония под югославска

Празнуване на Илинденско-Преображенското въстание по югословенски 

Другарката Леа  Коенъ пише  кѫси   разкази за Македония.

KАК ПИШЕХА НАШИТЕ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ И ГЕРОИ

Георги Младенов от МПО: Пишеш в “Македонска трибуна”, значи си комунист, според Леа Коен...

Нещо за президента на Република България.  

ЕП отхвърли ОМО-Илинден и македонското малцинство у нас

Евродепутат съжалява за Санстефанския договор

ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАТОРСКАТА ПОЛИТИКА НА БРП(к) В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ (1946г.-1948г.)

За  Сали Бериша шестица, за Сергей Станишевъ двойка..

  Бѫдещето на Македония .Анализа отъ Любчо Георгиевски.  

"ВЪВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

Антибългарският блог не е работа на прости хора

Отворено писмо до професоритѣ Георги Бакаловъ и Георги Марковъ.

Сръбкитѣ даскалчета отъ сръбското МАНУ ги е страхъ!

The Bulgarian Dilemma: The reunification of a people.

Кой издържаше Иванъ Михайловъ?

They had a choice  Тѣ имаха изборъ!

Политиката на България към Македония е стерилна

ЖЕРНОВСКИ, НИЕ ЗНАЕМ КОЙ БЕ ДЯДО ТИ!

Нашета Кауза отъ бранникътъ Е. Гашовъ

ВМРО-ДПМНЕ е формирана от службите на Държавна сигурност в Македония, казва македонският журналист Виктор Канзуров"

Коментари на ДСБ и ОДС към постмониторингов доклад на Съвета на Европа, обсъждан в Скопие

Драги Братя и сестри

Declaration : Mara Buneva and  MPO of USA and Canada

Никола Нейков (17 годишен )

Идентитетъ ама чий?  

На Владимиръ Милчинъ миналото му пречи!

Трябва да се проведе сериозен дебат

Избори за Евродепутати!  

Борисъ Елцинъ почина.

OPEN LETTER TO G.KOROLOFFF

България – конфедерация?!?!?

 Драги Братя и сестри отъ агенцията за българитѣ въ Чужбина!

Македонистите никога няма да приемат с въодушевление помощ от България

Kой издържа титовата сърбо-македонска преса по свѣта?

Какъ може да се прекрати публикуването на вестникъ Народна Воля?  

УДОБНАТА   ЕВРОПА?!

Какъ се финансираха Югословенскитѣ патриоти на БКП  

Историята отново ще ни осъди.  

Писмо отъ Македония получено днесь го представяме на нашиятъ читателъ

A Night With Michael Ignatieff

Какво пишатъ турскитѣ документи за предцитѣ на държавникътъ

Сѫденитѣ студентитѣ презъ 1927 г. ми ти били югославяни.

Църковно пѫтешествие до Цариградъ  

Викторъ Цветановски ни прави комплиментъ.

Ставре Циковъ пише югословенска история за Македония.  

Сто доктори ама за какво?

Отседналостъ или край на ДПС въ България.

Темата за Македония в българската политика е оставена на самотек

Идеята за федерация с България взема жертви в Македония

Human rights for the Bulgarians in Macedonia Petition.htm  

Memorandum

 To the present and future Central committee of MPO in USA and Canada

Ќе го празнуваме 23-ти октомври! Јагнула П. Куновска

Македонският страх

Българите остават дежурни плашила 

Люпчо КоцареВ или Къщата на границата

Отворено писмо до Антонио Милошоски

Поредната антибългарска публикация на скопския вестник “Вечер

The Policy Paper on the Macedonian Question by MPO

The Poisonous Seed of the Comintern

Kѫде си моя Българио?

Горката Доста Димовска

PISMO OT  VICTOR KANZUROV  

До Г-на Евгений Станчевъ Главенъ редакторъ в. Дума.     e-mail-estanchev@duma.bg

Проф. Димитър Гоцев: Въпросът с ОМО “Илинден” ПИРИН трябва да се реши политически 

Александеръ Македонски е “Македонецъ” отъ Югословенски произходъ

Стихотворение за Вардарска Македония

Българскиятъ езикъ е вече официаленъ въ градъ Битоля .

Македонско писмо  

A Macedonian letter

 Court  proceedings in the European community about the Bulgarians in the FYR of Macedonia

Една загубена битка на българската дипломация

Назадъ къмъ идеята за Санъ Стефанска България.

Мълчанието на българската дипломация

The Bulgarian army

Първанов и Калфин подценяват македонизма на Скопие

Земьо, земьо македонска... Визи и албанска музика

За какво говори това момче Милошоски?  

Последни новини за  сърбо-македонцитѣ на Омо Илинденъ и Пирин

Новиятъ центреаленъ комитетъ на МПО въ Америка и Канада.

Bulgaria's Government do not take all necessary Steps to make the Accession in European Union as planed on 01.01.2007

Писма до редакцията

Не ме изненадва сигналът за купуване на подписи от ОМО “Илинден”

Зѣмя на илюзиитѣ

Отровното сѣме на Коминтерна

Илинденско-Преображенското въстание - исторически поглед на президента Георги Пърнавов 

Има преследване на българите в Македония

Скопие си реже моста към Европа

Обединение “Целокупна България” проф. Григор Велев

Приветствам изявлението на министър Калфин,

Писмо до редакцията  

 Македоно-Българската колония въ градъ Торонто Канада

Пробивъ на фронта въ градъ Скопие .

Ами сѣга на кѫде?

Македония е най-големият музей на Коминтерна

ПА ШТА СИ ТИ?
Иван Вазов

Откъде македонците знаят кои са?  


С ОМО и без ОМО си останувате слепо црево на Балканот

За Омо Пиринъ и нещо за моето детство.

Писмото на дядо Ангелъ Безевъ  до Г-нъ. Иванъ Михайловъ(РАДКО)  0.9.12.1977 година

Скопие иска да ни вземе Пиринско

Уважаеми Г-н Министър Председателю Сергей Станишев,

Методи Димов никога през живота си не престана да се вълнува за Македония

Проф. Георги Марков: Историците не са "мръсни" ченгета

Сърбо-македонцитѣ на Тито “македонски” въ днешната сръбска република Македония отидоха на кино.

Бяло знаме или избори?

Турска гавра

Културна книга коjа возбудува многу генерации.

На връщане от Македония

Баучър - британският ходатай на България

Dr.Kissinger 

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Просветители на българския народ, съпокровители на Европа  

Защо не успяхме да защитим българите от “Радко”

Черно Гора е независима държава!  

The many faces of Toronto Canada

Давештитѣ за пръстенъ се хваштатъ!

Археологът проф. Николай Овчаров

Горкиятъ Вениаминъ Тошевъ ( Венко Марковски)

READERS IN COUNCIL

Писмо отъ Списание България Македония

Internet Mail

Забранени новини.

Армията ни спасява манастирски съкровища

За Македония - между историята и съвременността

Още няколко реда за Яни Сандански.

 How the ideological glasses blur the mind

ДО ГОСПОДИН БРАНКО ЦЪРВЕНКОВСКИ

 

РЕДАКЦИЯ

 

Отговоренъ редакторъ

Георги Младеновъ

 

Помощникъ редакторъ

Пандо Младеновъ

 

Webmaster

Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ

 

Редакторъ на Европейските издания

Др. Георги Геновъ

 

Уредникъ на Европейските страници

Др. Георги Геновъ

 

Legal REPRESANTATION

Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.

 

English proof reader

A. Aleknevicius B.A.

 

LINKS Връзки

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ Г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail: mailto:mladenov@sympatico.ca

Иванъ Михайловъ

Разговоръ съ Гнъ.Иванъ Михайловъ и идеята за Свободна и независима Македония.(Януари 1990 г.градъ Римъ Италия.)

Въпросъ На професоръ Д.Гоцевъ. Сѣга кое наложои на Великиятъ съборъ на ВМРо въ Горна Джумая 1933 година да запишетѣ въ протоколитѣ,че отъ днесь нататъкъ ВМРО щесе бори за Независима Македония.Това е принципно различие отъ дотогава.Кое наложи тази промяна въ тактиката на ВМРО? Иванъ Михайловъ.Какво го наложи ли?Народа ,народа го наложи.Всички само това викаха,,Автонимна Македония,Автономна Македония”, Пъкъ все за България мечтаеме.,,Независима Македония” все за България мечтаеме. Това е българска работа. Колкото се отнася до Свободна и Независима Македония,никой нѣма да ни повярва, че сме за независма Македония.Това е все известно!

Ние смѣ българи и всѣкога работимъ и ще работимъ за обединението  на  българкия народъ. Мислихмѣ да сѫздадемъ организация по образеца на революционната организация въ България преди освобождението,да действаме по примера на Ботевъ,Левски, Бенковкси и др.

Дамянъ Груевъ, 1905 година

"Азъ съмъ оръдие само на идеята за освобождението на Македония и обединението на българския народъ"" Това съмъ го доказълъ съ цѣлия си животъ,като съмъ пожертвалъ за тази идея всичко освенъ живота ми,който слъчайно е оцѣлялъ".

Тодоръ Александровъ.3 априлъ 1917 година.

The sruggle for mastery of Europe1848-1918

by A.J.P.Taylor Fellow of magdalen college

Oxford at the clarendon press.

Now there is Macedonian nationality;historicaly  Macedonian is simply a Bulgarian who was put under Turkish rule in 1878.

If the treaty of San Stefano had been maintained, the Ottoman empire and Austro-Hungary might have  survived to the present day.

When the Serbs lose their southern flank,(Macedonia) that territory will be divided between Bulgaria and Albania.