Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 25 - Ноември, 2005 г.

Issue 25 - November, Year 2005

   

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Тукъ на тази снимка е Гнъ. Асенъ Аврамовъ съ нашета редкаторка на английски езикъ. Снимката е правена презъ августъ 1967 година въ градъ Римъ Италия.
Асенъ Аврамовъ, като членъ на Ц.К. на В.М.Р.О. презъ 1941 година изпраща поздравителната телеграма до царъ Борисъ трети и го обявява за царъ Обединителъ. Съ тази декларация се туря край на спекулацията, че ВМРО се е борила за отделна българска държава.

Ние българитѣ отъ Мизия,Тракия и Македония, сѣга, вѣче виждаме, че щѣ сѣ обединяваме въ една българска държава.
Косово ще излиза отъ Сърбия. Това ще подсили албанския апетитъ за една албанска държава на Балканитѣ. Когато албанцитѣ отъ Косово постигнатъ своята независимостъ, абланцитѣ отъ Македония ще искатъ сѫщото онова, което искаха тяхнитѣ братя въ Косово и Метохия. Тогава славянитѣ на Македония които фактически сѫ българи, ще искатъ да се присѫединятъ къмъ България. Македония дефакто е разделена (сказка на Киро Глигоровъ въ университета на градъ Торонто Май 2004г.).
Нашитѣ братя въ България които се лъжатъ, че управляватъ България, ще трябва да подадътъ рѫка на брата българинъ отъ Македония. България ще трябва да намери сили да интегрира поробения отъ сърбитѣ българинъ. За това ще бѫде нужно много търпение и разбиране отъ страна на народа ни въ майка България.
Въпроса съ българитѣ въ Беломорска Македония и Тракия е малко по-сложенъ. Тамъ ние българитѣ ще трябва да покажемъ гъвкавостъ и се подготвимъ за обединение чакъ тогава, когато се разпадне Европейския сѫюзъ. Ние за сѣга ще трябва да направимъ всички усилия да запазимъ българския езикъ въ Бѣломорска Македония и Тракия. За това е нужно време. Ние сме чакали толкова много ще почакаме още малко.
Отъ редакцията.

На 16.10, неделя във Велинград беше открита паметна плоча на Величко Димитров Керин Владо Черноземски, загинал, убивайки големия враг на македонските българи, сръбския крал Александър Караджорджевич.
На събитието присъстваха множество родолюбиви българи от двете страни на границата.
Идеята за паметна плоча е на сдружението "ХОРИЗОНТИ" от Охрид, чиито членове са симпатизанти на сдружението "РАДКО" и български граждани.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕДАКЦИЯ

Отговоренъ редакторъ

Георги Младеновъ

Помощникъ редакторъ

Пандо Младеновъ

Webmaster

Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ

Редакторъ на Европейските издания

Др. Георги Геновъ

Уредникъ на Европейските страници

Цветелина Стефанова

Legal REPRESANTATION

Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.

English proof reader

A. Aleknevicius B.A.

LINKS

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга: "Въ МАКЕДОНИЯ и далеко отъ нея".
История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ Г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството. Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-;
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ (E-Mail: mladenov@sprint.ca)