Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 24 - Октомври, 2005 г.

Issue 24 - October, Year 2005

   

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Иванъ Михайловъ съ български деца отъ чужбина. Снимката се публикува за първи пѫть (Авг. 1983г.).

Брой 24 на Македонска Трибуна е посветенъ на българитѣ отъ Македония и Одринска Тракия които сѫ участвали въ дебатите на Рилскиятъ конгресъ презъ 1905 година. На тѣзи наши български възрожденци е посветенъ този брой на вестника. Много години минаха отъ този конгресъ и българския народъ все още чака своето обединение. Въ последно врѣме извънредно много се писа за българския народъ въ Вардарска Македония. Всички автори на статиите писаха, че въ Македония не живеятъ “македонци” но никой не писа, че “македонцитѣ” до 1945 година бѣха българи и, че днесъ следъ 60 години пакъ сѫ си българи. Сърбитѣ чрезъ своята черква искатъ да се върнатъ въ Македония и отъ българитѣ да направятъ южни сърби. Домароднитѣ синове и дъщери на югославската комунистическа партия които сѫ окупирали Вардарска Македония за сърбитѣ се намиратъ предъ изпитание. Никой отъ сѫюзницитѣ на сърбитѣ и гърцитѣ не може да върне Македония въ сръбската пазва независимо отъ триковете съ които си служатъ. Най-интересните свѣтовни издание като Енциклопедията БРИТАНИКА изпаднаха въ ужасно безобразия. Тѣ авторитѣ на Енциклопедията отъ бързане да огудятъ на сърбитѣ не можаха да прочетатъ какво сѫ писали презъ 1911 година въ своята енциклопедия. Въ сегашния брой на фамозната енцеклопедия Британика сме славо- македонци съ сръбска черква. Енциклопедията не ни писа когато отъ българи станахме славо- македонци? Така както гърцитѣ не ни писаха кога отъ вургари станахме славо-елини.
Предъ насъ българитѣ които се занимаваме съ този български проблемъ стой много работа и ние ще трябва да си е свършимъ за да можемъ да обединимъ поне българитѣ отъ Охридското езеро чакъ до Черно Море въ една българска държава.
Отъ Редакцията.
24.09.2005г. Торонто.

Още едно сръбско безобразие

Днесъ на 7 Окт.2005 година, върховниятъ сѫдъ въ днешната сръбска република Македония осѫди на 3 месеченъ затворъ, Александъръ Марковски и Иванъ Стояновски, че презъ време на промоцията на Българското градско сдружение Радко на 27 окт. 2000 година, сѫ ударили сръбскиятъ журналистъ Шуплиновски. На онези наши братя българи отъ Македония, които не сѫ запознати съ този въпросъ ще трябва да пояснимъ, че тогава когато три заблудени момчета хвърлиха газови бомбички въ злата на хотелъ ХОЛИДАЙ ИН, никой не е одарилъ Шуплиновски. Днесъ когато имаше разговоръ между премиера на днешната сръбска република Македония и гнъ. Станишевъ примиерътъ на България, въ Благоевградъ, отново възниква въпроса какво да правимъ съ сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония?
България трябва да се вгледа въ погледа на поробенитѣ отъ сърбо-македонииститѣ българи, преди да бърза да лобира (посредничи) за приемането на днешната сръбска република Македония въ Европейския сѫюзъ.
България вместо да направи всичко възможно и предотврати влизането на тази сръбска република въ Европейския сѫюзъ, правителството се е засилило да помогне на сърбо-македонизма, за вечното му присѫствие въвъ Вардарска Македония. Въ последно време, много се писа по Европейските страници на INTERNET, че въ Македония нѣма “македонци”. Всички ги прочетоха тѣзи страници, но никой въ България не коментира това, понеже сърбо-македонцитѣ щяли да кажатъ на Европа, да изгони отъ парламента всички онези кеьоръ фишеци българи, които сѫ се интересували за сѫдбата на поробенитѣ българи въ поробена отъ сърбо-македонцитѣ Македония!
Ние свободнитѣ българи отъ Македония които живеемъ по свѣта ще направимъ всичко възможно да предотвратимъ влизането на тази сръбска република въ Европейския сѫюзъ.
Г.Младеновъ
МПО Любенъ Димитровъ
7 Окт. 2005 г.

Три месеца затвор получиха обвиняемите българи
по случая "Радко" в Македония

8 октомври 2005 | 10:34 |
Агенция "Фокус"
Скопие
Съдебният процес за побой над журналиста Спасе Шуплиновски пред хотел “Холидей ин” по време на представянето на сдружението “Радко” завърши с произнасянето на присъда от три месеца затвор за обвиняемите Александър Марков и Иван Стояновски. Това съобщи за Агенция “Фокус” Владимир Панков, председател на сдружението на етническите българи “Радко” в Македония.
Агенция “Фокус” припомня:
Съдебният процес срещу двамата представители на Сдружението на етническите българи в Македония “Радко” - Александър Марков и Иван Стояновски се води в продължение на повече от три години. За този период многократно е отлагано произнасянето на присъдата по обвинението.
Поводът за процеса е скандал, възникнал на презентацията на сдружението на етническите българи “Радко”, състояла се на 27 октомври 2000 г. в Скопие. В продължение на повече от три години съдебният състав е заседавал повече от 15 пъти. На насроченото за 17 февруари 2005 г. заседание по делото се очакваше за пореден път съдът в Скопие да осъди обвинените българи. Обвиняемите са двама - Александър Марков, учредител и касиер на Сдружение "Радко", и Иван Стояновски. Обвинението срещу тях гласи: нападение над журналисти и нарушаване на реда. Присъдата може да бъде затвор за нарушаване на обществения ред и парично обезщетение за нападнатия журналист - Спасе Шуплинковски.
Инцидентът, дал повод за съдебното дело, е представянето на Сдружението на граждани “Радко“, проведено на 27 октомври 2000 г. от 14 часа в зала “Милениум 2“ на хотел “Холидей Ин” в Скопие, където са събрани около 200 души. Значителна част от тях са журналисти.
Един от конфликтите идва от това, че името на сдружението - “Радко” е изписано с буквата “д“ в средата. Според мнозина от присъстващите в залата тази дума трябва да бъде изписана не с “д“, а с “т“ в средата. Инициативата за създаване на сдружение на етническите българи е на граждани от Охрид. По време на представянето на целите на сдружението от техния председател Владимир Паунковски в залата са били хвърлени бомбички и димки. Това става точно в момента, когато той е наблегнал върху безкомпромисната позиция на Иван Михайлов - Радко, патронът на сдружението, по отношение на българския характер на славянското население в Македония. На презентацията са били поканени и представители на македонски медии. Членовете на сдружение “Радко” обвиняват някои от присъстващите от тях в провокация. Атаките им са насочени преди всичко към Спасе Шуплиновски, към когото, по думите им, покана за участие не е изпращана. По думите им, той е пенсионер и не е бил представител на никоя от поканените медии. Българите се съмняват, че именно той е в основата на провокациите към тях, както и на инициативата за хвърлените в залата бомбички и димки.
Скопски медии пишат в следващите дни за българоманите, за “фашистите“, за “убийците“, за ванчомихайловистите. Представителите на партии, на сдружения, на фондации, на творчески колегии също се обявяват против българското сдружение; на първо място от тях е Лигата за демокрация на сърбина Георги Марианович. Иска се и незабавното закриване на тази “пробългарска“ организация.
Сдружение “Радко” е забранено с решение на съда в Македония. Представители на сдружението оспорват това съдебно решение в Страсбург. В сдружението към февруари членуват около 10 души.

Младежите отъ ВМРО протестиратъ

На 07.10.2005 Скпопски съд 1 осъди македонските българи Йован Стояновски и Александър Марковски на ефективен затвор заради техния български произход и политически убеждения. Явно скалъпеното в духа на титовото сръбско правосъдие обвинение, повдигнато от дългогодишния политически редактор и служител на сръбските служби за сигурност УДБА Шуплиновски, поддържа просръбската провокативна теза, че българска нация в Македония не съществува.
По този начин югоносталгичните просръбски управляващи кръгове в Скопие за пореден път доказаха, че антибългаризма продължава да бъде държавна македонска политика.
Младежката организация на ВМРО в София проведе протест пред посолството на РМакедония на 14.10.2005 година (петък).

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕДАКЦИЯ

Отговоренъ редакторъ

Георги Младеновъ

Помощникъ редакторъ

Пандо Младеновъ

Webmaster

Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ

Редакторъ на Европейските издания

Др. Георги Геновъ

Уредникъ на Европейските страници

Цветелина Стефанова

Legal REPRESANTATION

Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.

English proof reader

A. Aleknevicius B.A.

LINKS