Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 21 - Юни, 2005 г.

Issue 21 - June, Year 2005

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на българите отъ градъ Охридъ, които имаха смелостта публично да разкритикуватъ сърбо-македонизма въ Вардарска Македония на 27 окт. 2000 година. Господъ здраве да дава на тези българи, те са нашите пътеводни звезди.

ОПИТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА
ЗА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
НА СЛАВЯНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В Р. МАКЕДОНИЯ

(НА ПРИМЕРА НА СДРУЖЕНИЕТО РАДКО)

Сдружение РАДКО
Председател Владимир Панков
01. УВОД

Всеки народ има свой особен характер, свой духовен облик, както има и отличителни телесни черти, свой телесен тип. Във външността, във физиономията на всеки има нещо своеобразно, отличително за народността му. Също така, всеки народ си има и своя вътрешна, духовна физиономия, свой национален характер, своя душа. И културата, която създава един народ, е отражение на неговия национален характер, на неговата психика. Всеки народ, според дарбите си, казва своя, особена дума в общочовешката култура; националната психика налага особен отпечатък върху творчеството на народа в областта на изкуството, науката, религията и общественото устройство. Унищожението на един народ или пък на част от него означава пресушаване на един извор на оригинално творчество, унищожение на оня принос, който би дал този народ към общочовешката култура.
Аз смятам, че казаното в тези редове е от интерес не само за македонското население, за българската нация и за балканските народи, но и за всички, които се интересуват от процесите в европейския югоизток. Достатъчно е да се чуе само изнесеното тук, за да стане ясно, че и занапред светът ще има възможността да научава за усилията на Македония и на нейното българско население да лекува безсъвестно нанасяните й рани, докато окончателно не получи свободата си.
Известно е че никога не е съществувала македонска народност в миналото; и затова тя не се е проявявала с нищо, не се е показвала изобщо пред хората. А никой не я е потискал - щом като не е съществувала.
Безброй са свидетелствата от други народи, които говорят, че в Македония е имало само български славяни, и нищо друго; и то - от много векове насам. Тук аз не ще се спирам на някои изчерпателни свидетелства. Ще посоча само някои изолирани доводи, на които македонските учени няма да са в състояние да дават каквото и да било обяснение:
Пример №01
Император Василий Втори, след като победи при Беласица Цар Самуил, се нарече Българоубиец - и така стои името му във всички истории дори и до днес. Защо не се нарече Македоноубиец, ако Самуил и войската му бяха от македонска народност?
Пример №02
Какво ще ни кажат македонските учени за плочата, която и сега стои в Битоля, на която Цар Иван Владислав е написал, че е българин? Той е внук на Цар Самуил.
Пример №03
Охридският Архиепископ Теофилакт, наскоро преди смъртта на Цар Самуил, в началото на 11 век, изрично пише, че живее всред българи в Охридско, които миришели на овчи кожи. Ако тамошното население беше от македонска народност каква причина имаше Теофилакт да го нарича българско?
Пример №04
Всички гръцки стари сведения гласят, че Петър Делян подигна в Скопие българско въстание през 1040 година. Ако населението беше от македонска народност - защо гръцките историци го посочват за българско?
Пример №05
Отец Паисий от Банско Македония се провикна преди повече от двеста години, че сме българи и не бива да забравяме народното си име и да се наричаме гърци. Ако беше македонец по народност - защо не би отправил своя знаменит позив към македонците?
Пример №06
Йоаким Кърчовски и Кирил Пейчинович издават книжки още преди 200 години и изрично отбелязват, че книгите им са писани на български език, за да ги разберел и простия българин. Самите тия двама автори са българи. Кой ги е заставял да се наричат така? И кой би им попречил в онова време да се нарекат македонци по народност, ако са били наистина такива?
Пример №07
Кое накара братя Миладинови да обявят книгата си с народни песни под наименованието Български народни песни? И кое ги е карало да се наричат сами българи, за което и умряха?
Пример №08
Кое караше Григор Пърличев открито да заявява в Атина пред толкова учени хора там, че е българин?
Пример №09
Защо сръбските вестници толкова хвалби написаха за македонските българи, когато се водеше борба за извоюване на българска национална църква в Македония?
Най - добрите свидетелства са сръбските, че за създаването на Екзархията допринесоха преди всичко македонските българи, със своята борба срещу гръцката църква. Значи, не беше Екзархията, която създаде македонски българи, а точно обратното - те създадоха Екзархията. И това става в едно време, когато нямаше налице никаква българска държава. България биде освободена осем години след създаването на Екзархията.
Македонските учени разправят, че братя Миладинови, Григор Пърличев, Гоце Делчев, и въобще всичките наши възрожденци - българи от Македония не са се били още осъзнали национално докато бяха живи. С други думи, всички тези велики българи, според пропаганда на македонските учени, били македонци по народност. Но ако те, и самия наш народ в Македония бяха от македонска народност, питаме: защо турския Султан, - в своя ферман по създаването на Екзархията - говори за откриване на Велешка българска Екзархия? И защо същият Султан позволи да бъдат открити и българските епархии Битолска, Охридска, Струмишка, Неврокопска, Скопска, Дебърска? Или Султанът трябваше да чака някой македонски учен да се роди, та да му посочи какви народности има в Империята му?
Пример №10
Защо Великите сили в 1876 г. в Цариград, събрани на известната Конференция заедно с Турция, определят Македония като втора автономна област с мнозинство българско население, като я включват под управата на главен град София? А за източната българска автономна област, пак под суверенитета на Султана, определиха град Търново. Дали самата Турция и великите сили не знаеха, че славяните в Македония са българи? Или Турция и великите сили е трябвало да чакат да се яват някои като днешните македонските учени, за да ги просвети и осъзнае?
Пример №11
Нима Русия не знаеше в 1878 година, че в Македония има българи, когато включваше в границите на Сан-Стефанската българска държава и Македония.
Пример №12
Всички първенци на нашия народ в Македония отправиха до великите сили мемоар, за да искат в общата българска държава, в 1878 г. да влезне и Македония. Първенците тогава хиляда пъти по-добре изразяваха чувствата и интересите на народа ни, отколкото днешните македонски политици.
Пример №13
Гоце Делчев, Дамян Груев, Мише Развигоров, Христо Узунов, Георги Сугарев, Лазар поп Трайков, Васил Чакаларов, Петър Ацев, Ефрем Чучков, Тодор Александров, Иван Михайлов, и цял легион борци - водачи, не знаеха ли, че са българи? Защо те не се нарекоха македонци по народност - кой им пречеше?
Пример №14
Защо подир 1908 година, когато в Македония Серско Сандански и Димитър Влахов си обявиха своя легална партия под име федеративна, се наричаха българи? Те пишеха и говореха все на български книжовен език.
Защо Димитър Влахов, когато беше депутат в цариградския Парламент, отиде там като българин, представител на българското население от южна Македония? Това население не е било повлиявано от никаква пропаганда в България. То се намираше вън от границите на българската държава. Запазени са в турските архиви в Цариград сведения, че депутатът Димитър Влахов е бил българин и е представлявал именно българско население.
Македонските учени няма да отговорят на поставените по-горе въпросни примери, защото се боят народа да не узнае истината.

02. МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
03. СДРУЖЕНИЕТО РАДКО

БЪЛГАРИ! ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!

Обръщение на министъра на външните работи на Република България Соломон Паси към българските граждани зад граница по повод предстоящите на 25 юни 2005г. парламентарни избори в страната

9.6.2005
Уважаеми сънародници,
С Указ от 14 април 2005 г. президентът на Република България насрочи парламентарните избори за 40-ото Народно събрание за 25 юни т. г.
Има моменти, в които осъзнаваме, че бъдещето на страната ни зависи от решенията и личния избор на всеки един от нас. Конституционно право и морално задължение на всички българи е да определят както своето бъдеще, така и бъдещето на страната си, а вече и бъдещето на ЕС.
Членството в ЕС е не само шанс, но и отговорност - плод на тежък дългогодишен труд и много търпение.
Изборът, който правим, е исторически. Остават 18 решаващи месеца на още много усилия.
Наскоро Народното събрание прие промени в избирателния закон и даде уникален шанс на всички българи извън пределите на Родината. Техният глас вече ще се разпределя и ще тежи върху територията на цялата страна. Това е привилегия, от която ще можете да се възползвате само Вие.
Не е нужно да Ви убеждавам, че вотът е единственият начин за пряко участие в управлението на България. Искрено вярвам, че не сте безразлични към бъдещето на Родината. Уверен съм, че с гласовете си ще подкрепите устоите на демокрацията и държавността.
България заслужава и очаква Вашата подкрепа.
Желая ви здраве и успех!
Ваш,
Соломон Паси
Министър на външните работи
на Република България

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ВЪ ГРАДЪ ТОРОНТО


СЪДЪРЖАНИЕ

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Уредникъ на Европейските страници Цветелина Стефанова
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS