Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Брой 18 - 2005 г.

Issue 18 - Year 2005

"Продължетѣ освобождението на България" - така се бе обърналъ къмъ македонскитѣ българи въ края на живота си WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Анти-българската пропаганда въ днешната сръбска република Македония, продължава

Днесь въвъ вестникъ www.vest.com.mk (16.03.2005) има информация, че сѫ предъ сѫдъ въ Скопие Александъръ Марковски и Иванъ Стояновски, които на 27 Окт. 2000 г. сѫ нападнали журналиста Спасе Шуплиновски, при промоцията на гражданското сдружение РАРДКО отъ градъ Охридъ.
На онези които сѫ забравили тази дата ще трябва припомнимъ, че за пръвъ пѫть на 27 Окт. 2000 г., гражданитѣ на градъ Охридъ съ българско самосъзнание, се явиха въ центъра на сърбо-македонизма въ градъ Скопие, да деклариратъ, че днешната македонска нация и македонски езикъ сѫ нищо друго освенъ една сърбо-македонска измислица.
На промоцията бѣха хвърлени две газови бомбички, отъ три млади заблудени деца, които седяха до Спасе Шуплиновски, при почването на промоцията. Ние няма да се спираме на подробностите на тази сърбо-македонска провокация. Ние ще се спремъ на факта, че, никой не е нападналъ журналиста Спасе Шуплиновски, които на 28 Окт. 2000 г. излезе предъ сърбо-македонската телевизия вързанъ като войникъ които се е биелъ срещу бугаритѣ въ Македония.
Каква ирония, какви падения, за оправницитѣ на тази сърбо-македонска държава, вмѣсто да сѫдятъ заблуденитѣ дѣца, които хвърлиха двете газови бомбички, тѣ заплашватъ българитѣ въ Македония съ сѫдъ, че сѫ се нахвърлили върху единъ сърбо-македонски лъжецъ. Даже и самия гореспоменатъ вестникъ признава, че ако има някое медицинско нещастие съ рамото на Шуплиновски то не е, че някой го е билъ!
Съ даване подъ сѫдъ на Александъръ Марковски и Иванъ Стояновски, правителството въ днешната сръбска република Македония има за целъ, да сплаши, второто българско възраждане, което почна съ промоцията на българското гражданско сдружение РАДКО.
Заплахите на сърбо-македонците, срещу всичко българско, едва ли би помогнало на днешната сръбска република Македония, да отцилее още няколко години.
Отъ редакцията на Македонска Трибуна въ градъ Торонто Канада 16.03.2005г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Уредникъ на Европейските страници Цветелина Стефанова
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS